Media Nieuws

NRC Media - Insight Retail: Crosschannel-retail is de perfecte kans om in te spelen op individualisering in de markt

  • PDF

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

De crisis heeft de woonbranche twee keer zo hard geraakt; niet alleen het lage consumentenvertrouwen van de afgelopen jaren maar ook de slechte woningmarkt heeft de woonbranche een harde klap gegeven. In het derde kwartaal van 2013 is weer een langzame verbetering zichtbaar in de woningmarkt. Dit zal zeker ook positieve gevolgen hebben voor de woonbranche.

 

Crosschannel-retail is een belangrijke trend die zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Daarnaast biedt crosschannel-retail de perfecte kans om in te spelen op de individualisering van de maatschappij en dus op de persoonlijke wensen en behoeften van consumenten. 'Retailers die hier nu niet op inspelen, gaan over een paar jaar de aansluiting met hun klanten verliezen. Geen dreigement maar een zakelijke constatering', aldus Michel Koster, sector banker retail bij ABN AMRO en Jan Meerman, voorzitter van INretail.

 

Ook volgens trendwatcher Lidewij Edelkoort kunnen retailers in de toekomst niet anders dan online en offline combineren: 'Online voor het gemak en offline voor de beleving. De beleving die bepaalde producten bieden, kun je online nooit bereiken.'

 

En ook Beatrice Lafon, turnaround goeroe en algemeen directeur van Claire’s Accessories, ziet toekomst voor crosschannel-retail: 'Crosschannel gaat het in de toekomst winnen van online winkels.'

 

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van webwinkels in Nederland, ziet nog onbenutte mogelijkheden binnen de retail met betrekking tot crosschannel-retail en het inspelen op de individualisering van de maatschappij: 'Als ik door een winkelstraat loop, weet geen enkele winkelier dat ik daar ben. Stel dat ik een app van mijn favoriete winkel heb en ik ben in de buurt. De winkel kan me dan een whatsappje sturen met een aanbieding of om te vragen of ik even wil binnenkomen, onder het mom van de koe staat al klaar. In de VS en Zuidoost-Azië gebeurt dat al.'

 

Ook Kevin van der Bijl, social business consultant bij Capgemini ziet mogelijkheden voor retail om in te spelen op de trends door sociale media in te zetten: 'We gaan in de toekomst meer en meer naar individuele aanbiedingen op basis van gecombineerde profi‚elen met persoonlijke prijzen. De toekomst zal het leren, maar ik verwacht dat we binnen nu en vijf jaar steeds meer zullen schuiven naar personifi‚ed casting. Het social-profi‚el zal worden toegevoegd en op basis van ambassadeurschap worden beloond.'

 

Toch lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan om crosschannel-retail te combineren met de trend van individualisering. Met name de traditionele offline retailers staan voor een enorme uitdaging. Retailers moeten dynamischer worden en meerdere manieren van verkopen gaan aanbieden om zo in te spelen op de behoefte van de consument. Een consument moet als het ware een bezoek aan een winkel kunnen brengen en ervoor kunnen kiezen daar direct het product te kopen, het product op weg naar huis te kopen via zijn of haar smartphone of het product thuis nog eens samen met de partner online te bekijken en te kunnen besluiten het product via internet te bestellen. Maar het product moet niet alleen via verschillende kanalen toegankelijk zijn, idealiter kan de consument het product ook nog naar eigen wens aanpassen.

 

Er liggen de komende jaren voor de woonbranche dus duidelijk nieuwe uitdagingen in het verschiet die, als retailers het goed spelen, een positieve uitwerking kunnen hebben op de omzet, zodat de optimistische geluiden binnen deze branche verder zullen doorzetten.

 
 
 
 
Banner

 

Laatst aangepast op dinsdag 18 maart 2014 00:15

CBP: anonimiseer gegevens bij gebruik big data

  • PDF

Het fenomeen big data heeft in 2013 een grote vlucht genomen. Via big data worden op geavanceerde wijze enorme hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) waarschuwt vandaag voor de risico's van dit soort gigantische databases en de bijbehorende geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Uit de grote berg gegevens kunnen bedrijven en overheden verbanden en behoeften destilleren waardoor zij toekomstig gedrag van mensen kunnen voorspellen, zónder dat mensen dit zelf ook maar kunnen vermoeden. Organisaties kunnen hierdoor mensen anders behandelen dan anderen. Dit kan grote impact hebben op iemands leven.

 

"Voor veel doelen waarvoor big data wordt ingezet, zijn tot de persoon herleidbare gegevens helemaal niet nodig. De gegevens moeten dan onomkeerbaar worden geanonimiseerd. Als organisaties voor hun doel wél herleidbare gegevens verwerken, moeten zij aan alle eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen. Zo moeten zij mensen goed informeren over wat er met hun gegevens gebeurt en hen vaak ook om toestemming vragen", zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, bij de presentatie van het jaarverslag 2013. Hij biedt vandaag de eerste exemplaren aan de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer aan.

 

CBP in 2013

In 2013 heeft het CBP talloze voorbeelden gezien van praktijken of plannen waarbij ongebreideld gegevens worden verzameld. Het CBP heeft in 2013 in zijn toezicht en handhaving speciale aandacht besteed aan de volgende wettelijke beginselen: transparantie van gegevensverwerkingen, toestemming van burgers, doelbinding en beveiliging. De thematische speerpunten waren profilering, bescherming van medische gegevens en gegevensverwerking binnen de arbeidsrelatie.

 

Een selectie van de werkzaamheden van het CBP in 2013: Profilering

Het CBP heeft onderzoek gedaan naar ongeoorloofde data-analyse (packet inspection) door vier telecomaanbieders. Deze bedrijven bleken onder meer in strijd met de wet op detailniveau gegevens te bewaren over de door hun klanten bezochte websites en apps en hen hierover niet of onjuist te informeren.

 

Ook onderzocht het CBP het verzamelen en bewaren van gegevens over het online kijkgedrag, gebruik van apps en websitebezoek van gebruikers van smart tv's. TP Vision, producent van Philips smart tv's, bleek tv-kijkers onvoldoende en onvolledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens via smart tv's te geven.

 

Bescherming van medische gegevens

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat artsen zorgvuldig omgaan met hun medische gegevens. De patiënt mag rekenen op én een goede medische behandeling én zorgvuldige omgang met zijn gegevens. Aan de toegangsbeveiliging van patiëntgegevens schort echter nog het nodige, bleek uit een groot onderzoek van het CBP bij zorginstellingen, huisartsenposten en apothekers. Door onvoldoende beveiligingsmaatregelen bestaat het risico dat medische dossiers zijn in te zien door medewerkers met wie patiënten geen behandelrelatie hebben. Het CBP gaat ervan uit dat de aangetroffen situatie op grote schaal voorkomt in de zorgsector.

 

Gegevensverwerking binnen de arbeidsrelatie

Werkgevers mogen niet het medisch doopceel van hun werknemers lichten. Arbodienstverleners, zoals zogeheten verzuimbedrijven en arbodiensten, mogen dan ook geen gegevens over de medische behandeling van werknemers doorgeven aan de werkgever. Uit onderzoek van het CBP bij twee arbodienstverleners bleek dat zij dit in strijd met de wet wel deden.

 

Het CBP concludeerde na onderzoek dat Media Markt in strijd met de wet zijn personeel heimelijk heeft gefilmd. Ook bleek dat het management de medewerkers aansprak op hun functioneren op basis van camerabeelden van beveiligingscamera's. Werkgevers mogen beelden van beveiligingscamera's niet gebruiken om hun personeel aan te spreken op hun functioneren. De inzet van verborgen camera's is alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties en zeker niet geoorloofd voor trainingsdoeleinden.

 

Internationaal

Het CBP heeft zich op nationaal en Europees niveau intensief ingezet voor een nieuwe EU-privacyverordening die past bij de huidige tijdgeest en die een voldoende beschermingsniveau biedt. In de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie was echter eind 2013 op een aantal cruciale onderdelen van de nieuwe privacywetgeving nog geen politieke overeenstemming bereikt.

 

Het CBP heeft in 2013 de samenwerking tussen de internationale privacytoezichthouders verder bevorderd. Dat is ook nodig, gezien het grensoverschrijdende karakter van veel gegevensverwerkingen. Het CBP heeft samen met de Canadese toezichthouder onderzoek gedaan naar WhatsApp en samen met andere Europese toezichthouders naar de nieuwe privacyvoorwaarden van Google.

 

Jacob Kohnstamm heeft in zijn rol als voorzitter van de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders bij de Europese Commissie ernstige zorgen geuit over de privacygevolgen voor Europese burgers van de grootschalige afluisterpraktijken door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ook heeft Kohnstamm op verzoek van de Europese Commissie plaatsgenomen in een werkgroep van de EU en de VS. Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de inhoud en rechtmatigheid van de verschillende Amerikaanse surveillanceprogramma's.

 

www.cbpweb.nl

 

 

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam

 

  Cross Media Awards 2014 - Stuur jouw cases in!

 

 

 

 


 
 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 18 maart 2014 00:16

Amsterdam gets three new TV talk shows in English

  • PDF

A new trio of talk shows for the local community in Amsterdam launched on 10 March. Produced by the non-profit Stichting Broadcast Amsterdam, the hour-long English-language shows air weekly on Mondays, Tuesdays and Wednesdays, in the prime-time after work spot of of six o’clock in the evening on community channel, SALTO 1.

 

With something for everyone, Broadcast Amsterdam starts the week with What’s Up Amsterdam, a fast-paced what’s on guide presented live in the studio by Nate Tytor and guests. On Tuesday nights, there’s a more lifestyle feel from So Dam Local; with presenters Nicola Tordoff and Cathy Leung introducing filmed features from around the city focusing on local food and culture, and including a live guest interview. Arts show, Future Vision Amsterdam closes out the trio of talk shows on Wednesdays. Animator and presenter Fay Heady shares film clips and live elements; music, animation, and interviews with fellow artists and oddballs.

 

On its launch, SALTO’s Paul Grobbe, Communication and Programming Officer, said: “What a great week for public access television in Amsterdam. We at Salto are enjoying each of the new shows enormously; what a fun, accessible, informative and intelligent way of showing our viewers what life in the city is all about. The buzz this is creating in our studios and office is hopefully something that will reach a lot of Amsterdammers.”

 

The three distinct shows are united under the banner of Broadcast Amsterdam, a new foundation that aims to open up the city for those who have not yet mastered Dutch.

 

Presenter Cathy Leung points out: “Most of us are trying to learn Dutch and follow what’s going on in the local language, but in reality people don’t become fluent overnight. What do you do in the meantime? That’s why we started Broadcast Amsterdam.”

 

Broadcast Amsterdam’s first season of talk shows will run until the end of May, after which the organisation plans to extend its programming; adding televised Dutch lessons and a topical news show next. The organisation also wants to talk with commercial partners who are passionate about providing products and services to Amsterdam’s international community; companies which have a relevant message for their television audience.

 

However, Leung is careful not to exclude the Dutch residents of the city: “Although our target audience is the local international community, we’re really making our shows for all of Amsterdam.”

 

www.broadcastamsterdam.nl 

www.futurevisionamsterdam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op maandag 17 maart 2014 00:19

[Exterion Media Case] NS spread campagne van Freelance.nl

  • PDF

 

Onlangs introduceerde Freelance.nl een NS spread campagne. Door de samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen en Exterion Media waren zij zichtbaar op meer dan 300 NS-stations en dat leverde deze resultaten op:

 

  • Het aantal bezoekers van de website freelance.nl verdubbelde in de campagneweek
  • Na de campagne was er nog steeds een verhoging in het websiteverkeer te zien
  • Opdrachtgevers boden meer opdrachten aan
  • Het aantal bezoekers door freelancers naar de website verdubbelde, wat leidde tot meer abonnementen op de site.

 

Jan Posma, Directeur Marketing van freelance.nl: "In combinatie met direct mail en radio commercials heeft de NS spread campagne bij Exterion Media voor freelance.nl de start van 2014 letterlijk extra kleur gegeven. Door zichtbaarheid op meer dan 300 NS-stations in Nederland, hebben wij de Nederlandse freelancer en ZZP’er goed kunnen bereiken. Blijkbaar maken zij veel gebruik van de trein. Het aantal bezoekers op onze website verdubbelde vanaf de week waarin de NS spread campagne liep. Ook in de weken na de campagne was er nog steeds een verhoging in het websiteverkeer te zien. Opdrachtgevers boden meer opdrachten aan dan in dezelfde week vorig jaar en in de weken voorafgaand aan de campagne. Aan de freelancers kant verdubbelde het aantal bezoekers naar de website door freelancers die professioneel geïnteresseerd waren. Dit bleek vooral uit een stijging in het aantal professionele abonnementen op de website."

 

www.freelance.nl

www.exterionmedia.nl

 

Laatst aangepast op maandag 17 maart 2014 00:18

Licent Academy en Quadia lanceren TaxTalks

  • PDF

De vraag naar online permanente educatie neemt ook in de fiscale wereld snel toe. Techniek maakt steeds meer mogelijk. In samenwerking met het Hilversumse bedrijf Quadia Online Video ontwikkelde Licent Academy een nieuw format voor fiscale webinars die niet alleen in vaktechnisch opzicht, maar ook qua productie en techniek hoogwaardig zijn. Het eerste product binnen dit format is Tax Talks; een tweewekelijks webinar met actualiteit en verdieping op academisch niveau. Taxence had een vraaggesprek met Nico Verspaget (Quadia) en Philip Ruys (Licent).Quadia zocht al enige tijd een partner om online permanente educatie te ontwikkelen voor onder meer fiscalisten, juristen en accountants. ‘Wij ontwikkelen en produceren al langer webinars voor onder meer de medische wereld, waar permanente educatie ook beschouwd wordt als een eerste levensbehoefte’, aldus Verspaget. Zijn bedrijf won onlangs de Health Media Award met het programma ‘Breast Cancer TV’ en produceert interactieve webinars voor onder meer ABN Amro. Vanuit een studio in Hilversum of op locatie. ‘We hebben uitstekende technische faciliteiten om dit te kunnen doen en we beschikken over de benodigde expertise om dit goed te kunnen produceren. Samen met Licent zijn we in staat webinars te maken die inhoudelijk aansluiten bij de kennisbehoefte van professionals.’

 

What’s new?

Er zijn al partijen die fiscale webinars aanbieden; wat maakt dit anders? Ruys: ‘Dat klopt, soms worden de webinars zelfs gratis aangeboden. Maar wij denken dat de markt toe is aan iets nieuws. Wij doen geen enkele concessie aan kwaliteit, wat inhoud en vorm betreft. We brengen analyses van de laatste ontwikkelingen in onder meer de fiscale rechtspraak en verdiepende onderwerpen, met verschillende sprekers. Dat maakt de webinars aantrekkelijker om naar te kijken en levert dus een hoger leerrendement op. Daarnaast de frequentie: we maken eens in de twee weken een uitzending en als er voldoende aanleiding is zelfs vaker. Je kunt er dus op rekenen dat je op de hoogte blijft als je Tax Talks kijkt, live op donderdagavond of ‘on demand’, dat wil zeggen waar en wanneer je maar wilt, op elk apparaat met een internetverbinding’.

 

 

Binnenkort van start

Een groot aantal ervaren vakspecialisten en hoogleraren heeft al medewerking toegezegd aan Tax Talks. Ruys: ‘Vrijwel iedereen die we benaderd hebben reageerde enthousiast. We zijn enorm blij dat zoveel vooraanstaande specialisten hun naam willen verbinden aan dit initiatief, want dat is essentieel voor een goed eindproduct.’ Op 15 april is de eerste live uitzending (in verband met de feestdagen voor één keer op een dinsdag).
 

www.taxtalks.nl

www.quadia.com

www.licentacademy.nl

 

 

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam

 

  Cross Media Awards 2014 - Stuur jouw cases in!

 

Laatst aangepast op zondag 16 maart 2014 23:01