DPG Media haalt kleine juridische overwinning opt-in huis-aan-huis bladen
25-02-2020 17:34:00 | Door: David de Jong | hits: 2599 | Tags:

DPG Media heeft ten behoeve van het Stadsblad Utrecht een kleine juridische overwinning behaald bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden. DPG Media kan hierdoor doorgaan met de verspreiding van haar huis-aan-huiskrant Stadsblad Utrecht.

Het gerechtshof acht het aannemelijk dat in een door DPG Media aangespannen bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen buiten toepassing moet worden gelaten.

Daarbij stelt het hof verder dat gezien de definitie die de gemeente Utrecht hanteert voor een huis-aan-huisblad, moet worden vastgesteld dat sprake is van een beperking van het verspreiden van nieuws en informatie onder de inwoners van Utrecht.

De gemeenteraad van Utrecht heeft op 18 juli 2019 een voorstel aangenomen waarbij per 1 januari 2020 alleen nog uitgaven op niet-commerciele basis waaronder wijkkranten mogen worden verspreid tenzij huishoudens een expliciete JA/JA-sticker of JA/NEE-sticker daartoe hebben aangebracht.

Het gebeurt vaker dat een rechter vooruitloopt op een uitspraak in een bodemprocedure. De uitspraak van het hof is opvallend aangezien een lagere rechtbank in kort geding eerder de gemeente Utrecht in het gelijk stelde.

De uitspraak in de bodemzaak kan relevant zijn aangezien meer gemeenten bezig zijn om huis-aan-huis verspreiding van ook lokale huis-aan-huis kranten aan banden te leggen in het kader van milieumaatregelen. De volledige uitspraak is hier te lezen.

www.stadsbladutrecht.nl
www.dpgmedia.nl
www.utrecht.nl
www.rechtspraak.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie