Hoge Raad: ja/ja-stickers rechtmatig
25-09-2021 14:33:00 | Door: David de Jong | hits: 2537 | Tags:

De Hoge Raad heeft bepaald dat het stelsel van ja/ja-stickers in Amsterdam toegestaan is om ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan. Daarmee bevestigt de Hoge Raad eerdere uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof. Ook heeft de Hoge Raad een gerechtshofvonnis bevestigd dat het Utrechtse verbod op de distributie van huis-aan-huisbladen ongedaan maakte

Volgens de Hoge Raad was de gemeente Amsterdam bevoegd om de ja/ja-maatregel in te voeren en vormt het geen inbreuk op eigendomsrechten van ondernemers, is de richtlijn oneerlijke handelspraktijken niet van toepassing en is het systeem niet in strijd met de postwet. Ook zijn geen beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. 

De zaak speelt sinds het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad van september 2017 omtrent de invoering van de ja/ja-stickers in Amsterdam. De zaak is aangespannen door het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en de Vereniging van Distributie Bedrijven (Mail DB). In Amsterdam zijn huis-aan-huisbladen (minimaal 10 procent aan inhoudelijk buurtgericht nieuws) en politieke partijen uitgezonderd van de maatregel. Amsterdam heeft de maatregel in het kader van duurzaamheid en miliemaatregelen genomen. Sinds 2018 kunnen Amsterdamse huishoudens de reclamefolders alleen ontvangen als deze geadresseerd zijn of als er ja/ja-stickers zijn aangebracht.

De Hoge Raad heeft ook uitspraak gedaan over de gemeente Utrecht, diehad besloten dat ook huis-aan-huisbladen onder het verbod van het huis-aan-huisbezorgen zonder ja/ja-sticker viel. DPG Media, dat uitgever was van de op 1 juli 2021 opgeheven krant Stadsblad Utrecht, had hiertoe een procedure bij de voorzieningenrechter aangespannen. Die gaf eerst de gemeente Utrecht gelijk. De Hoge Raad bevestigt de door het gerechtshof in februari 2020 uitgesproken vonnis dat stelde dat de gemeente geen handhaving mocht toepassen op het verbod op de distributie van huis-aan-huis kranten vanwege de persvrijheid.

De Utrechtse maatregel betekende een protest vanuit de branche, die sprak van een doodsteek voor onafhankelijke lokale journalistiek bij een verbod op de algemene distributie van huis-aan-huiskranten. Tijdens de cassatieprocedure kwam de gemeente Utrecht per 1 oktober 2020 terug op de maatregel en maakte die ongedaan. In Utrecht bestaat het huis-aan-huisblad DUIC nog. Amsterdam kent wijkgerichte huis-aan-huisbladen met titels als De Brug, Westerpost, Bijlmer&Meer en City Amsterdam.

Aldo Breed, oprichter Kiesjefolders: "Na vele jaren van wachten is dit een gerechtelijke uitspraak die de folderwereld definitief zal veranderen. Ook het populaire medium folder gaat nu eindelijk verduurzamen. Papier ongelezen weggooien is zo zonde. Het zelfgekozen folderpakket en de ja/ja-sticker maken de folder duurzaam en toekomst bestendig. Nu kunnen en moeten we gaan bouwen aan een heel nieuwe wereld waarin zowel de consument, de adverteerder als het milieu de winnaars zijn. Zonder waste is folderen veel effectiever en dus vaak ook nog eens goedkoper."

www.dpgmedia.nl
www.utrecht.nl
www.hogeraad.nl
www.kiesjefolders.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie