NRC Media publiceert journalistiek jaarverslag 2021
12-01-2022 13:05:00 | Door: David de Jong | hits: 2165 | Tags:

NRC Media heeft zijn journalistiek jaarverslag 2021 gepubliceerd. Daarin blikken de NRC-redacties terug op de beste verhalen, een uitleg over hoe NRC Media omgaat met social media en een uitleg over feitenonderzoek. Het verslag behandelt alle journalistieke uitingen die NRC Media maakt: de krant, de site, podcasts en meer.

Er wordt in het journalistiek jaarverslag verder aandacht besteed aan de pluriformiteit in onze journalistiek de veelkantigheid die NRC Media ziet als een onmisbaar ingrediënt van een veerkrachtige, democratische samenleving.

De chefs van de redacties vertellen over hun jaar waarbij het gaat om waar ze trots op zijn en wat mislukte, welke onderwerpen vonden ze het belangrijkst? Wat misten ze? En waar wil NRC Media méér aan doen?

René Moerland, hoofdredacteur van NRC Media: “NRC stelt zich ten doel u als kritische en goed geïnformeerde lezer en luisteraar te voorzien van betrouwbare informatie over een breed spectrum van relevante en ook inspirerende ontwikkelingen. Daarnaast koesteren we het pluriforme debat. We willen u voortdurend in de gelegenheid stellen kennis te nemen van argumenten van gelijkgestemden én andersdenkenden. Die pluriformiteit lijkt in de samenleving niet altijd vanzelfsprekend meer. Wíllen mensen wel kennis nemen van de mening van anderen? Is respect voor feitelijkheid nog de norm? Scheldpartijen, dwingend geformuleerde eisen per mail of op sociale media en soms zelfs bedreigingen doen vermoeden dat dit voor sommigen minder vanzelfsprekend wordt."

Die polarisatie is een zorgwekkende ontwikkeling. Maar ook al trekken zij de aandacht, ontsporingen mogen niet het zicht ontnemen op een gelijktijdige, meer hoopgevende ontwikkeling. Want we zien óók dat veel mensen juist nu extra hechten aan feiten, dieper inzicht, afgewogen argumenten en aan vaardigheden zoals het zich kunnen verplaatsen in anderen.

Dat zien we onder meer aan de groeiende behoefte aan professionele media, die juist dat versterken. Zoals NRC. We mochten dit jaar wederom veel nieuwe abonnees begroeten en u toonde zich betrokken bij onze journalistiek met veel kennis, vragen en reacties.”

Het journalistiek jaarverslag 2021 van NRC Media is hier te vinden.

www.nrcmedia.nl
www.nrc.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie