Nederlandse nieuwsmedia onderzoeken gezamenlijk beheer van het uitgeversrecht
13-07-2021 12:06:00 | Door: David de Jong | hits: 2827 | Tags:

Een aantal uitgevers waaronder BDUmedia, DPG Media, Erdee Mediagroep, Mediahuis, Nedag Uitgevers, NPO, NOS, RTL Nederland, Talpa Network, ONE Business, WPG Uitgevers en FD Mediagroep onderzoekt de mogelijkheid om een gezamenlijke exploitatie van het uitgeversrecht op te zetten. Dit in reactie op het op 7 juni 2021 ingevoerde uitgeversrecht die als Europese richtlijn van kracht is geworden. Met het uitgeversrecht is het voor nieuwsmedia mogelijk meer controle te verkrijgen over hoe hun online nieuwscontent wordt verspreid en daarmee oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Nieuwsmedia kunnen met het uitgeversrecht behoudens enkele wettelijke uitzonderingen bepalen onder welke voorwaarden hun nieuwscontent online wordt gedeeld. Dit was bij film- en muziekproducties al het geval.

Concreet betekent deze nieuwe wetgeving dat derde partijen zoals platforms, toestemming nodig hebben van de betrokken nieuwsmedia voor het gebruik van hun online nieuwscontent. In een aantal landen heeft deze wetgeving tot concrete afspraken geleid. Het doel is om dit ook in Nederland te realiseren.

Tegelijkertijd is het voor individuele organisaties niet altijd eenvoudig is om tot evenwichtige afspraken met de platforms te komen. Om die reden onderzoeken Nederlandse uitgevers samen met de landelijke commerciële en publieke omroepen de mogelijkheden voor een gezamenlijk beheer van het uitgeversrecht. De complexiteit van dit thema maakt dat dit onderzoek de nodige tijd vraagt.

www.bdumedia.nl
www.dpgmedia.nl
www.erdeemediagroep.nl
www.mediahuis.be
www.nd.nl
www.npo.nl
www.rtlnederland.nl
www.talpanetwork.com
www.wpg.nl
www.fdmediagroep.nl
www.ewmagazine.nl