[Visie] Pier Baarsma over NDC mediagroep
21-12-2018 11:13:00 | Door: | hits: 3238 | Tags:

De branche zit vol vakgenoten die er allemaal het hunne van denken. Hier vertellen verschillende prominenten over hún visie op de media. Zo ook Pier Baarsma, algemeen directeur van NDC mediagroep.

Wij zijn geen krantenmakers, wij zijn verhalenvertellers. Print is een middel, een platform dat gebruikt kan worden om een doelgroep te bereiken. Het platform is veranderd, maar onze verhalen zijn gebleven. Wij zijn erin geslaagd een kanteling te maken van krantenbedrijf naar mediabedrijf en hebben juist daardoor de binding met de doelgroep weten te versterken.

Onze krantenabonnees vormden jarenlang onze basis. Als mensen mij nu vragen waar NDC mediagroep voor staat, dan is dat voor alle twee miljoen noorderlingen die hier wonen. We willen een relatie met ze hebben, aansluiten op hun interesses en ze zoveel mogelijk aanzetten tot actie. We willen ons verbinden aan de economische speerpunten van het Noorden en ook op die manier van toegevoegde waarde zijn. Daar zetten we steeds meer op in. Het enige dat sinds de oprichting van de Leeuwarder Courant in 1752 onveranderd is gebleven, is dat betrouwbaarheid ons kernproduct is.

Logisch gevolg

Net als veel andere mediabedrijven hadden we voorheen maar één communicatiemiddel. Nog steeds is print ons grootste platform; we produceren iedere dag kranten in onze eigen drukkerij. Mensen consumeren het nieuws echter steeds meer via verschillende kanalen en op allerlei momenten van de dag. Na daar lange tijd niet in te zijn meegegaan, hebben we een inhaalslag weten te maken. Dankzij deze kanteling gebruiken we tegenwoordig allerlei kanalen om verhalen te vertellen, aangepast op de wensen van de consument.

Een diversiteit aan kanalen tot onze beschikking hebben, houdt in dat wij kunnen kiezen voor en-en, in plaats van of-of. De krant sluit nog altijd aan bij de interesses van een groot deel van onze lezers. Maar de groep mensen die nieuws crossmediaal tot zich neemt, wordt steeds groter. Om elke dag opnieuw de verbinding aan te kunnen gaan met twee miljoen noorderlingen hebben we een aantal belangrijke keuzes gemaakt. We hebben besloten te investeren in onze journalisten, zodat zij inmiddels naast hun reguliere werkzaamheden ook video’s kunnen maken. Daarnaast zijn we een langetermijnsamenwerking aangegaan met PodiumTV, deze partij voert onder meer sportregistraties uit. Bovendien hebben we Pro-Time Broadcast BV overgenomen. Pro-Time weet wat hier speelt en vertelt de journalistieke verhalen uit Noord-Nederland. Dit bedrijf heeft binding met deze regio, daarom vind ik dat het bij NDC mediagroep hoort.

Commerciële verhalen

Verhalen vertellen beperkt zich niet alleen tot journalistieke verhalen, adverteerders willen ook een boodschap overbrengen. Hun verhalen kunnen worden vertaald naar advertenties, wat prima kan werken. Regelmatig vraagt zo’n verhaal echter om een uitgebreide strategie en de inzet van diverse kanalen. Het is belangrijk om in dat opzicht eveneens van toegevoegde waarde te zijn. Eerder dit jaar hebben we mede daarom Crossmedia Communicatie-groep (CMCG) uit Heerenveen overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in onder meer crossmediale strategie.

Doordachte keuzes hebben ertoe geleid dat we inmiddels alles in huis hebben waar we in deze tijd niet meer zonder kunnen. Allereerst de betrouwbare kwaliteitsjournalistiek via Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en meer dan veertig weekbladen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om verhalen te vertellen die aansluiten bij de interesses van de consument, gebracht op een manier die past bij de doelgroep. Soms om te informeren, soms om te enthousiasmeren en activeren. Zolang het voor de consument duidelijk is wie bij welk verhaal de afzender is; de journalist of de adverteerder, bijt dat elkaar niet. Wat dat betreft is er veel minder veranderd dan vaak wordt gedacht.

Verbinding zoeken

Inclusiviteit is onze kracht als regionaal mediabedrijf. We willen niet exclusief zijn, maar een integraal onderdeel van de noordelijke samenleving en de economie. Door met zoveel mogelijk partijen samen te werken, wordt de noorderling goed voorzien van de verhalen waar hij behoefte aan heeft. Er zijn meer manieren om als mediabedrijf verder te kijken dan de eigen muren, wij doen dat mede door ons te verbinden aan de speerpunten die in een regio spelen. Duurzaamheid is in het Noorden bijvoorbeeld een groot thema; de politiek en bedrijven willen verduurzamen, maar minstens zo belangrijk is dat de consument dit óók wil. Die consument heeft echter allerlei vragen over de betekenis en toepassingen van duurzaamheid. Als mediabedrijf kiezen wij ervoor hierin een rol te spelen, enerzijds door onafhankelijke, journalistieke verhalen te verstrekken over het thema. Anderzijds door adverteerders te laten vertellen hoe hun product aan duurzaamheid kan bijdragen.

Events organiseren

Als groot mediabedrijf is het mogelijk de eigen middelen in te zetten om bijvoorbeeld events te organiseren. Dat doen we dan ook al jaren. Een mooi voorbeeld is het event Wonen&Co, waar in één weekend 45.000 noorderlingen op af komen. Dergelijke evenementen zijn mijns inziens de hoogste waarde die je kunt bieden. We bieden iets waarvoor mensen bereid zijn te betalen, bovendien ontstaan er waardevolle contactmomenten tussen adverteerder en consument. Inspiratie bieden op het gebied van innovatie doen we met Trendship in Groningen. Dit event is het vlaggenschip van NDC mediagroep. Trends op het gebied van innovatie in Noord-Nederland en daarbuiten staan op professionele wijze in de spotlights.

Op het hoofdpodium presenteren grote internationale sprekers, zoals Magnus Lindkvist en Omar Kbiri, hun visie. Met een event als Trendship bieden we toegevoegde waarde waar een heel mozaïek aan mensen plezier aan beleeft én inhoudelijk wat aan heeft. We bedienen op een dergelijk evenement namelijk niet alleen vijftienhonderd beslissers uit Noord-Nederland, maar geven ook ruim duizend studenten wo, hbo én mbo de gelegenheid om te leren wat er gebeurt op het gebied van innovatie.

NDC mediagroep heeft net als andere mediabedrijven in zwaar weer gezeten. Het inzetten van de kanteling zoals ik hierboven heb beschreven, heeft er echter voor gezorgd dat de verbinding met die twee miljoen noorderlingen steeds sterker wordt. De keuzes die we hebben gemaakt en de investeringen die we hebben gedaan, werpen hun vruchten af. De verbinding gaat niet alleen van ons uit, maar ook van de mensen in ons verspreidingsgebied. Ze vertrouwen ons en hechten veel waarde aan wat we hen bieden. Investeren in goede verhalen en daarbij de betrouwbaarheid boven alles houden, zie ik als een krachtige combinatie die ons bedrijf steeds sterker maakt. We zijn trots op de positie die we hebben en de manier waarop we dat in stand houden: vanuit zelfbewustzijn en onafhankelijkheid.

www.ndcmediagroep.nl

Dit visiestuk verscheen eerder in het DeMedia100 Magazine. Pier Baarsma staat op plaats 83 in DeMedia100 2019.

 

Media100 wordt gesponsord door

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie