Arie Slob: NPO krijgt 816,2 miljoen euro; STER-inkomsten 165 miljoen in 2021
20-11-2020 06:50:00 | Door: David de Jong | hits: 1853 | Tags:

De NPO krijgt in 2021 uit de Mediabegroting van de rijksoverheid 816,2 miljoen. Dat is ruim 7,7 miljoen euro minder dan de NPO in haar begroting gevraagd heeft door een interpretatieverschil tussen de NPO en minister Arie SlobOok in 2018, 2019 en 2020 was dit het geval. Dit schrijft de minister in zijn brief bij de Mediabegroting 2020.

De totale overheidsbijdrage aan publieke media is voor 2021 licht verhoogd naar 1,055 miljard euro. Naast dit bedrag heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66) besloten 4 miljoen euro bij te dragen aan de NPO ten behoeve van extra culturele programmering. Het geld komt uit de cultuurbegroting. In de te vergeven bedragen zitten ook toekenningen voor superevenementen. Voor 2020 was 829,2 miljoen begroot voor de NPO; daarnaast heeft de NPO in verband met de coronacrisis nog eens 19 miljoen euro gekregen van de regering.

De regionale publieke omroepen krijgen in totaal 153,1 miljoen euro. Dat is ook wat ze via het samenwerkingsverband, de Stichting RPO, hadden gevraagd. De RPO verwacht dat de regionale omroepen gezamenlijk 14,3 miljoen euro aan reclameomzet zullen halen; dat is een daling van 20 procent vergeleken met wat in 2020 verwacht was (17,7 miljoen euro). De RPO verwacht dat dit in 2015 naar 12 miljoen zal zijn gedaald.

STER-inkomsten

Minister Arie Slob heeft de inkomstenprognose voor de STER voor 2021 verhoogd naar 165 miljoen euro. Eerder werd 155,7 miljoen euro geprognotiseerd. Daarbij gaat de minister ervan uit dat de Olympische Spelen, het Eurovisie Songfestival en andere evenementen in 2021 doorgang zullen vinden. Daarnaast is er een indexering toegepast, waarmee de totale mediabegroting met 22,3 miljoen euro is verhoogd.

Voor 2020 verwacht Arie Slob dat de STER 144 miljoen euro zal binnenhalen. Dat is 16,2 miljoen euro minder dan de minister eerder had ingeboekt als gevolg van de coronacrisis. Arie Slob noemt dit een mooi resultaat de situatie van maart, april en mei in overweging nemende.

Overigens geeft het Commissariaat voor de Media de NPO een waarschuwing omdat de NPO voor het eerst in haar begroting STER-opbrengsten heeft meegenomen in haar begroting (terwijl die de overheid toekomen). De mediatoezichthouder stelt dat de inkomsten van de STER los moet staan van de NPO en dat de indruk dat bj de programmering STER-inkomsten een rol spelen wordt gelegd nu de NPO een relatie legt tussen STER-opbrengensten en de programmering. Het Commissariaat voor de Media bekritiseert daarbij Arie Slob die eerder het plan had om de STER-opbrengsten direct bij de NPO te laten doorvloeien, maar is hier op teruggekomen na kritiek. Volgens het Commissariaat vormt dit een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de NPO.

www.ster.nl
www.npo.nl
www.stichtingrpo.nl
www.rijksoverheid.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie