Frank Volmer noemt uitlatingen Arie Slob over NPO-onderhandelingen in STER-bestuur kletskoek
03-02-2021 15:33:00 | Door: David de Jong | hits: 3321 | Tags:

De huidige bestuurstructuur van de STER was een onderhandelingsstructuur waar degenen die moeten beslissen over de programmering bij de NPO en het belang om zoveel mogelijk reclame-omzet te draaien, door elkaar liepen. Dat zei demissionair mediaminister Arie Slob in een debat. Directeur Frank Volmer vindt die uilating kletskoek, zo laat hij weten aan Nederlands Medianieuws.

Slob zei dit in een debat met de Eerste Kamer bij de (vertraagde) wetsbehandeling om de aansturing en governance van de STER te wijzigen. Het wetsvoorstel regelt dat de NPO-vertegenwoordigers terug moeten treden bij de STER en geen bestuursfunctie meer mogen hebben bij de STER.

Arie Slob: "Toen ik doorkreeg hoe de governance in de STER was geregeld, dacht ik: dit is zo vorige eeuw. Daar zaten mensen bij elkaar in een bestuur die ook op een andere manier zich tot elkaar verhouden.[...] In de praktijk zorgde dat ervoor dat bestuursvergaderingen soms een soort van onderhandelingen konden worden of een soort van afstemming of wat dan ook. Er was eigenlijk geen goed onafhankelijk toezicht op de STER. Overal waar je nu kijkt naar hoe good governance wordt ingevuld, zie je dat men ook probeert zaken uit elkaar te houden en de onafhankelijkheid in het toezicht te borgen. Nou, dat ontbrak hier."

Met de uitspraken van de minister suggereert deze dat commerciële belangen wel degelijk een rol konden spelen bij hoe de NPO programmeert, terwijl het als publieke omroep die met belastingmiddelen wordt gefinancierd een wettelijke taakopdracht heeft. In het huidige STER-bestuur zetelen Shula Rijxman (voorzitter Raad van Bestuur van de NPO) en Jan Slagter (Omroep Max) namens de NPO. Frank Volmer is volgens eigen zeggen de leidende persoon bij bestuursvergaderingen.

Frank Volmer:  "Wat de minister zegt is kletskoek. In de afgelopen 4,5 jaar dat ik mijn huidige positie heb, is dit tnooit aan de orde gekomen. Het is nooit voorgekomen dat het bestuur onderling een onderhandeling voert over de NPO-programmering. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit deze eeuw heeft plaats gevonden. Het suggereert dat de NPO zo programmeert. Het omgekeerde is waar. Ik zou Boer Zoekt Vrouw bijvoorbeeld bijvoorbeeld nooit in januari programmeren, maar in veel commercieel meer renderende momenten. Het gaat daar niet over in de bestuursvergaderingen. Er verandert met de wetswijziging ook niet veel, want de opbrengsten van d[e STER komen via het ministerie van OCW nog steeds bij de NPO terecht. Ik geloof er dan ook niets van dat er in de werkwijze veel verandert. De algemeen directeur wordt wel statutair bestuurder straks en is daarmee officieel ook verantwoordelijk. Ik ben trouwens voorstander van de wetswijziging."

Na de wetswijziging komt er bij de STER een vijfkoppige Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur bestaande uit maximaal drie personen. Er zijn inmiddels al kandidaten geworven voor de Raad van Toezicht. De eerste taak van die Raad van Toezicht isl de benoeming van het dagelijks bestuur van de STER. De wetswijziging omtrent de aansturing van de STER is meermaals vertraagd, doordat op een ander punt in diezelfde wetsvoorstellen de Eerste Kamer het voorstel terugstuurde naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de minister meermaals op opheldering heeft gevraagd. Het wetsvoorstel staat voor stemming op 9 februari 2021 op de agenda van de Eerste Kamer, waarna het van kracht kan worden. Het wetsvoorstel dateert van september 2018.

PvdA-senator Mei Li Vos diende met steun van GroenLinks, SP en OSF een motie in waarbij deze vraagt bezuinigingen ongedaan te maken en om met een nieuwe grondslag te komen voor financiering van de NPO rekening houdende met teruglopende STER-inkomsten. PVV-senator Van Kesteren diende samen met Forum voor Democratie en JA21 een motie in die oproept om te onderzoeken in hoeverre journalistieke norm en programmering bij de NPO daadwerkelijk een afspiegeling zijn van alle in de samenleving levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied. Dinsdag 9 februari 2021 vindt stemming plaats over deze moties.

Lees ook:

Frank Volmer kandideert zich voor bestuur STER en wordt interimbestuurder


www.ster.nl
www.npo.nl
www.eerstekamer.nl
www.rijjksoverheid.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie