Arie Slob dient wetsvoorstel wijziging mediawet in bij Tweede Kamer
11-09-2020 15:43:00 | Door: David de Jong | hits: 1777 | Tags:

Minister Arie Slob heeft op 31 augustus 2020 het wetsvoorstel tot wijziging van de mediawet ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee geeft de regering invulling aan de gewijzigde plannen voor met name de NPO.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat reclame rond televisieprogramma's voor kinderen jonger dan 12 jaar bij de NPO wordt verboden en ook de reclame bij NPO Start en NPO Plus. Daarnaast wordt zoals aangekondigd gewerkt aan een geleidelijke teruggang van de hoeveelheid reclame die in de periode 2022-2026 tot een inkomstenderving zal leiden van gemiddeld 46 miljoen euro per jaar en een halvering van de reclamezendtijd. Dit laatste wordt echter overgelaten aan een volgende regering die daar ook anders over zou kunnen besluiten, aangezien dit via algemene maatregelen van bestuur dient te geschieden.

Opvallend is dat de verplichting tot het voeren van drie algemene televisiezenders wordt geschrapt en de NPO voortaan verplicht is ten minste twee algemene televisiezenders te voeren. Toch blijft de verplichting om drie televisiezenders uit te zenden voor telecom- en kabelexploitanten van kracht. Voortaan zal in de mediawet ook worden opgenomen dat er een catch up-dienst moet bestaan (lees: NPO Start) voor de programma's van de algemene programmakanalen.

De taakopdracht voor de publieke omroepen wordt gewijzigd in het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod dat tot doel heeft een breed en divers publiek te voorzien van informatie waaronder journalistieke inhoud, cultuur en educatie, via alle beschikbare aanbodkanalen. De aanduiding journalistieke inhoud is daarbij nieuw. In de memorie van Toelichting stelt Arie Slob dat in het bijzonder de kritische en diepgravende journalistiek die onderzoeksjournalistiek wordt genoemd, tot de journalistieke taakopdracht behoort.

Daarnaast wordt het eerder aangekondigde adviesrecht van de omroepverenigingen en NOS/NTR versterkt.  Ook een verplicht overleg van twee keer per jaar tussen de Raad van Toezicht van de NPO met de omroepverenigingen en NOS/NTR wordt geintroduceerd. Ook krijgen de omroepinstellingen verenigd in het College van Omroepen een verplicht adviesrecht bij jaarplannen en programmeerstrategiebesluiten alsmede prestatieoverenkomsten en het concessiebeleidsplan. Ook krijgen de omroepen de mogelijkheid bepaalde besluiten te laten toetsen bij de Raad van Toezicht van de NPO.

Ook is in de concept mediawet opgenomen dat regionale publieke omroepen hun programma's al dan niet geregionaliseerd bij de NPO kunnen uitzenden alsmede via NPO Start. Per 1 januari 2021 zal dagelijks op NPO 2 een (landelijk) blok NPO Regio te zien van twee uur.

Voor de huidige inkomstenderving krijgt de NPO 40 miljoen euro per jaar als verhoging van het minimumbudget.

Zie ook: NPO lobby werkt bij Arie Slob: reclame blijft tot 20 uur en NPO3 blijft bestaan als jongerenzender

www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie