Arie Slob wil erotische homeshopping wettelijk verbieden
22-10-2020 09:00:00 | Door: David de Jong | hits: 1134 | Tags:

Arie Slob, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media (Christenunie) wil erotische homeshopping wettelijk verbieden. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De minister stelt deze vorm van reclames, waarbij de suggestie wordt gewekt dat je op een bepaalde manier met vrouwen om kan gaan, onwenselijk.

Het wettelijk verbod op erotische telewinkelboodschappen kan volgens de minister voorkomen dat mensen ongewild geconfronteerd worden met deze content als zij na middernacht hun televisie aanzetten. De Christenunie-politicus stelt dat een wettelijk verbod een signaal afgeeft tegen onwenselijke commercialisering van seksualiteit. In zijn brief wijst de minister op de #meetoo-beweging  en de bewegingen die oproepen tot respectvolle omgang met elkaar en elkaars seksualiteit. Arie Slob zegt een oproep te zullen doen aan partijen die dergelijke content uitzenden, om nu al te stoppen daarmee.

Indien er een wettelijk verbod komt hoeven zenders die niet in Nederland zijn gevestigd, zich niet aan dit verbod te houden. Zenders van RTL Nederland als RTL4, RTL5, RTL7, RTL8 en RTL Z werken met een Luxemburgse uitzendlicentie.

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister verder dat de regering geen verplichtingen zal invoeren omtrent transparantie aangaande eigendomsstructuren; de regering ziet daar geen aanleiding voor. Sommige EU-lidstaten stellen het media-aanbieders verplicht dit kenbaar te maken. Ook zal de regering geen verbod op sponsoring bij kinderprogramma's invoeren nu dat al voor de publieke zenders bestaat. Arie Slob stelt dat de sponsorinkomsten gebruikt worden voor de financiering van de programma's en een verbod negatieve invloed zou hebben op het aanbod van kinderprogramma's. De investeringsverplichting voor audiovisuele diensten om in Nederlands cultureel audiovisueel aanbod te investeren wordt wel ingevoerd. Een wetsvoorstel zal daartoe de komende maanden worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van een aangenomen motie van de VVD, waarin gesteld werd dat bij online-influencers transparantie dient te bestaan naar aanleiding van reclame maken voor onvrije landen, wordt een transparantieverplichting ingevoerd. De minister stelt dat met de wijziging van de Mediawet binnenkort ook in Nederland een transparantieverplichting zal gelden voor commerciele uitingen in het online audiovisuele domein. De minister stelt dat adverteerdres, ook als dat overheden zijn uit andere landen, verplichtingen dienen te eerbiedigen. Een verbod van reclame voor andere landen komt er niet. Wel wordt gekeken hoe geldstromen uit onvrije landen kunnen worden verboden. Het Commissariaat voor de Media zal moeten toezien op de transparantieplicht en de naleving van reclameregels in het online audiovisuele bereik. Daarnaast kan men bij een gebrek van transparantie ook een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code, aldus de minister.www.rijksoverheid.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie