BVA: Reclamevrije NPO lost niets op voor kijkers
18-01-2019 21:39:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 2548 | Tags:

Bond van Adverteerders ziet geen heil in de plannen van de NPO om de NPO reclamevrij te willen maken, zoals NPO voorzitter Shula Rijxman aankondigde. BVA directeur Henriette van Swinderen: "De huidige duale financiering van de publieke omroep biedt vele voordelen. Reclames garanderen een pluriforme, kwalitatieve publieke omroep. Het reclamevrij maken van de NPO heeft uitsluitend negatieve gevolgen voor de burger als kijker en belastingbetaler en de adverteerder."

BVA begrijpt dat NPO zoekt naar mogelijkheden om toekomstbestendig te zijn en financieel gezond te blijven. Wel betreurt BVA het dat NPO een deel van de oplossing zoekt in het reclamevrij maken van de publieke omroep. Van Swinderen: “Reclame draagt bij aan een financieel gezonde publieke omroep van een hoog niveau, zonder dat er aan kwaliteit of onafhankelijkheid wordt ingeboet. Dankzij reclame-inkomsten krijgt het publiek op televisie en online gratis toegang tot een groot informatie- en entertainmentaanbod."

Nadelig voor de kijker óf de belastingbetaler

Als de NPO stopt met het uitzenden van reclame op radio, televisie en online, vallen minimaal 150 miljoen euro aan jaarlijkse reclame inkomsten weg. Dat betekent dat NPO ófwel minder programma’s kan maken of dat de overheid de NPO met 150 miljoen moet compenseren. Henriette van Swinderen: “De kijker en de belastingbetaler worden de dupe. Het kost meer geld of de kwaliteit van de totale NPO programmering moet fors naar beneden worden bijgesteld."

Nadelig voor adverteerder 

De kanalen van de publieke omroep (radio, televisie en online) zijn voor adverteerders belangrijk om specifieke doelgroepen te bedienen. Vooral om doelgroepen die minder goed via andere media kunnen worden bereikt zoals senioren en hoger opgeleiden. Het wegvallen van advertentiemogelijkheden bij de NPO, betekent dat adverteerders op zoek gaan naar alternatieven. Omdat TV nog steeds een van de meest kostenefficiënte media is, zal het de adverteerder meer gaan kosten om dezelfde kwalitatieve doelgroepen te bereiken.

Wordt de NPO beter zonder reclame?

BVA vraagt zich af welk probleem het reclamevrij maken van de publieke omroep eigenlijk oplost. Henriette van Swinderen denkt niet dat de NPO zonder reclame beter wordt: “Kwaliteitsmedia als dagbladen zijn voor een groot deel afhankelijk van reclamegeld, maar redactioneel volledig onafhankelijk zonder inmenging van adverteerders. Juist redactionele onafhankelijkheid maakt een kwalitatief sterk content-aanbod mogelijk dat kijkers waarderen. BVA is van mening dat de NPO in haar huidige vorm een aantrekkelijk podium biedt voor adverteerders .”

NPO stelt dat haar duurzaamheid onder druk staat doordat er geen zekerheid is over de hoogte van reclame-inkomsten. De vraag is of volledige financiering door de overheid die zekerheid wél kan bieden. Dit lijkt in elk geval onwaarschijnlijk gezien de uiteenlopende ideeën hierover bij de politiek en de vele bezuinigingen die NPO in de afgelopen jaren vanuit Den Haag opgelegd heeft gekregen. 

BVA gaat de dialoog aan

Volgens de BVA is het Nederlandse media-aanbod kleurrijk, gevarieerd en volop in ontwikkeling. Dat is mede te danken aan ons duale systeem met de marktwerking van commerciële omroepen in combinatie met een pluriforme, betaalbare en onafhankelijke publieke omroep. BVA zal zich blijvend inzetten om deze kwaliteiten te behouden en gaat hierover graag in gesprek met alle betrokkenen. 

www.bva.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie