Nog geen verbod op sponsoring kinderprogramma's
27-05-2020 16:45:00 | Door: David de Jong | hits: 1719 | Tags:

Een CDA-plan om commerciële mediadiensten te verbieden gesponsorde programma's voor kinderen uit te zenden, wordt voorlopig niet besproken door de Tweede Kamer. Samen met de Christenunie wilde CDA'er Harry van der Molen bij de behandeling van de implementatie van Europese richtlijnen dat dit zo snel mogelijk werkelijkheid wordt.

Op dit moment is het voor kinderprogramma's bij de NPO en andere publieke omroepen verboden om aan sponsoring te doen bij programma's voor kinderen tot 12 jaar. Bij commerciële omroepen en commerciële (video)content op internet is dit wel toegestaan. De Europese richtlijn biedt landen de mogelijkheid dit te verbieden. Dit geldt dan alleen voor mediabedrijven die Nederlandse uitzendlicenties hebben, waaronder Talpa Network, ViacomCBS (Nickelodeon) en Walt Disney Company. RTL Nederland, RTL Telekids (inclusief RTL8) is hiervan uitgezonderd, aangezien deze via een Luxemburgse uitzendlicentie wordt uitgezonden. Ook YouTube en Facebook zijn uitgezonderd omdat die in Ierland gevestigd zijn.

In de toelichting op hun voorstel stellen Harry van der Molen (CDA) en Stieneke van er Graaf (ChristenUnie) dat kinderen zeer kwetsbaar zijn  omdat hun verdedigingsmechanismen tegen commerciële beïnvloeding nog in ontwikkeling zijn. De indieners vinden het onwenselijk als van deze kwetsbaarheid misbruik wordt gemaakt. Productplaatsing in programma's voor kinderen onder de 12 jaar blijft met de invoering van de gewijzigde Europese richtlijn verboden, net als in programma's over consumentenzaken, nieuws en actualiteitenprogramma's en religieuze uitzendingen.

Daarnaast hebben Harry van der Molen (CDA) en Jasper van Dijk (SP) een voorstel ingediend om de definitie van programma's voor kinderen onder de 12 jaar uit te breiden naar programma's die een significant kinderpubliek hebben van onder de 12 jaar (uitgezonderd sport). Dat moet aan de hand van de kijkcijfers 6-12 jarigen van Stichting Kijkonderzoek worden bepaald. Onduidelijk is wat de initiatiefnemers bedoelen met significant. In het debat werd daar geen duidelijkheid over gegeven, waarmee onduidelijk blijft bij hoeveel kinderkijkers een programma een sponsorverbod krijgt

Opvallend in het debat in de Tweede Kamer is dat Lisa Westerveld namens GroenLinks stelde dat bepaalde sponsoring als dat ideologisch verdedigbaar is, wel toegestaan moet blijven voor kinderen. Daarbij gaat het in haar optiek om programma's die mede gefinancierd worden door natuur- en milieuorganisaties. Volgens GroenLinks worden - ondanks de beïnvloeding - deze programma's anders niet meer gemaakt.

Minister Arie Slob (ChristenUnie) heeft toegezegd beide voorstellen te betrekken bij een bredere analyse dit najaar en te bezien of er meer verboden moeten komen voor reclames die zich op kinderen richten. De minister wees erop dat er meerdere consequenties zijn en het gebruikelijk is dit soort wijzigingen eerst met de markt te bespreken en advies van de Raad van State te vragen. Daarop hebben de initiatiefnemers aangegeven te overwegen de voorstellen aan te houden.

Het CDA-idee om een continue kijkwijzerindicatie met leeftijdsgrenzen uit te zenden, kon op weinig bijval rekenen in de Tweede Kamer, net als het SP-idee om de voorgestelde reclamezendtijdversoepelingen terug te draaien.

De wetswijziging als het gevolg van de Europese richtlijn betekent dat videoplatforms ook onder de mediawet komen te vallen, de hoeveelheid reclame op tv-zenders voortaan met een percentage per tijdsblok wordt vastgeld: 20 procent tussen 06:00 en 18:00 uur en 18:00 en 00:00 uur in plaats van 12 minuten per uur waardoor in prime time meer reclame mogelijk wordt. On-demandaanbieders zullen voortaan 30 procent van hun aanbod van Europese content moeten voorzien, tenzij ze een klein publiek bedienen, een lage omzet draaien of dat het onuitvoerbaar respectievelijk ongerechtvaardigd wordt geacht door het Commissariaat voor de Media. Dankzij deze laatste bepalingen kunnen de meeste aanbieders hier een ontheffing voor aanvragen. Voor lineaire tv-zenders blijven de regels omtrent het moeten uitzenden van 50 procent aan Europees product, gelden.

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie