Commissariaat legt Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag ter consultatie
08-06-2021 23:43:00 | Door: David de Jong | hits: 1903 | Tags:

Het Commissariaat voor de Media heeft een conceptversie van de Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021 (Beleidsregel cmoa) ter consultatie gelegd. De Beleidsregel cmoa is aangepast vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten (Richtlijn) en daardoor de wijziging van de Mediawet 2008 per 1 november 2020.

De Beleidsregel cmoa bevat één belangrijke inhoudelijke wijziging. Uploaders van audiovisuele content (videos) op een videoplatformdienst die aan de criteria in de Mediawet voor commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) voldoen, komen onder toezicht van het Commissariaat voor de Media te vallen. Dit betekent dat die uploaders moeten voldoen aan alle regels die op grond van de Mediawet voor cmoa's gelden. Met de overige aanpassingen in de Beleidsregel cmoa zijn geen inhoudelijke wijzigingen bedoeld. Wel is de terminologie aangepast aan de huidige wetgeving, is de toelichting geactualiseerd en zijn zaken met het oog op de nieuwe doelgroep verduidelijkt.

Door het houden van een consultatie stelt het Commissariaat voor de Media gebruik te maken van de kennis en praktijkervaring van belanghebbenden uit het mediaveld. De toezichthouder wil daarmee inzichten verkrijgen en de Beleidsregel cmoa daar eventueel op aanpassen, zodat de kwaliteit en uitvoering van zijn toezicht kan verbeteren.

De consultatieperiode loopt tot en met 2 juli 2021. Na de consultatie wordt de Beleidsregel cmoa waar nodig aangescherpt of verduidelijkt. De definitieve Beleidsregel cmoa wordt naar verwachting in september 2021 in de Staatscourant en op de website van het Commissariaat gepubliceerd.

De concept Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021 is hier te vinden.

www.cvdm.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie