Discovery moet veel Nederlandse produkties brengen op eigen zenders
31-01-2019 15:12:15 | Door: David de Jong | hits: 2229 | Tags:

De zenders van Discovery moeten in de komende jaren veel meer Nederlandse produkties uitzenden dan tot nu toe het geval is. Dit is het gevolg van de verhuizing  van de uitzendlicenties vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Discovery heeft met de Brexit ervoor gekozen om voor haar 37 nu nog vanuit het Verenigd Koninkrijk opererende tv-zenders, Nederlandse uitzendlicenties aan te vragen. Alleen met een uitzendlicentie in de Europese Unie is de uitzending van de Discovery-kanalen ook na 29 maart 2019 gegarandeerd van uitzending in alle landen van de Europese Unie.

Voor Nederland gaat het met name om de in Nederland uitgezonden versies van Discovery Channel, Investigation Discovery en TLC.
Discovery heeft daarbij voor alle kanalen waaronder ook de voor Nederland uitgezonden kanalen een onthefing aangevraagd voor zowel het moeten uitzenden van EU-produkties als Nederlandse produkties.

Normaal gesproken dienen Nederlands gelicenceerde tv-zenders 50% EU produkties (behoudens nieuws en sport) en 40% Nederlandse produkties uit te zenden. Door het beperktere bereik en lage marktaandelen zal mogelijk voor Animal Planet, Discovery Science en Discovery World geen verplichting gelden voor het uitzenden van EU en/of Nederlands produkties.

Bij de overheveling van de Nederlandse versie van Viceland, heeft het Commissariaat voor de Media toegestaan dat deze zender vanaf 2018 in 5 jaar tijd mag toegroeien naar het wettelijke minimum van 40% Nederlandse content. In het eerste jaar (2018) hoefde Viceland geen Nederlandse content uit te zenden. Viceland is dit jaar verplicht 10% aan Nederlandse produkties uit te zenden, in 2021 zal dit 25% moeten zijn. Daarbij had het Commissariaat overwogen dat het om een relatief nieuwe zender gaat. De toezichthouder wees de zender er wel op dat mogelijk is op langere termijn Nederlandse content te brengen ondanks de door zender geclaime hoge kosten. Hetzelfde geldt voor de Europese produkties waarbij echter in 4 jaar tijd naar 50% moet worden toegewerkt. Waarschijnlijk zullen door de Brexit alle Britse produkties niet langer als EU produkties worden aangemarkt.

Voor de Discovery-kanalen betekenen de quotaregels dat er voor de Nederlandse versies  over enkele jaren fors zal moeten worden geinvesteerd in Nederlandse content op haar kanalen. Alternatief is ofwel in een ander EU-land uitzendlicenties verkrijgen, ofwel minder dan 75 % aan distributie realiseren en daarmee het bereik inperken, waarbij men onder een marktaandeel van 0,3% van de desbetreffende zender dient te blijven.

Mabelie Bruijns, Director Corporate Communicatie & Public Affairs van Discovery Benelux geeft desgevraagd aan dat het bedrijf er uiteraard alles aan zal doen om te voldoen aan de eisen die (wettelijk) gesteld wordt. Ter illustratie: de op Nederland gerichte TLC-versie zond afgelopen jaar vier Nederlandse produkties uit, en zou wettelijk moeten toegroeien naar 40% van de zendtijd aan Nederlandse produkties. Op welke wijze Discovery dat op haar zenders zal doen en met welke programma's is onduidelijk. Discovery verkoopt haar reclamezendtijd via BrandDeli die begin dit jaar door RTL is overgenomen.

Edgar van de Pas, persvoorlichter van het Commissariaat voor de Media:
"Voor de onthefingsverzoeken geldt dat per geval bekeken of Discovery aanspraak kan maken op genoemde ontheffingen. In de besprekingen met Discovery heeft het Commissariaat voor de Media aangegeven welke besluiten in het verleden al zijn genomen en wat de gangbare uitvoeringspraktijk is. Aan Discovery zijn tijdens de besprekingen op voorhand geen concrete toezeggingen gedaan, omdat dergelijke verzoeken altijd afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het geval."   Discovery laat de uitzendlicenties van de sportzenders Eurosport 1 en Eurosport 2 blijvend via Frankrijk lopen; hiertoe zijn geen Nederlandse uitzendlicenties aangevraagd.

De verwachting is dat het Commissariaat voor de Media spoedig tot licentiebesluiten en ontheffingsbesluiten zal komen. Het Commissariaat voor de Media wijst er op dat Discovery conform de Nederlandse Mediawet moeten handelen zodra aan hen toestemming is verleend. Zodra de uitendlicenties en ontheffingsbesluiten zijn genomen, worden verdere details omtrent de verplichtingen duidelijk.

De zenders van Talpa (SBS 6, Net 5, Veronica, SBS 9), Viacom (Comedy Central, MTV, Nickelodeon), Fox  (24 Kitchen, Fox) en Disney (Disney Channel, Disney XD) moeten zich ook aan de programmaquota houden.  Andere zenders die hun zenders buiten Nederland hebben gelicenseerd, waaronder RTL in Luxemburg (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z) hoeven zich niet aan deze regeling te houden.

www.cvdm.nl
www.discoverybenelux.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie