Jaarverslag Ster: 166,5 miljoen euro omzet; 152,8 miljoen resultaat
10-05-2021 00:00:00 | Door: David de Jong | hits: 901 | Tags:

De Ster (Stichting Etherreclame) heeft in 2020 166,5 miljoen euro omzet gedraaid. Het netto resultaat bedroeg 152,8 miljoen euro. Daarmee is het resultaat van het verkoopbedrijf van NPO-reclamezendtijd 27,2 miljoen euro lager dan begroot. De coronacrisis is daar de oorzaak van. In 2019 boekte de Ster nog een omzet van 186,5 miljoen euro met een resultaat van 172,9 miljoen euro.

Onderverdeeld in de segmenten verkocht Ster 130,2 miljoen euro (was 144,4 miljoen in 2019) aan reclame voor de NPO-televisiezenders; 28,9 miljoen euro (was 36,3 miljoen in 2019) voor de NPO-radiozenders en 7,4 miljoen euro (was 5,4 miljoen in 2019) voor de online-activiteiten van de NPO.

Frank Volmer, die in 2020 algemeen directeur was van de Ster, zat met een bruto inkomen van 200.756 euro net onder de WNT-norm. Per 1 maart 2021 is hij benoemd tot tijdelijk bestuurder in afwachting van de benoeming van een definitief (dagelijks) bestuur. Er is uiteindelijk 156 miljoen euro overgemaakt aan het ministerie van OCW, waarbij Ster 3,2 miljoen euro heeft toegevoegd uit eigen middelen. Het ministerie van OCW gebruikt deze gelden ten behoeve van de Mediabegroting, waarmee onder meer de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) en RPO (Regionale Publieke Omroepen) worden gefinancierd.

Eind 2020 werkten er 77 fte's bij de Ster; 5 minder dan eind 2019. Als gevolg van de wijzigingen in reclameverkoop bij de online verkopen, hebben 7 medewerkers het bedrijf verlaten in het eerste kwartaal van 2021. Twee personen konden herplaatst worden.

Frank Volmer noemt in het jaarverslag 2019 een zeer succesvol jaar en ook 2020 aanvankelijk een hoopgevend jaar. Frank Volmer: "Tot en met de tweede week van maart groeide de omzet conform onze prognose. De komst van het coronavirus en de daaropvolgende ingrepen zorgden voor een tijdelijke halvering van de vraag. Veel partijenstopten hun campagnes of hadden tijd nodig om hun campagnes aan te passen. Tegelijkertijd was er een enorme toename in bereik. Het publiek stemde massaal af op de publieke tv-en radiozenders en bezocht de websites van de publieke omroep,voor nieuwsgaring maar ook voor ontspanning en amusement. In de tweede helft van het jaar was een duidelijke omslag zichtbaar: zo herstelde de omzet zich in het derde kwartaal al enigszins. Een belangrijke stijging van de omzet in het vierde kwartaal heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk toch 153 miljoen euro exploitatieresultaat voor beschikbaarstelling hebben kunnen realiseren. Desondanks heeft het toegankelijke commerciële beleid dat Ster in 2018 heeft geïntroduceerd ook in 2020 gezorgd voor een toestroom aan adverteerders. We hebben 334 nieuwe adverteerders mogen begroeten; een substantiële groei ten opzichte van 2019 toen we 250 adverteerders verwelkomden."

Ster en de NPO zijn op 1 januari 2020 volledig gestopt met het plaatsen van advertentiecookies. Als gevolg van beslissingen op voordracht van minister Arie Slob (ChristenUnie) en de wetgever is de online reclameruimte bij de NPO die de Ster verkoopt, per 1 januari 2021 alleen nog voor niet-commerciële partijen met een niet-commerciële boodschap beschikbaar. Ook reclame rondom kinderprogramma's bij de NPO is gestopt per 1 januari 2021. Als gevolg van deze beslissingen verwacht Ster volgens haar jaarverslag circa 12 miljoen euro aan jaaromzettten te missen. Vanaf begin 2022 tot eind 2026 zal daarnaast de totale hoeveelheid reclame bij de NPO op televisie gefaseerd halveren.

De daadwerkelijke omzet over 2020 blijkt in het jaarverslag overigens 1,5 miljoen lager dan de Ster in januari 2021 aan NU.nl had laten weten.

www.ster.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie