Lokale omroepen dienen handhavingsverzoek tegen VodafoneZiggo in
21-02-2019 12:38:00 | Door: David de Jong | hits: 2912 | Tags:

De lokale publieke omroepen die verenigd zijn in het samenwerkingsorgaan Nederlandse Lokale Publieke Omroepen NLPO hebben een handhavingsverzoek tegen VodafoneZiggo ingediend. De lokale omroepen vinden dat ze onredelijk en ongeljk worden behandeld door VodafoneZiggo omdat ze twee keer moeten betalen voor het transport van hun uitzendingen. VodafoneZiggo stelt dat ze zich simpelweg aan de Mediawet houdt.

Het conflict is al jarenlang gaande, aldus de NLPO. De lokale omroepen vinden het logisch hun signaal naar een centraal mediagatewaypunt te brengen en daarvoor te betalen, maar vinden het onterecht ook te moeten betalen voor het transport van de mediagateway naar de distributiepunten van VodafoneZiggo. VodafoneZiggo zou dreigen met het staken van de uitzendingen van de lokale zenders indien niet betaald wordt. VodafoneZiggo ontkent dit. Het handhavingsverzoek is bij het Commissariaat voor de Media ingediend.

De NLPO stelt dat VodafoneZiggo zich daarmee aan de uitgangspunten van de zogeheten must-carry-verplichting onttrekt. Marc Visch, directeur NLPO: "Alle partijen erkennen dat deze verplichting begint bij de Media Gateway, het centrale punt op het Mediapark in Hilversum van waaruit de verspreiding van uitzendingen naar de consument plaatsvindt. De must-carry verplichting bepaalt dat de kosten voor de distributie vanaf de Media Gateway voor rekening van de distribiteurs zijn. VodafoneZiggo is de enige distributeur die dit consequent weigert. De mediareus dwingt op die manier lokale omroepen om deze kosten alsnog zelf op te hoesten. Dit terwijl lokale omroepen ook al fors hebben moeten investeren om hun signaal naar de Media Gateway te brengen, nota bene om partijen als VodafoneZiggo zo goed mogelijk te faciliteren."

VodafoneZiggo bedient met haar kabelmerk Ziggo 3,9 miljoen klanten oftewel 54,5 procent van de huishoudens in haar verzorgingsgebied. Andere providers zoals KPN, T-Mobile en Caiway/Delta rekenen geen dubbele kosten. De regionale publieke omroepen die ook verplicht moeten worden uitgezonden, hoeven bij VodafoneZiggo niet dubbel te betalen. De NPO daarentegen en de meeste commerciële zenders, alsmede buitenlandse publieke zenders worden door VodafoneZiggo betaald. De betwiste kosten die enkele tienduizenden euro's bedragen, zijn voor de lokale omroepen hoog. In totaal betalen lokale omroepen met 70 omroepen enkele tonnen per jaar aan VodafoneZiggo voor de totale distributiekosten. De NLPO wijst er op dat lokale publieke omroepen die door gemeenten worden gefinancierd, veelal weinig middelen ter beschikking hebben.

De Tweede Kamer nam in december op initiatief van het CDA en de VVD een motie aan waarin de regering wordt verzocht in de Mediawet op te nemen dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub. Daarbij sprak de Tweede Kamer ook uit dat  het wenselijk  is dat de verplichting voor de kabelaars tot uitzending start indien de signalen op de mediagateway aanwezig zijn. De Mediagateway en Mediahub worden facilitair door Red Bee beheerd.

Marc Visch: "Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de huidige opstelling van VodafoneZiggo. Want terwijl VodafoneZiggo veel grote zenders goed betaalt, worden de kleine omroepen met een minimaal budget door deze grootste kabelexploitant van Nederland uitgeknepen. Men laat ons geen andere keus dan een handhavingsverzoek in te dienen bij het Commissariaat voor de Media."

VodafoneZiggo zegt desgevraagd gewoon de regels uit de huidige Mediawet te volgen. Hans den Heijer, Senior Media Relations Officer van VodafoneZiggo:  "Wij waren over deze zaak al langer in gesprek met NLPO. Bij de laatste overeenkomst die uiteindelijk gesloten werd in april 2018, waren we het eens dat we over dit specifieke onderwerp niet eens waren, we agree to not agree, maar NLPO desondanks akkoord ging met de door ons berekende vergoeding.  Wij berekenen geen dubbele kosten, maar kosten voor verschillende diensten die wij leveren. Omdat er gebruik gemaakt wordt van ons netwerk c.q. verbindingen en daaraan zijn voor ons transport(on)kosten verbonden."

Volgens het kabelbedrijf maken regionale publieke zenders en de NPO gebruik van het landelijke netwerk, een ander netwerk. Voor de lokale omroepen zegt het kabelbedrijf genoodzaakt te zijn om extra investeringen te doen. VodafoneZiggo ontkent gedreigd te hebben de lokale zenders te schrappen bij weigering tot betaling. Hans den Heijer: "Conform de overeenkomst dient NLPO bepaalde transportkosten te betalen en Ziggo wenst NLPO daaraan te houden. Het is niet meer dan normaal dat men zich houdt aan een getekende overeenkomst."
 
Naar aanleiding van een mogelijke wetswijziging in de toekomst zegt de kabelexploitant dat als de motie leidt tot een aanpassing van de Mediawet die te zullen uitvoeren en simpelweg de regels te volgen zoals die in de geldende Mediawet staan.

www.stichtingnlpo.nl
www.vodafoneziggo.nl
www.cvdm.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie