Meerderheid Tweede Kamer steunt reclameluw NPO
11-09-2019 17:49:00 | Door: David de Jong | hits: 1963 | Tags:

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen voor een reclameluwe NPO. Dit blijkt uit het Algemeen Overleg dat de commissie OCW in de Tweede Kamer hield. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken hun steun uit voor de plannen waardoor er een kamermeerderheid bestaat.

De oppositiepartijen waren vanuit verschillende achtergronden kritisch op de plannen. De PvdA, SP en GroenLinks maken zich vooral zorgen over het gebrek aan financiële compensatie bij het afschaffen van reclame en bekritiseerden de plannen voor NPO Regio. ook vroegen ze zich af wat er met de jongerenprogrammering gebeurt. De PvdA maakte zich specifiek vooral zorgen om de medewerkers en makers bij de NPO. 

Minister Arie Slob van Mediazaken gaf aan zich op hoofdlijnen gesteund te voelen. Alhoewel de plannen gefaseerd zullen worden ingevoerd, betekent dit dat deze in feite zonder enige weerstand vanuit de Tweede Kamer de komende jaren doorgang kunnen vinden, tenzij de regering zou vallen. De minister gaat het gesprek aan met de NPO om te bezien hoe de programmering ontzien kan worden.

Forum voor Democratie en PVV waren in algemene zin tegen de NPO en de in hun optiek linkse of eenzijdige manier van berichtgeving en hekelden de wijze waarop NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman het begrip vrijheid uitlegt. Denk beschuldigt de NPO en de minister van een gebrek aan diversiteit. Opvallend genoeg steunde Denk het idee van een ombudsmanprogramma van Forum voor Democratie direct na journalistieke uitzendingen van de NPO. Thierry Baudet deed dit programmavoorstel waarvan de minister aangaf dat het aan de NPO is om dit wel of niet op te pakken.

De lobby van de NPO, gesteund door de omroepverenigingen en de STER, lijkt niet te zijn aangeslagen. De NPO heeft ingezet op brieven en rapporten die geheim hadden moeten blijven, maar zijn uitgelekt. Zowel de minister als de Tweede Kamer verbaasde zich over het geheime karakter van de NPO-stukken. Het idee van de NPO en STER om alleen kinderreclame te schrappen wees de minister van hand.

De minister verdedigde, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, zijn uitgangspunt om naar een reclameloze publieke omroep te gaan. Wel zal de minister het gesprek aangaan met de NPO om te zien hoe zonder dat de programmering geraakt wordt, 20 miljoen euro kan worden bezuignigd. Het geheime, maar inmiddels door de NPO geopenbaarde BGC-rapport, werd door de minister bekritiseerd omdat die niet op basis van financiële gegevens tot stand is gekomen maar op basis van gesprekken met NPO-betrokkenen en vooral informatie uit 2016 en 2017 bevat. De minister herhaalde ook zijn kritiek op de STER dat de cijfers niet altijd overeenkomen met de inkomsten, omdat organisatorische kosten er vanaf moeten worden gehaald, en dat er nu veel tussentijdse cijfers komen, terwijl het volgens de minister geen zin heeft om op basis van dagkoersen te handelen.

Ook het idee van een Kijkwijzer voor YouTube van het CDA loopt vooralsnog spaak omdat YouTube zich moet houden aan de wet- en regelgeving in Ierland, waarbij de minister niet meer kon doen dan het onderwerp ter sprake brengen bij de Ierse regering. De minister hoopt dat er vanuit de Europese Unie wetgeving komt om minderjarigen en anderen met een Kijkwijzer-systeem op YouTube en andere diensten te kunnen beschermen.

Minister Arie Slob maakte tijdens het debat bekend dat er een interim-voorzitter komt bij het Commissariaat voor de Media en dat er nog een rechtszaak is over het ontslag van Eric Eljon. Het debat wordt binnenkort voortgezet met een zogeheten voortgezet Algemeen Overleg waarin kamerleden moties, die overigens niet bindend zijn, kunnnen indienen.

Een meer uitgebreid verslag over het overleg lees je in het live-blog dat Nederlands MediaNetwerk gemaakt heeft.

www.rijksoverheid.nl
www.npo.nl
www.ster.nl
www.tweedekamer.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie