Minister Arie Slob: NLZIET blijft met een loyale NPO die zich aan taakopdracht moet houden
05-09-2019 00:15:00 | Door: David de Jong | hits: 2645 | Tags:

De NPO blijft loyaal participeren in het samenwerkingsverband NLZIET dat het on demand en lineaire aanbod van de NPO, RTL Nederland en Talpa Network bundelt. Voor de korte en de lange termijn. Dit schrijft minister Arie Slob in antwoord op een brief van kamervragen van Joost Sneller (D66) en Harry van der Molen (CDA). Dit naar aanleiding van een door Nederlands MediaNetwerk onthuld document van een NPO-werkgroep waarin aanbevolen werd dat NPO Start (Plus) doelbewust de Mediawet moet omzeilen, zichzelf onaantastbaar moet maken en moet overwegen uit NLZIET te stappen. Eerder had de Raad van Bestuur van de NPO al afstand genomen van deze werkgroep waarin onder meer Frans Klein (directeur Video NPO), Mezen Dannawi (manager NPO Start/NPO Start Plus) en Nico Rijkhoff (directeur Publiek & Marketing NPO) zetelen.

De minister zegt verder geen oordeel te hebben over de standpunten van de werkgroep omdat het de NPO in het kader van beleidsvoorbereiding in zijn optiek vrij staat werkgroepen in het leven te roepen. Wel stelt de minister dat uitkomsten van beleidsvoorbereiding altijd dienen te passen binnen wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur van de NPO stelde tegenover de minster dat het hier gaat om een concept-document van enkele medewerkers dat op eigen initiatief is opgesteld en nooit is ingediend bij de raad van bestuur.

De minister wijst de NPO er in zijn brief aan de Tweede Kamer op dat in tegenstelling tot hetgeen onder meer door de manager NPO Start/Plus werd onderschreven dat NPO Start zich op specifieke doelgroepen zou moeten richten, dit niet kan. Arie Slob: "aanbodkanalen die deel uitmaken van de publieke taakopdracht dienen de kanalen te voorzien in de behoeftes van alle Nederlanders. De NPO verzekerde mij overigens dat NPO Start zich niet op een specifieke doelgroep wil gaan richten, net zomin als dat nu het geval is. Gezien de aard en de goedkeuring van de aanbodkanalen is dat ook per definitie onmogelijk, het betreft hier immers primair zo compleet mogelijke terugkijkdiensten van het totale programma-aanbod van de NPO."

www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie