Slob: STER-inkomsten in april 35 procent lager dan begroot; gevolgen voor programmering
23-05-2020 15:54:00 | Door: David de Jong | hits: 2511 | Tags:

De inkomsten van de STER zijn in april 2020 35 procent lager dan begroot. Exacte getallen zijn niet bekendgemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de NPO-programmering, aldus mediaminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Die schreef hij in antwoord op vragen van D66 en de PvdA. De minister schrijft dat de STER-inkomsten van januari tot en met april 2020 49,9 miljoen euro bedroegen. Hoeveel dat minder is vdan vorig jaar meldde hij er niet bij. De dalingen zijn een direct gevolg van de coronacrisis.

Voor 2020 en 2021 heeft de reclamezendtijdverkoper van de NPO drie scenario's uitgewerkt. Die gaan uit van 72 tot 145 miljoen euro aan inkomsten voor 2020 en 92 tot 183 miljoen euro voor 2021. De minister stelt dat er een grote onzekerheid is met betrekking tot de ontwikkeling van de STER-inkomsten en dat hij daarom geen betrouwbare inschatting kan maken.

Het aantal reclameminuten bij de NPO is gedaald vergeleken met vorig jaar, in maart 44 procent en in april 42 procent. Volgens de minister hebben adverteerders die blijven inkopen, minder reclameminuten nodig om hun publiek te bereiken. Op de vraag of de STER marktverstorend is met het geven van kortingen, gaat de minister niet in.

De NPO had in 2019 begroot dat de STER in 2020 180 tot 190 miljoen euro kan genereren. De minister ging uit van 160 miljoen euro. Het is daarmee niet duidelijk of de 35 procent-daling in april 2020 betrekking heeft op de prognose van de minister of van de STER. In 2019 boekte de STER een omzet van 186 miljoen euro met een netto resultaat van 172,86 miljoen euro die naar de mediabegroting van het ministerie van OCW is gegaan. De NPO heeft voor 2020 830,8 miljoen euro verkregen van de 1,048 miljard euro die in de Mediabegroting 2020 is opgenomen.

Arie Slob verwacht dat er een substantiële hoeveelheid middelen in de Algemene Mediareserve moet worden ingezet om de STER-inkomsten aan te vullen. Die raakt daardoor uitgeput. In 2019 kreeg de NPO 40 miljoen ter compensatie uit de Algemene Mediareserve. De stand van de Mediareserve was eind 2019 19,7 miljoen en zou eind dit jaar op 24,8 miljoen euro moeten uitkomen. Die verdampt met de coronacrisis volgens de minister volledig.

Extra kosten

De minister schrijft verder dat de aangepaste programmering bij de NPO leidt tot extra kosten. Dat komt omdat andere programma's worden uitgezonden ter vervanging van weggevallen uitzendingen van (sport)evenementen sinds medio maart 2020. Daarnaast zijn er extra kosten die het gevolg zijn van het vervallen dan wel uitstellen van programma's die niet worden gedekt door een (productie)verzekering.

Arie Slob zegt in gesprek te zijn met de NPO, maar maakt anders dan de opmerking een vinger aan de pols te houden, niet duidelijk of deze de negatieve impact van de coronacrisis zal financieren vanuit belastinggelden. Wel verwacht hij dat de meerkosten een negatieve impact hebben op de rest van de programmering van de NPO dit jaar, maar ook op die van volgende jaren. 

De minister wil zijn plannen om de NPO te hervormen met onder meer een bestuurlijke fusie van NTR en NOS alsmede het inperken van reclamezendtijd tot 20:00 uur op televisie doorzetten. Wel schrijft de minister dat hij de Tweede Kamer zal informeren over de mogelijke consequenties van scenario's van inkomsten en mogelijke gevolgen voor het reclamescenario.

Een woordvoerder stelt namens de NPO Raad van Bestuur: "Het klopt dat we als Nederlande Publieke Omroep extra kosten hebben gemaakt om de aanvullende  programmering tijdens de eerste weken van de coronacrisis mogelijk te maken. Een deel van het budget dat was bestemd voor het najaar is daarmee gebruikt voor het voorjaar. We zijn over de financiële gevolgen hiervan inderdaad in gesprek met de minister. We hopen natuurlijk dat de gevolgen voor de programmering beperkt zullen blijven, maar daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen."

www.ster.nl
www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie