Ministerraad wil toewerken naar volledig reclamevrije NPO
14-06-2019 17:30:00 | Door: David de Jong | hits: 1719 | Tags:

De bedoeling is dat op langere termijn de NPO volledig reclamevrij wordt. Volgens het kabinet moet de publieke omroep onafhankelijk en non-commercialiteit centraal stellen. Dit blijkt uit de besluiten die de ministerraad heeft genomen aangaande de hervormingsmaatregelen voor de NPO.

De ministerraad heeft in aanloop van het volledig reclamevrij laten worden van de NPO vier scenario's uitgewerkt. Het volledig afschaffen van de STER zou 161 miljoen euro op jaarbasis kosten. Hier kiest de regering thans nog niet voor. In alle scenario's wordt online reclame geschrapt.

De keuze die het kabinet thans maakt is, zoals eerder uitlekte, de NPO per 2020-2021 op televisie 20:00 uur reclamevrij te laten worden. Online reclame zal ook worden uitgebannen. Volgens de Mediaminister kan niet meer goed ingeschat worden hoe hoog de opbrengsten van de STER worden, ook al kan met conservatief ramen dit ondervangen worden, leidt dit ertoe dat onnodig hard wordt ingegrepen bij de NPO.

Ook is het de bedoeling dat de publieke omroep niet meegaat in de trend om data van publiek in te zetten voor de exploitatie van reclame. Data van het publiek mag volgens minister Arie Slob nooit gebruikt worden om reclame te exploiteren of voor doeleinden die niets met de publieke taak te maken hebben, maar dient een veilige plaats te zijn waar persoonlijke gegevens of gegevens over kijkgedrag in veilige handen zijn.

De STER zal per 2022 haar opbrengsten niet meer naar het ministerie van OCW overmaken, maar direct naar de NPO. Ook zal de STER geintegreerd worden met de andere commerciele activiteiten van de NPO. Deze bestaan onder andere uit de rechtenexploitaties van programma's.

Overigens zal er een uitzondering komen voor het reclameverbod tot 20:00 uur. Bij grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen, zal reclame toch worden toegestaan.

Financieel gaat het kabinet er vanuit dat er 60 miljoen euro tekort zal zijn met deze maatregel. De regering zal per 2020 40 miljoen dekken waarbij 25 miljoen euro gebruikt wordt voor het reclameluw maken, en het restant uit bezuinigingen gehaald moet wordenen 15 miljoen als extra compensatie zal worden ingezet voor de regionale en landelijke programmering. De STER bestrijdt de door de regering gebruikte cijfers.

Naast de inperking van reclame wil de ministerraad onderzoeken of de distributievergoedingen die de NPO verkrijgt van distributeurs als VodafoneZiggo en KPN kan reguleren. Minister Arie Slob is van mening dat er een eerlijke vergoeding moet worden betaald die transparant is. Daarbij zal onderzoek gedaan op basis van een externe waardebepaling. In 2017 heeft Ernst & Young al een waardeinschatting gedaan voor de content van de NPO. Voglens de minister van Media zal de vergoeding hierdoor voor de NPO in waarde toenemen. Te verwachten is dat distributeurs dit net als voorheen doorberekenen aan de consumenten.

De NPO krijgt overigens wel de mogelijkheid meer samen te werken met private partijen. NPO Start Plus zal alleen nog programma's mogen tonen  om programma's die rechtentechnisch langer beschikbaar kunnen komen tegen kostprijs. Nieuwe programma's mogen niet eerst alleen via NPO Start Plus worden getoond. Minister Arie Slob wil dat commerciele partijen samen met de NPO afspraken maken over het gezamenlijk aanbieden van Nederlandse content en wil dat stimuleren en vergemakkelijken. Nu is de NPO nog strikt in het aan derden beschikbaar stellen van eigen content.

De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer, maar heeft naar het zich laat aanzien de steun van VVD, D66, CDA en ChristenUnie die samen de regeringscoalitie vormen.

www.rijksoverheid.nl
www.npo.nl
www.ster.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie