NMO publiceert eerste rapportage Mediatrends
08-03-2022 16:17:00 | Door: David de Jong | hits: 1350 | Tags:

Het aantal video-apparaten waarmee videocontent wordt geconsumeerd, is inmiddels opgelopen tot ruim zes per huishouden. 63 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een smart-tv. Bij radio zijn streamingdiensten net als bij televisie meer in trek dan bij ouderen dan bij jongeren. Dit blijkt uit het NMO Mediatrends 2021-onderzoek.

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft voor het eerst NMO Mediatrends gepubliceerd als opvolger van de Media Standaard Survey (MSS) dat tussen 2014 en 2018 werd uitgevoerd in opdracht van SKO, NLO, NOM en VINEX. NMO Mediatrends is binnen het NMO de bron als het gaat om de samenstelling van doelgroepen en het bezit en gebruik van devices. Ook vormt de output van NMO Mediatrends de basis voor de verschillende wegingen binnen NMO.

In de grotere huishoudens van drie personen of meer loopt het aantal video-apparaten op tot ruim negen. Het televisietoestel kent gemiddeld gezien nog de grootste penetratiegraad, maar de smartphone is in de grotere huishoudens het populairste apparaat. In deze huishoudens worden ook de meeste videodiensten afgenomen.

NMO Mediatrends telde er gemiddeld 2,2 per huishouden van drie personen of meer. Bij eenpersoonshuishoudens is dit gemiddeld slechts 1,1. Netflix lijkt hierbij veruit favoriet gevolgd door Videoland. Een derde van de Nederlanders kijkt dagelijks naar een of meerdere online videodiensten. Vooral in de doelgroepen 13-19 en 20-34 jaar is de consumptie van online videodiensten bovengemiddeld.

Tv en streaming

Inmiddels heeft 63 procent van de Nederlandse huishoudens een smart-tv, die direct toegang geeft tot het internet en online videodiensten. Ook worden losse apparaten gebruikt om de televisietoestellen smart te maken zoals een Apple TV of Chromecast. In totaal zijn 72 procent van alle televisietoestellen op de een of andere manier smart.

Voor radio geldt in grote lijnen hetzelfde als voor televisie. De jongeren hebben een grotere voorkeur voor de streamingdiensten ten opzichte van de ouderen, maar live radio blijft net als live televisie een groot aandeel houden in het luisteren.

Het grote verschil tussen luisteren en kijken is dat het gebruik van de streamingdiensten veel kleiner is bij luisteren dan bij kijken. Spotify is met 48 procent de grootste muziekdienst, gevolgd door YouTube Music met 12 procent. Er wordt dan ook bijna niet gestapeld zoals dat bij videodiensten wel het geval is.

Nieuws volgen

De kranten en nieuwsmerken hebben de beste papieren als gekeken wordt naar de frequentie waarmee deze online gebruikt worden. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dagelijks online nieuws en/of kranten te lezen. De tijdschriften daarentegen kennen een relatief lage online consumptie. Zo’n driekwart van de populatie leest nooit een tijdschrift online. Kijken en luisteren kennen een dagelijkse online gebruikersgraad van respectievelijk 38 procent en 36 procent.

De uitkomsten van NMO Mediatrends geven volgens de directeur SKO Sjoerd Pennekamp de noodzaak van het nieuwe mediabereiksonderzoek NMO aan. Sjoerd Pennekamp: “De manier waarop we media tot ons nemen is enorm aan verandering onderhevig. Dat maakt dat de huidige bereiksonderzoeken een slag gaan maken, vooral op het gebied van crossmedia consumptie. NMO Mediatrends voedt het Nationaal Media Onderzoek met belangrijke data voor de inrichting van het onderzoek en de samenstelling van de panels.”

De eerste NMO Mediatrends, uitgevoerd door Ipsos, kent een steekproefomvang van 8.726 personen van 13 jaar of ouder. Voor de steekproeftrekking is gebruik gemaakt van postcode afgiftepunten, waardoor elk huishouden een gelijke kans heeft op deelname aan het onderzoek. Het veldwerk heeft online, telefonisch en face-to-face plaatsgevonden in heel 2021.

Het volledige rapport is hier te vinden.

www.nationaalmediaonderzoek.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie