NPO krijgt wettelijke taak reclamebeleid STER
11-09-2020 16:12:00 | Door: David de Jong | hits: 1075 | Tags:

De NPO krijgt in de mediawet een wettelijke taak over het reclamebeleid van de STER. Dit blijkt uit een antwoord van minister Arie Slob (ChristenUnie) in reactie op vragen van de senaatsfracties van GroenLinks en de PvdA die wilden dat de NPO in de op te richten Raad van Toezicht van de STER een vertegenwoordiging zou houden. De door Arie Slob aangekondigde maatregel zal inhouden dat de NPO met de STER afspraken moet maken over het reclamebeleid van de STER. Dit zal worden vastgelegd via een wetswijziging.

Tot nu toe is het zo dat de NPO drie leden van het vijfkoppige bestuur (bindend) mag voordragen. Als gevolg daarvan zijn Shula Rijxman (voorzitter NPO Raad van Bestuur) en Jan Slagter (voorzitter van Omroep Max) thans bestuurslid de STER. In de optiek van de regering is een scheiding tusen de STER en de NPO nodig volgens geldende inzichting over governance en het huidige bestuursmodel niet optimaal is en de kansen op goede checks en balances vermindert. Samenwerking tussen STER en de NPO acht Arie Slob echter noodzakelijk voor vergroting van de effectiviteit.

Arie Slob, minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media: "De regering vertrouwt erop dat de raad van bestuur van de NPO en de STER daar een vorm in zullen vinden. De uiteindelijke vaststelling van het reclamebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de NPO. Met dit wetsvoorstel wordt in de mediawet nog nader verduidelijkt dat de NPO verantwoordelijk is voor de plaatsing van het media-aanbod van de STER op de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst. Ook wordt buiten twijfel gesteld dat de besluiten van de NPO bindend zijn voor de STER. Daarnaast wordt voorgesteld dat de Ster evenals de landelijke publieke media-instellingen desgevraagd inlichtingen verstrekt aan de raad van bestuur van de NPO voor de vervulling van diens taken als sturings- en coördinatieorgaan. De regering is van mening dat de NPO hiermee over voldoende instrumenten beschikt. "

De invoering van een Raad van Toezichtsmodel bij de STER laat al enige tijd op zich wachten. Het wetsvoorstel ligt opnieuw voor bij de Eerste Kamer die er naar verwachting in het najaar 2020 alsnog over zal besluiten. Hierna zal een eerste een vijfkoppige Raad van Toezicht kunnen worden benoemd. Naar verwachting zal dit begin 2021 het geval zijn. Na de bneoeming van de STER Raad vna Toezicht zal deze een maximaal driekoppig bestuur benoemen die belast zal zijn met het dagelijks bestuur van de STER.  Dan moet duidelijk worden of de huidige algemeen directeur van de STER, Frank Volmer, daar een rol bij zal blijven spelen.

Zie ook: STER krijgt andere bestuursaansturing en STER behaalt in 2019 7 miljoen meer omzet; procedure werving STER Raad van Toezicht gestart

www.ster.nl
www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie