NPO-lobby werkt bij Arie Slob: reclame blijft tot 20:00 uur en NPO3 blijft bestaan als jongerenzender
09-07-2020 01:10:00 | Door: David de Jong | hits: 2815 | Tags:

De NPO blijft ook na 2021 reclame uitzenden tot 20:00 uur (en daarmee volledig) op haar televisiekanalen. NPO3 blijft als jongerenkanaal bestaan en kan talent een plek blijven bieden. Dit is de kern van een brief van minister Arie Slob (ChristenUnie) die naar de Tweede Kamer is gestuurd. NPO Regio zal een plek krijgen op NPO2 van 18:00 tot 20:00 uur.

De NPO en het College van Omroepen, waar omroepverenigingen als KRO-NCRV, BNNVARA en AVROTROS zijn vertegenwoordigd, hebben dankzij een succesvolle lobby de oorspronkelijke plannen zodanig weten te wijzigen dat daar weinig van overblijft. Oorspronkelijk zou NPO3 als jongerenkanaal en kanaal voor talentontwikkeling verdwijnen voor een op de regio toegespitst kanaal onder de noemer NPO Regio. Reclame zou tot 20:00 uur op de NPO-televisienetten worden verboden. Dit gaat niet door.

Het aantal reclameminuten dat de STER verkoopt op de NPO-televisienetten zal wel stapsgewijs in de concessieperiode 2022-2027 worden gehalveerd, in geleidelijke stapjes gedurende 5 jaar (elk jaar via een gewogen werkwijze). Ook blijft de STER-opbrengst overgemaakt worden aan het ministerie van OCW en niet direct naar de NPO, om de onafhankelijkheid van de NPO te waarborgen. Reclame rondom kinderprogramma's en reclame op de online aanbodkanalen van de NPO zal wel per 1 januari 2021 stoppen, één jaar eerder dan eerder aangekondigd.

Arie Slob stelt in zijn brief over de koerswijziging: "Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Er heerst een pandemie en als gevolg hiervan staan de STER-inkomsten en de Algemene Mediareserve onder druk. Met het oog daarop kies ik in afstemming met de NPO en het College van Omroepen voor een alternatieve werkwijze."

Alternatieve invulling

NPO3 zal NPO3 kunnen blijven in de plannen. Minister Arie Slob spreekt van een alternatieve invulling die de NPO en de regionale omroepen verenigd in RPO hebben voorgesteld. Per 1 januari 2021 zal de regionale programmering op NPO2 van start gaan van 18:00 tot 20:00 uur. Daarbij zal een editie van het NOS-Journaal worden uitgezonden gericht op regionaal nieuws verzorgd door het bestaande Bureau Regio, aanbod van de regionale omroepen en programmering met een regionaal karakter van de landelijke omroepen, al dan niet in coproductie met de regionale zenders. Er lijkt daarbij geen sprake van regiovensters, waarbij elke regio een op haar regio gerichte programmering zal krijgen zoals kortstondig in experimentele vorm is gedaan in 2019 en zoals buitenlandse publieke zenders als BBC One (Verenigd Koninkrijk), France 3 (Frankrijk), WDR, NDR, MDR, SWR (Duitsland), Rai3 (Italië), TVE1 (Spanje) en andere publieke omroepen in Europa doen.

Op de eerdere plannen was zowel vanuit de NPO als uit de reclamewereld kritiek, terwijl minister Arie Slob en de coalitie bestaande uit VVD, D66, ChristenUnie en CDA de plannen verdedigden om een scheiding tussen commercie en publieke omroep aan te brengen en zo de NPO minder afhankelijk van reclame te maken. Het wegvallen van reclame zou destijds slechts deels gecompenseerd worden, met opoffering van NPO3 als volwaardig net.

De NPO stelt in een verklaring tevreden te zijn met de gewijzigde plannen van minister Slob voor de toekomst van de Nederlandse Publieke Omroep. Daarbij stelt de NPO ook dat zij uit de plannen afleidt dat er een stabiele financiering voor de komende jaren zal zijn en aandacht voor regio-programmering op NPO2 en een onveranderd NPO3.

Shula Rijxman, voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur: "De NPO is tevreden met de steun van minister Arie Slob voor een toekomstbestendige en stabiel gefinancierde NPO. Wij zijn blij dat maanden van constructief overleg tot dit resultaat heeft geleid. De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO2, waardoor NPO3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust. Hard nodig om een kwalitatief hoogwaardige Nederlandse Publieke Omroep te kunnen blijven voor alle Nederlanders. Het geeft ons ook slagkracht om herkenbaar en vindbaar te blijven in een internationaal competitieve mediaveld. Zo zijn onze vele kijkers en luisteraars nog jaren verzekerd van een sterke, brede en toegankelijke Nederlandse Publieke Omroep, waar alle geluiden kunnen worden gehoord. Een onafhankelijk baken met een sterke nieuwsvoorziening en ruimte voor debat, cultuur, dramaseries en ontspanning."

STER is niet geheel blij met de aankondiging van Arie Slob. De STER stelt dat gelet op de digitalisering van de reclamemarkt het essentieel dat STER reclame rondom online NPO-content kan blijven plaatsen. Hiermee kan volgens het reclameverkoopbedrijf van de NPO-zendtijd een mogelijk toekomstige daling van lineaire tv- en radio-omzet - als gevolg van deze digitalisering - worden gecompenseerd. STER betreurt dat de minister en de NPO hier tot op heden nog niet van zijn overtuigd, maar ziet nog steeds mogelijkheden om de argumenten hiervoor de komende maanden in Den Haag en Hilversum beter over het voetlicht te brengen. Overigens zijn Shula Rijxman (voorzitter NPO-Raad van Bestuur en Jan Slagter (voorzitter Omroep Max en lid College van Omroepen) op dit moment lid van het STER-bestuur en hebben met de plannen ingestemd.
 
Frank Volmer, directeur van STER: "We zijn tevreden met de wijzigingen van de minister op het gebied van lineaire aanbodkanalen, maar vinden het zorgwekkend dat de visie ten aanzien van online reclame voorlopig ongewijzigd blijft. We blijven ons inzetten voor het behoud van online en zien nog steeds mogelijkheden om de komende maanden over dit punt in gesprek te blijven."

De Tweede Kamer zal na het zomerreces spreken over de gewijzigde plannen van Arie Slob.

www.ster.nl
www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie