NPO vraagt 824 miljoen euro aan de overheid voor 2021
16-09-2020 14:31:00 | Door: David de Jong | hits: 6485 | Tags:

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft 823.987.000 euro gevraagd aan het ministerie van OCW. Dit blijkt uit de begroting 2021 die de NPO openbaar heeft gemaakt. In 2021 verwacht de NPO 1,014 miljard euro te zullen uitgeven. 79 miljoen daarvan is doorgeschoven uit 2020 in verband met afgelasting van superevenementen door de coronacrisis. In 2020 bedroeg de (aangepaste) begroting nog 933 miljoen euro.

De NPO verwacht van de politiek steun en wil rust en zekerheid op het gebied van haar financiën om haar taakopdracht volgens eigen zeggen voldoende op niveau te kunnen blijven voeren. De Raad van Bestuur van de NPO, bestaande uit Shula Rijxman, Paul Doop en oud PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam, hekelt de onduidelijkheid over de hoogte van haar vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid. Volgens de NPO is er structureel circa 50 miljoen bezuinigd op programma- en organisatiekosten.

De NPO is niet gerust op de financiële effecten van de plannen om de reclamemogelijkheden van de STER sterk te beperken en stelt dat een passend niveau van structurele financiering van belang is nu de mediawereld steeds meer wordt gedomineerd door kapitaalkrachtige, buitenlandse commerciële bedrijven voor wie echt Nederlands aanbod veelal niet interessant is.

1,033 miljard aan publieke media-uitgaven

In 2020 heeft de NPO boven op de toegekende 830 miljoen euro nog eens 19 miljoen euro verkregen ter dekking van extra kosten in verband met de coronacrisis. Voor 2021 verwacht de regering, zo blijkt uit de miljoenennota 155,7 miljoen aan afdrachten uit STER-reclames. In de miljoenennota is in totaal 819.464.000 euro gereserveerd voor de NPO (NPO, onttrekking mediareserve en bijdrage Cobo). In totaal wil de overheid in 2021 1,033 miljard euro uitgeven aan media. Naast de NPO is voor de regionale publieke omroepen 150,85 miljoen euro gereserveerd. De RPO heeft ten behoeve van de regionale omroepen echter 153,07 miljoen euro aangevraagd. Van de 1,033 miljard euro is naar verwachting 877,5 miljoen euro afkomstig uit belastinggeld.

Bij de in het najaar te presenteren Mediabrief van minister Arie Slob zullen meer details blijken over de financiering van de NPO in 2021. De NPO heeft overigens 5,1 miljoen euro gevraagd om de sportevenementen in 2022 te voorfinancieren.

Huishoudens betalen meer aan NPO

De NPO heeft naast de overheidsfinanciering ook eigen inkomsten uit nevenactiviteiten, omzet uit NPO Plus en de exploitatie van rechten. Het grootste deel daarvan komt uit de bijdragen die kabelexploitanten, IPTV-providers en satellietproviders betalen aan de NPO voor de uitzending van de lineaire NPO-kanalen en het aanbieden van NPO Start via hun platforms. in 2019 betaalden de exploitanten gezamenlijk 41,7 miljoen euro; een bedrag dat telkens oploopt en ruim 70 procent is van de overige inkomsten van de NPO. Sinds 2010 is deze bijdrage die burgers uiteindelijk via hun abonnement op een provider betalen ruim verviervoudigd. De NPO stelt daarover dat deze van mening is dat deze distributie-inkomsten nog steeds niet een voldoende weergave zijn van de NPO-diensten die worden afgenomen.

De afgelopen jaren verhoogden partijen als VodafoneZiggo en KPN hun abonnementstarief waarbij veelal verhoogde contentkosten zijn opgevoerd als reden. Per jaar draagt een Nederlands huishouden via de kabel 5,31 euro (getal 2019) bij aan de NPO naast de overheidsbijdragen die 87,78 euro per huishouden bedraagt voor 2020. In totaal zal de Nederlandse belastingbetaler in 2021 echter 111,68 euro per huishouden bijdragen aan de Nederlandse publieke media-industrie inclusief de regionale publieke zenders en andere media-uitgaven. Met de distributiebijdragen aan de NPO komt dat neer op 117 euro per jaar.

Meer geld naar NPO-televisie

In 2021 zal de NPO in totaal 668,7 miljoen euro uitgeven aan haar televisietak. Dat is 74 miljoen euro meer dan in 2020. NPO1 is daarbij de grootste kostenmaker met 351,9 miljoen euro aan budget. Voor NPO2 is 146,7 miljoen euro bestemd en NPO3 95 miljoen euro. NPO Zapp krijgt nog eens 75,1 miljoen euro. Voor de themakanalen is net als in 2020, 3,65 miljoen euro gereserveerd. Voor de online aanwezigheid is net als in 2020, circa 26,8 miljoen euro gereserveerd.

In 2021 wil de NPO op NPO1 dat er vaste slots komen die zich primair richten op twintigers, dertigers en veertigers. De bedoeling is dat eind 2022 minimaal 30 procent van het publiek onder de 50 is. Daarnaast zal  NPO1 zich inzetten op samen kijken in de weekenden. Daarbij zoekt de NPO naar triple hits zodat het hele gezien met interactieve formats bij een titel wordt betrokken. NPO2 zal meer samenwerken met NPO Radio 1 . Het eerder aangekondigde regionale blok (NPO Regio) zal worden ge﮴roduceerd van 18:00 tot 20:00 uur met een (landelijk uitgezonden) regionaal nieuwsbulletin en een licht-informatief programma met aandacht voor de verschillende regio's. Verder wil de NPO dat er een journalistieke campus komt voor journalistieke talentontwikkeling. Voor kinderen komt de NPO met een NPO Zapp-app en NPO Zapp zal via NPO Start herkenbaarder worden gepositioneerd.

Daarnaast is de NPO voornemens om NPO Start gebruiksvriendelijker te maken door de gebruikersinterface te wijzigen.

Ook meer geld voor radio

In totaal wordt er 85 miljoen euro in radio geïnvesteerd. Dat is 4 miljoen meer dan in 2020. De slechtst presterende landelijke publieke zender NPO 3FM krijgt opnieuw meer geld: circa één miljoen meer: 10,45 miljoen euro. Daarmee is NPO 3FM na NPO Radio 1 de duurste radiozender. NPO Radio 1 krijgt 42,03 miljoen euro om te besteden; NPO Radio 2 9,3 miljoen euro NPO Radio 4, 9,9 miljoen euro en NPO Radio 5 7,4 miljoen euro. NPO FunX krijgt vanuit de NPO 6,08 miljoen euro. Naast deze gelden wordt er nog eens 9 miljoen euro geïnvesteerd voor de online aanwezigheid van de radiozenders. Dat is 2,5 miljoen euro meer dan in 2020.

Op NPO Radio 1 wil de NPO dat er meer tussen omroepinstellingen wordt samengewerkt op het niveau van onderzoeksjournalistiek door het delen van expertise. Voor de best beluisterde publieke zender NPO Radio 2 wil de NPO meer maatschappelijke onderwerpen brengen in de programma's. NPO 3FM, de zender die langdurig slecht presteert, moet in 2021 haar positionering verduidelijken mede door meer interactie met luisteraars en het investeren in radiotalent. Bij NPO FunX zal het journalistieke aanbod aantrekkelijker moeten worden gemaakt en de promotie van podcasts moeten worden verbeterd.

De eerder aangekondigde podcastportal van de NPO, die in het najaar zal worden gelanceerd, zal volgens de NPO-begroting 2021 de naam NPO Luister krijgen.

www.npo.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie