Nieuwe lobbypoging Shula Rijxman: onafhankelijkheid bij de NPO staat op het spel
27-09-2019 14:05:47 | Door: David de Jong | hits: 2395 | Tags:

Shula Rijxman bestuursvoorzitter van de NPO heeft middels een uitgebreid blogbericht een nieuwe lobbypoging gedaan om de plannen van de coalitie en minister Arie Slob te verhinderen. Volgens Shula Rijxman staat de onafhankelijkheid op het spel en neemt de bemoeienis van de politiek met de Nederlandse Publieke Omroep toe.

Shula Rijxman: "Dan gaat het over de kosten van een reisprogramma, de salarissen van onze boegbeelden en de definitie van amusement. Om nog maar te zwijgen over de bemoeienis met de profilering van onze zenders, zoals de invulling van NPO 3. Verantwoordelijkheden die toch echt helemaal bij de publieke omroep liggen."

De NPO-bestuursvoorzitter doelt op het maximeren van salarissen volgens de wet Normering Topinkomens en de afspraken van de minister met de NPO, maar ook over de wettelijke taakstelling van de NPO en de zorgen die politici hebben over hoe de NPO belastinggeld besteedt. Ook hekelt de NPO het idee dat de regering wil bepalen dat NPO3 om moet worden gevormd tot een regionaal ingevulde zender onder de naam NPO Regio3.

Shula Rijxman snapt niet hoe met het omvormen van NPO3 er nog vernieuwing kan plaatsvinden en er nog een kweekvijver voor talent kan bestaan. Ook stelt de voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur erop dat de 40 miljoen euro die de regering jaarlijks bijstort een resultaat is van een compensatie van een eerdere bezuiniging van 60 miljoen euro per 2018. Alhoewel in de begrotingen van het ministerie van OCW het er op lijkt alsof de NPO inderdaad thans een iets lagere bijdrage krijgt, dit uiteindelijk niet zo is, aangezien de NPO via verschillende posten wordt gefinancierd. Daarnaast groeit de totale mediabegroting die uit meer dan één miljard euro bestaat, in de komende jaren. Niet alleen de NPO verkrijgt financiering. Ook de regionale publieke zenders en andere instellingen die publieke media maken, ontvangen daaruit financiering. De NPO denkt dat het 60 miljoen euro zal mislopen aan inkomsten, door de afschaffing van online-reclame en het schrappen van televisiereclame tot 20 uur.

De NPO stelt dat de ingreep van de politiek gevolgen heeft voor de programmering. Volgens Shula Rijxman kan er niet verder bezuinigd worden. Een door minister Arie Slob bekritiseerde onderzoeksrapport van Boston Consulting Group uit 2018 werd door Shula Rijxman voor de politiek achtergehouden en werd pas na politieke commotie geopenbaard. Het rapport dat op was gesteld op basis van verkenningen met de NPO en publieke omroepen zelf, stelt dat er 12 miljoen euro bezuinigd kan worden. Shula Rijxman pleit veder in haar betoog voor de invoering van een transfervergoeding van sterren naar commerciële omroepen, in navolging van de voetbalwereld.

Shula Rijxman: "We gaan samen duidelijke plannen ontwikkelen, hapklare plannen waar het kabinet niet omheen zal kunnen. En we zijn ons aan het oriënteren op samenwerking met andere mediapartijen, zowel nationaal als internationaal - ja, ook Netflix - zonder daarbij onze onafhankelijkheid en onze publieke functie uit het oog te verliezen." De NPO-Raad van Bestuur blokkeert overigens tot op heden een voorgelegde samenwerking met Netflix voor de ontwikkeling van fictie omdat het bepaalde exclusiviteitsrechten eist. 

De NPO denkt ook ondanks de duidelijkheid meerderheid in de Tweede Kamer dat er nog ruimte is voor het schrappen van online-reclame en dat de reclame tot 20 uur op televisie nog kan worden voorkomen door alleen kinderreclame te schrappen.

Shula Rijxman verwijst verder in haar schrijven naar de NPO-evaluatiecommissie die stelde dat rust, voldoende budget en financiële zekerheid belangrijk zijn voor het invullen van de publieke rol van de NPO.

De evaluatiecomissie die door de NPO zelf wordt benoemd, bestond overigens vooral uit bekenden uit de wereld van OCW en de NPO zoals de directeur media bij het ministerie van OCW, de directeur van de Balie en hoogleraren. De Mediawet schrijft voor dat deze uit onafhankelijk deskundigen dient te bestaan die zo veel mogelijk representatief voor het kijk- en luisterpubliek dient te zijn. Twee toonaangevende Vlaamse mediaprofessionals waaronder de adjunct-netmanager van de Vlaamse VRT-zenders Eén en Canvas maakten ook deel uit van deze commissie.

www.npo.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie