Raad van Bestuur NPO blijft NLZIET ondersteunen; CDA/D66 stellen Kamervragen
27-08-2019 15:47:00 | Door: David de Jong | hits: 2269 | Tags:

De Raad van Bestuur van de NPO neemt afstand van aanbevelingen van een NPO-werkgroep dat NPO Start (Plus) doelbewust de Mediawet moet omzeilen, zichzelf onaantastbaar moet maken en moet overwegen uit NLZIET te stappen.

Deze conclusies stonden in een verslag met de naam NPO Start (Plus) - een wenkend Perspectief, dat eerder uitlekte en in handen kwam van het Nederlands MediaNetwerk.

Inmiddels hebben Joost Sneller (D66) en Harry van der Molen (CDA) vragen gesteld aan minister Arie Slob om officiele opheldering te verkrijgen van de zijde van de regering over de standpunten van de NPO-werkgroep. Beide kamerleden vragen of de minister op welke wijze zijn visie voor NPO Start Plus zal worden gecontriseerd en hoe deze omgaat met de standpunten van deze werkgroep.
 
Volgens Martijn van Dam, lid van de Raad van Bestuur van de NPO heeft de Raad van Bestuur hier helemaal geen standpunt over ingenomen en is het gebruikelijk dat er meningen bestaan binnen de NPO-organisatie. Het document van de werkgroep was absoluut niet bedoeld om naar buiten te komen. De NPO blijft NLZIET ondersteunen. De meningen waren echter niet van zomaar personeelsleden van de NPO maar onder meer van  Frans Klein (directeur Video NPO), Mezen Dannawi (manager NPO Start/NPO Start Plus), Nico Rijkhoff (directeur Publiek & Marketing NPO)
 
Uit het document blijkt dat belangrijke leidinggevenden bij de NPO willen dat de NPO zich anders profileert en programma's platformoverstijgend worden en NPO Start daarin betrokken wordt. In tegenstelling tot de op seizoenspresentatie geuite nadruk op het streven alle Nederlanders te willen bedienen, oftewel het standpunt van de Raad van Bestuur, ziet de werkgroep daarbij voor NPO Start doelgroepen als avontuurlijke stadsbewoners en zelfbewuste familiemensen, zonder de welgestelde verdiepingszoekers te verliezen.

Tijdens de speech van Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, werd het begrip vrijheid benadrukt. Ze stelt dat de NPO alle Nederlanders een stem moet en willen geven, alle verhalen moeten en willen vertellen, als breed en herkenbaar, pluriform platform. De bestuursvoorzitter van de NPO zei in haar speech niets over de plannen tot veranderingen van de NPO die minister Arie Slob heeft aangekondigd en die komende weken besproken zullen worden in de politiek.
 
Wel wees Martijn van Dam er bij Nederlands MediaNetwerk op dat naast het schrappen van reclame tot 20:00 uur, het direct betalen van de NPO uit STER-gelden een grote verandering zou betekenen. Sinds de start van reclame bij de publieke omroep in 1967 worden de opbrengsten overgemaakt naar het ministerie van OCW. Minister Arie Slob wil de betaling direct naar de NPO laten gaan. Dit betekent dat er geen ministeriële buffer meer tussen zal zitten en er een directe financiële relatie komt tussen reclame en de NPO. Ondertussen zal dankzij een inmiddels aangenomen wetswijziging het bestuur van de STER naar verwachting per januari 2020 niet langer bestaan uit vertegenwoordigers van de NPO.

www.npo.nl
www.nlziet.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie