Reclame voor kansspelen en casino's verboden op televisie tot 21:00 uur
10-06-2020 00:40:00 | Door: David de Jong | hits: 3194 | Tags:

Reclames voor kansspelen, automaten, instantloterijen, sportprijsvragen, totalisators (telmachines voor paardenrennen), casino's en spelautomaten worden wettelijk verboden van 06:00 tot 21:00 uur op (lineaire) radio en televisie. Dat is twee uur langer dan via het Koninklijk Besluit Werving, Reclame en Verslavingsprecentie Kansspelen is geregeld. De te wijzigen wettelijke regeling voor reclame omvat ook een verbod op reclame voor overige kansspelen tot 19:00 uur.

Dit blijkt uit de stemming over Mediawetswijzigingen die de Tweede Kamer op 9 juni 2020 heeft aangenomen. Het voorstel van ChristenUnie (Stieneke van der Graaf), CDA (Harry van der Molen) en SP (Jasper van Dijk) kreeg alleen de stemmen tegen van VVD, D66, PVV en het lid Van Haga, waarmee alle andere partijen het voorstel steunden.

Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden om tot wet te worden verheven. Daarna zal het van toepassing zijn op in Nederland gelicenseerde radio- en televisiezenders. Hierdoor kunnen de in Luxemburg gelicenseerde zenders als RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z wettelijk gezien doorgaan met reclame's voor kansspelen en casino's tussen 19:00 uur en 21:00 uur, tenzij het Koninklijk Besluit wordt gewijzigd waarin het verbod van toepassing is op vergunninghouders.

De Tweede Kamer nam met deze wetswijzgiing ook de wetgeving aan over de wijzigingen omtrent reclameregels. Deze wetswijziging als het gevolg van de Europese richtlijn betekent dat videoplatforms ook onder de mediawet komen te vallen, de hoeveelheid reclame op tv-zenders voortaan met een percentage per tijdsblok wordt vastgeld: 20 procent tussen 06:00 en 18:00 uur en 18:00 en 00:00 uur in plaats van 12 minuten per uur, waardoor in prime time meer reclame mogelijk wordt. On-demandaanbieders zullen voortaan 30 procent van hun aanbod van Europese content moeten voorzien, tenzij ze een klein publiek bedienen, een lage omzet draaien of dat het onuitvoerbaar respectievelijk ongerechtvaardigd wordt geacht door het Commissariaat voor de Media. Dankzij deze laatste bepalingen kunnen de meeste aanbieders hier een ontheffing voor aanvragen. Voor lineaire tv-zenders blijven de regels omtrent het moeten uitzenden van 50 procent aan Europees product gelden. De Eerste Kamer dient dit wetsvoorstel nog te behandelen voordat deze van kracht kan worden.

Daarbij is ook een wijzigingsvoorstel van GroenLinks, Christenunie en PvdA aangenomen waarbij in Nederland gelicenseerde publieke en commerciële televisiezenders een inspanningsverplichting krijgen bij rampen en crisis om in overleg met veiligheidsregio's zoveel mogelijk officiele informatie toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie