STER behaalt in 2019 7 miljoen meer omzet; procedure werving STER-Raad van Toezicht gestart
23-05-2020 17:27:00 | Door: David de Jong | hits: 2068 | Tags:

De STER heeft in 2019 met 186 miljoen euro omzet 3,9 procent (7 miljoen euro) meer omzet behaald dan in 2018. De bij de NPO verkochte televisiereclames leverden ruim 144 miljoen euro omzet op. Dat is 4 procent (5,6 miljoen euro) meer dan 2018. De radioreclameverkoop voor NPO Radio bleef stabiel met 36,3 miljoen euro. Online steeg de reclame-omzet bij de NPO met bijna 1,3 miljoen euro tot 5,35 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2019 van de STER.

STER presteerde in 2019 aanmerkelijk beter dan in 2018. De algehele televisiereclamemarkt steeg volgens branche-organisatie Screenforce in 2019 met 0,9 procent. STER droeg bijna 172,9 miljoen euro af aan het ministerie van OCW. In 2018 was dit nog bijna 166,4 miljoen euro. Het ministerie van OCW gebruikt deze gelden voor de Mediabegroting, waaruit onder meer de NPO en RPO betaald worden.

Het bestuur van de STER stelt een mooi resultaat te hebben behaald. Het is 23 miljoen meer dan het ministerie van OCW had begroot; 10 miljoen meer dan de STER zelf had begroot. De groei is volgens het bestuur mede te danken aan een voortdurende toename van nieuwe klanten door het commerciële beleid dat de STER in 2018 heeft geëntroduceerd: STER telt circa 1200 klanten. Dat zijn er 250 meer dan in 2018. Daarbij stelt het STER-bestuur dat verschillende grote adverteerders zijn teruggekeerd na een aantal kleine aanpassingen van haar beleid. Voor 2020 is de situatie bij de STER en NPO door de coronarisis drastisch gewijzigd.

In de jaarrekening wordt een kanttekening gemaakt dat de STER voor circa 1,1 miljoen aan externe bestedingen onrechtmatig heeft besteed door zich niet aan de aanbestedingsregels te houden. In 2018 bleek zulks ook al. In september 2019 is STER gestart om het eigen inkoopbeleid te professionaliseren middels een extern adviesbureau. De bedoeling is dat het inkoopbeleid voortaan via Europese aanbestedingen wordt uitgevoerd.

Het STER-bestuur bestaat uit Shula Rijxman (voorzitter Raad van Bestuur NPO), Jan Slagter (Omroep MAX), Philip Alberdingk Thijm (Keesing Media Groep), Wiet de Bruijn (Shares Stories Group, Inner Peace Conference en Wisdom in Business) en D.C. Cheng. Frank Volmer is algemeen directeur. De omvorming van de STER in een organisatie met een Raad van Toezicht en een bestuur van maximaal drie leden ligt al geruime tijd voor bij de Eerste Kamer. Door een andere kwestie, is de behandeling uitgesteld.

Minister Arie Slob heeft inmiddels een benoemingsadviescommissie ingesteld bestaande uit Ada van der Veer-Vergeer (van Stranergy, commissaris bij veel semi-overheidsbedrijven), Alie Horden (projectmanager Regionale Publieke Omroep en interim-manager) en Caspar Gerwe (interim-manager/consultant en oud directeur bij onder meer Stage Holding en Endemol). Deze commissie moet vijf leden voordragen voor benoeming bij de minister van de in te stellen Raad van Toezicht van de STER. Shula Rijxman (NPO) en Jan Slagter (Omroep MAX) mogen daarbij geen lid zijn van de Raad van Toezicht en het gewijzigde bestuur van de STER, aangezien er een belangenverstrengeling bestaat die niet langer toegestaan is volgens het wetsvoorstel. Op 1 januari 2021 moet de nieuwe manier van aansturen ingevoerd zijn.

www.ster.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie