STER: fors lagere opbrengst in 2018
31-05-2019 16:07:00 | Door: David de Jong | hits: 3227 | Tags:

STER heeft in 2018 met een omzet van 178,97 miljoen euro een fors lagere opbrengst uit reclames bij de NPO binnengehaald dan het jaar daarvoor en dan het zelf had begroot. Dit blijkt uit een concept-jaarrekening die het bedrijf naar buiten heeft gebracht. Ten opzichte van 2017 was de omzet 6,6 procent lager en ten opzichte van hetgeen begrootte 9,6 procent. De algehele televisiereclamemarkt steeg in 2018 met 3 procent.

STER kan 166 miljoen euro overmaken aan het ministerie van OCW voor de Mediabegroting waaruit onder meer de NPO wordt betaald. STER noemt 2018 een omstuimig jaar. De dalende inkomsten verklaart de STER met veranderend commercieel beleid, de verscherpte privacyregelgeving en het ontbreken van het Nederlands elftal op het WK Voetbal. STER heeft in haar commercieel beleid de doelgroepen vereenvoudigd, het aantal inkoopopties teruggebracht, bindende contracten voor adverteerders afgeschaft, het stoppen van betalingen aan intermediairs alsmede het afschaffen van 15 procent bemiddelingskorting.Volgens Frank Volmer, directeur STER was de impact op die koerswijziging groter dan dat ze eerder had gedacht en heeft dit tijd nodig. Ook de wijze waarop de NPO met de nieuwe privacyregelgeving omging, was volgens de STER-directeur behoorlijk ingrijpend voor de omzetten in onlinereclame en te voren niet voorzien. Per december 2018 kon STER daarop alsnog inspelen. Over de eerste zes maanden van 2019 heeft het reeds 1,2 miljoen euro in de boeken kunnen schrijven, dat is meer dan drie keer zoveel dan geheel 2018.

STER benadrukt in haar concept-jaarrekening aangaande de discussies over reclame bij de NPO, te willen blijven bestaan en geeft aan te worden gesteund door de branche-organisaties VNO-NCW, MKB Nederland, BVA en PMA.

STER stelt verder in 2019 goed uit de startblokken te zijn gekomen en meldt dat grote adverteerders terugkeren alsmede dat bestaande adverteerders meer besteden. Volgens de concept-jaarrekening kan de verkoper van de reclamezendtijd bij de NPO profiteren van onzekerheden bij Talpa en RTL Nederland alsmede de overname van BrandDeli door RTL Nederland. De jaarrekening van de STER is nog een concept doordat de accountant nog een goedkeurende verklaring dient af te geven, maar is wel door het STER-bestuur geaccordeerd. STER dient als wettelijke organisatie voor 1 juni haar jaarrekeningen te openbaren.

www.ster.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie