Televisieprogrammering NPO in 2019 met 8,2 gewaardeerd
02-05-2020 17:23:00 | Door: David de Jong | hits: 1447 | Tags:

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft in 2019 een gemiddeld waarderingcijfer van 8,2 gekregen van het publiek voor haar televisieprogrammering. In 2018 was de waardering 8,1. Dit blijkt uit GfK-onderzoek naar de publieke waarde van televisieprogramma's die de NPO in haar jaarlijkse terugblik heeft gepubliceerd. De NPO definieert onafhankelijk, betrouwbaar, pluriform, divers, met impact, geëngageerd, authentiek en eigenzinnig als publieke waardes.

Uit de terugblik blijkt verder dat de NPO vrijwel alle prestatie-afspraken met de minister van Media haalt. Zo wordt het gevraagde bereik gehaald met een integraal weekbereik onder 13+ van 83,9 procent (GfK/CMI), 74,6 procent weekbereik voor televisie inclusief themakanalen en 39,2 procent weekbereik voor de radiostations. Onder 65+ers is het weekbereik overall het grootst: 95,5 procent, terwijl bij 20 tot 34-jarigen een weekbereik van 70,7 procent behaald wordt.

Amusementsprogramma's als Heerlijk avondje voor Sinterklaas, De IJzersterkste en Smaakt naar Meer mogen eigenlijk niet meer bij de NPO worden uitgezonden. Dit komt omdat ze onder de definitie amusement vallen. De NPO definieert amusement als media-aanbod dat uitsluitend of overwegend bestaat uit het vermaken van publieksgroepen, via uitingsvormen als spel/dating, realitysoap, quiz en show. Daarbij mag amusement alleen ingezet worden om een informatief, cultureel of educatief doel te bereiken of een breed en divers publiek te trekken en te binden om die doelen onder de aandacht te brengen. In die zin gaat het aldus om om een artistieke of educatieve quiz of human interest.

Ook NPO3-titels I Love The Zeroes Test, Graham Norton Show, De Grote Songfestivaltest, Mindf*ck Live, I Love The 90s Test, Nederlandse Muziektest en Met 1 been in de finale, die allen in 2019 uitgezonden werden, horen volgens de Mediawet niet bij de NPO thuis. De Graham Norton Show en Smaakt naar Meer zullen daadwerkelijk verdwijnen. De andere titels krijgen eventueel een herkansing om alsnog aan publieke waarden te voldoen.

Opvallend genoeg krijgt bij de radiozenders muziek geen classificatie amusement maar altijd de aanduiding cultuur. Daardoor is het aantal amusementstitels beperkt tot enkele titels. Drie amusementstitels waarvan één op prime time (06:00-19:00 uur) werd opgemerkt op NPO 3FM en twee nachtprogramma's op NPO FunX, alsmede een titel op NPO Radio 1 buiten primetime. De namen van de programma's zijn niet geopenbaard.

Televisieprogramma's als IJzersterkste, Wat een Verhaal, De Hofbar, Graham Norton Show, Harkum, Mensen van M, Big Audition en Wat een Verhaal scoren onder normen die de NPO aangaande kwaliteit, respectievelijk publieke waarden hebben gesteld. Voor de radio geldt dat NPO 3FM laag scoort. 12,7 procent van de respondenten vindt dat deze zender niet past als publieke waarde en ook bij de kwaliteitstoets scoort NPO 3FM met 65,5 procent het laagst van alle NPO-radiostations.

Aangaande diversiteit heeft de NPO geen daadwerkelijk cijfer voor de man/vrouw verhoudingen, maar gevraagd wat het publiek hiervan vindt. Een kleine meerderheid van 52,5 procent beschouwt dit als voldoende en 21,6 procent enigszins onvoldoende. Voor NPO 3FM, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 vindt een minderheid de weerspiegeling van mensen met een niet-westerse achtergrond enigszins voldoende of voldoende.

De NPO voldoet niet aan de plicht twee telescoopfilms te coproduceren, en heeft er slechts één geproduceerd in 2019. Wel heeft het aan de norm voldaan door 16 in plaats van 6 vereiste telefilms te coproduceren.In 2019 heeft de NPO 123 nieuwe programmatitels geprogrammeerd, officieel zijn er 30 vereist. Ook zijn er 43 pilots gemaakt.

Verder blijkt uit de rapportage dat NPO-luisteraars van NPO Radio 1 de journalistieke kwaliteit hoog waarderen, waarbij 84,1 procent stelt dat dit past binnen kwalitatief aanbod. Slechts 65,9 procent zegt dit over NPO2 waar Nieuwsuur, documentaires en reportages op worden geprogrammeerd. Eenzelfde trend is waarneembaar voor de impact die mensen denken dat programma's hebben.

Shula Rijxman, voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur: “Het is natuurlijk goed om te horen dat het publiek onze programma’s zo hoog waardeert. Het jaar 2019 voelt alweer zo lang geleden, zeker nu we dit jaar alweer enkele weken te maken hebben met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis. Toch blijft het belangrijk om terug te blikken en verantwoording af te leggen over wat de NPO en de omroepen doen, ook als dat al wat langer geleden is."

De komende periode spreken minister Arie Slob en de NPO verder over de invulling van de nieuwe concessieperiode van 2022 tot en met 2026 waarin ook nieuwe prestatie-afspraken gemaakt worden. Zoals bekend wil de minister onder meer NPO3 als regionet invulling geven en de STER-reclame op televisie inperken tot 20:00 uur.

www.npo.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie