Thomas Rabe (CEO RTL Group): goede argumenten om ACM te overtuigen van andere marktdefinitie voor overname Talpa Network
17-03-2022 12:46:00 | Door: David de Jong | hits: 1412 | Tags:

RTL Group is in gesprek en discussie met de mededingingstoezichthouder ACM om die te overtuigen van andere marktdefinities in het kader van de overname van Talpa Network. Dit heeft Thomas Rabe gezegd in een Duitse perscall over de resultaten 2021 naar aanleiding van vragen van Nederlands MediaNetwerk.

De ACM had eerder bepaald dat de overname van Talpa Network door RTL Group problematisch is omdat de marktdefinitie van lineaire televisie als afzonderlijke markt is gedefinieerd waardoor de marktmacht van een versterkt RTL Nederland te groot zou worden.

Thomas Rabe: “Wat de relevante markt is, is het kernthema en de kerndiscussie in de gesprekken met de ACM.  We hebben een zeer zakelijke en goede discussie en denken goede argumenten te hebben de ACM ervan te overtuigen dat lineaire televisie geen afzonderlijke markt is. De wereld is inmiddels veranderd en er zijn studies gedaan die weerleggen dat lineaire televisie nog een afzonderlijke markt is. Het gaat erom ook de online wereld en online reclame daarbij in overweging te nemen. De marktrealiteit is veranderd. Reclame via Amazon, Google en Facebook zijn zeer relevant in onze markt, maar ook spelers als Netflix, Disney+ en anderen moeten betrokken worden.”

Synergie van belang voor lokale investeringen

De topman van RTL Group en Bertelsmann wijst er op dat synergie van belang is om te kunnen blijven investeren in lokale content en dat er zowel een commercieel als cultureel belang daarvoor bestaat. De CEO van RTL Group wilde niet ingaan op vragen over een scenario waarin de ACM zou volharden in het standpunt dat lineaire televisie als afzonderlijke markt gedefinieerd blijft worden door de ACM. Thomas Rabe: “De discussies hebben nog niet het stadium bereikt dat men bezig is met concessies.”

ACM: aannemelijk dat overname leidt tot machtspositie, prijsverhogen en minder keuzevrijheid

De ACM stelde dat het aannemelijk is dat de overname van Talpa Network door RTL Group kan leiden tot een beperking van de mededinging omdat er een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt, waardoor die kan leiden tot prijsverhogingen en een vermindering van keuzevrijheid en kwaliteit. Ook kunnen volgens de ACM concurrenten worden beperkt in hun handelen. De ACM stelde expliciet dat dit gaat bij de verkoop van advertentieruimte, de productie en inkoop van AV-content (voor producenten) en het aanbieden van tv-zenders voor de kijkers bij distributeurs.

Volgens de ACM kan een versterkt RTL Nederland prijzen eenzijdig voor partijen als VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN verhogen en de condities waarop on demand content wordt aangeboden, verslechteren. De conditie voor producenten kunnen ook worden verslechterd door de marktdominantie van een versterkt RTL Nederland waardoor externe producenten lagere prijzen moeten accepteren. Dit terwijl Fremantle en Talpa Entertainment Productions preferente (gelieerde) partijen zijn. ACM onderzoekt dit aspect ook bij de vergunningsaanvraaag. Voor journalistieke diensten en NLZiet ziet de ACM vooralsnog geen belemmeringen.

Bepaalde rechten voor Talpa Holding

Talpa Holding (John de Mol) zal bepaalde onbenoemde rechten behouden over een onderdeel van het versterkte RTL Nederland. Welke dat is, is onduidelijk aangezien dit in het document van de ACM is zwartgelakt. Het gaat daabij om beslissende invloed waarbij Talpa Holding maatregelen kan blokkeren. Expliciet is genoemd besluiten over de begroting en het profiel en de benoeming van een programmadirecteur van een vooralsnog geheim onderdeel. Talpa Holding houdt daarbij invloed op de content en de positionering van een onderdeel van het versterkte RTL Nederland. Die zeggenschap gaat niet over het gehele versterkte RTL Nederland waar RTL Group 70 procent van behoudt.

ACM: uitkomsten van onderzoek van partijen niet verenigbaari

De ACM stelt in zijn eerste beoordeling dat in opdracht van RTL Group/RTL Nederland door Ozera Onderzoek gedane onderzoek Hypothetische monopolietest voor tv-advertenties in Nederland van oktober 2021 geen aanleiding geeft de marktdefinitie te verbreden. De ACM wijst daarbij naar onderzoeken van SEO Economisch Onderzoek van 2018 en eerdere besluiten van de Europese Commissie. Alsmede input van externe marktpartijen waaronder de bvA. ACM zei in zijn eerste beoordeling toe een nader onderzoek te zullen doen in de vergunningsfase. De uiteindelijke beoordeling van de ACM hierop zal bepalen of en op welke wijze een overname van Talpa Network door RTL Group kan doorgaan.

De ACM zal naar verwachting omstreeks de zomer een uitspraak doen over de gedane vergunningsaanvraag. RTL Group gaat er van uit dat in het derde kwrtaal (dus voor 30 september 2022) de overname geëffectueerd kan worden, direct daarna de integratie van Talpa Network bij RTL Nederland zal starten en een begin gemaakt kan worden met synergiewinst. Die synergiewinst moet 3 jaar na de fusie zijn opgelopen van 100 tot 120 miljoen euro.

Zie ook:
- Resultaten RTL Nederland 2021: snelst groeiende onderdeel RTL Group
- Thomas Rabe (CEO RTL Group): Commerciële effecten The Voice of Holland op te lossen
- ACM: RTL Group vraag vergunning aan voor overname Talpa Network
- RTL Group moet vergunning aanvragen voor overname Talpa Network; diepgravend onderzoek nodig

www.acm.nl
www.rtlgroup.com
www.talpanetwork.com
www.rtlnederland.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie