[Column] Linda Boks: Bioscoopwereld haalt meer rendement door samenwerking
01-10-2017 11:42:00 | Hits: 6379 | columnist: Linda Boks | Tags:

Het gaat goed met en in de bioscoop. Ook dit jaar zitten bestedingen en bezoekersaantallen opnieuw in de lift. Er komen meer zalen bij, ook in de regio, en de verwachting is dat het aantal uit te brengen films - nu 400 per jaar - zal dalen. En juist in kwaliteit zal stijgen, aangezien het beschikbare produktiebudget over minder films hoeft te worden verdeeld. Kwaliteit is aantrekkelijk en zullen dus voor minimaal hetzelfde aantal - of meer - bezoekers zorgen. Op deze wijze stijgt het rendement per film.

Een positief geluid dus voor adverteerders die zo kunnen blijven rekenen op kwaliteit en bereik.

Het 2017-seminar over Bioscoopreclame dat Jean Mineur Mediavision in Pathé Tuschinski organiseerde, had dan ook een positieve, fijne vibe.

De eerste 100 dagen van Dertje Meijer als Managing Director van Pathé Nederland zitten erop en die heeft zij vooral gebruikt om de internationale cinemawereld te leren kennen. Voordat zij ons meenam door die wereld presenteerde zij diverse mondiale trends waarbij zij een focus had op People - Product - Purpose - Prosperity: denk bij iedere trend wat jíj er mee kunt, hoe jij vanuit een MVO-perspectief een positieve bijdrage kunt leveren.

De internationale cinemawereld kenmerkt zich, net als de gehele media-industrie, momenteel door schaalvergroting. Dit leidt in Nederland tot renovatie en uitbreiding van het aantal complexen / zalen. Zo opent Pathé in 2018 het 26te bioscoopcomplex in Nederland - in Leeuwarden.

Het bieden van een bijzondere experience en het optimaliseren van de bioscoopbeleving is een belangrijk speerpunt. Innovaties die vanuit de industrie komen zijn onder meer exposities rondom filmthema's - Star Wars, Harry Potter, voorstellingen op strand, dak, buiten via led schermen (trailers), VIP+ voorstellingen en voorstellingen die alle zintuigen prikkelen (4DX) via bewegende stoelen, luchtstromen en maximale beeld- en geluidbeleving via Dolby en IMAX.

Samen met partners is er nog veel meer mogelijk, getuige het Tempur Cinema (Korea) waar je liggend de film beleeft en de uitgebreide zaalsponsoring door KIA waar werkelijk alles in de look & feel van het automerk is. Met name dit soort partnerships wil Pathé graag in Nederland uitwerken.

De gebroeders Pathé hebben innovatie (differentiatie) in het bloed zitten. Dat heeft gezorgd voor het succes van de eerste 100 jaar in de Pathé-geschiedenis en zorgt ook voor de toekomstbestendigheid van Pathé.

De visie van Bas Welling van WE Film is helder. Met goede films, die mensen delen en dus de moeite waard vinden, is het mogelijk 'to beat the human spam filter'. Een goede film kenmerkt zich door - één van de - drie aspecten: 1 sincerity, 2 boldness en 3 legacy.

De Dela-films zijn een voorbeeld van het eerste aspect, hier is sprake van een natural fit.

Met spraakmakendheid wordt boldness vertaald. Het is vaak een innovatief (onverwachts) gezichtspunt of vertelwijze, geïllustreerd door de Stivoro-film die tot doel had de werkwijze binnen de tabaksindustrie te denormaliseren. Er is sprake van legacy als een film beklijft, aanzet tot nadenken, actie of gedragsverandering. Denk hierbij aan de Belofte-film namens alle Amsterdammers aan burgemeester Van der Laan.

Dat niet iedere boodschap, commerciële opdracht op deze manier in een film te verwerken is, is een feit dat WE Film graag accepteert. Liever topwerk met 20 man dan deze visie loslaten. Hulde!

De facts & figures benadrukken de impact die bioscoopreclame heeft, onder meer op jonge doelgroepen én de lichte TV-kijker, nu gestaafd met nieuw Nederlands onderzoek: de impact van bioscoop is driemaal zo sterk als die van televisie - als het gaat om het laten stijgen van TOMA. Ook waar het gaat om het versterken van merk-associaties is bioscoop een sterk middel.

VR is uiteraard benoemd als belangrijke ontwikkeling. Utrecht heeft al de eerste VR-bioscoop in Nederland. Toch staat alles rondom VR nog in de kinderschoenen: zowel op gebied van apparatuur (head set, handschoenen), techniek (wifi, resolutie) als inhoud (theatrical vs filmisch, verhaal vs deelname).  Het zal nog zeker 20 jaar duren voordat veel is uitgekristalliseerd: start nu met validated learning.

Ook voor Wilco Wolfers, nu Managing Director bij Entertainment One, is innovatie cruciaal. Hij richt zich op innovatieve businessmodellen en innovatieve methodes om films te vermarkten. De periode waarin inkomsten via home entertainment de cash flow generator vormde, is onder invloed van SVOD (subscription video on demand) definitief voorbij. Sterker nog, SVOD zorgt voor een andere uitdaging. Film distributeurs verdienen immers geld aan de SVOD-partijen maar die partijen zijn ook de oorzaak van het feit dat de free TV-markt onder druk staat en minder kan besteden bij film distributeurs.

Amazon.com wordt als een partij genoemd die het goed in beeld heeft, zich realiseert dat het métier van film distributeur een bijzondere is. De crux zit 'm in de voorfinanciering die nodig is voor soms wel honderden producties tegelijk. Via een goed partnership, waarbij de film distributeur een korte periode van exclusieve streamingrechten verkoopt aan de SVOD-aanbieder, kunnen de film distributeurs en de SVOD-aanbieder duurzaam samenwerken.

Samenwerken is ook cruciaal binnen de vernieuwde marketingaanpak. La Cubanita is een voorbeeld van een restaurantketen die nu al speciale diners en voordelen biedt bij bepaalde films. Op deze manier ontstaat er een driehoek tussen distributeur, bioscoop(keten) en adverteerder.

Deze genoeglijke ochtend in Pathé Tuschinski maakte mij opnieuw bewust van het MVO-denken in alle branches, samendoen en co-creëren blijft essentieel, kwaliteit is key en dat kan via een andere norm binnen contentcreatie (WE Film) of via andere verdienmodellen die uiteindelijk leiden tot betere films.

Zo kunnen adverteerders blijven rekenen op kwaliteit en bezoekers.


Linda Boks werkt als zelfstandig consultant op gebied van media, marketing en management.Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie