[Vacature] Nederlands Film Festival zoekt algemeen directeur
25-01-2018 15:28:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 5207 | Tags:

Bij aanvang van 2018, het jaar waarin de 38ste editie van het Nederlands Film Festival plaatsvindt, maakt het Bestuur van het NFF de procedure voor de vacature van Algemeen Directeur bekend. Het is de ambitie van het NFF om de komende jaren samen met de partners een aantal punten verder uit te bouwen, waaronder vergroting en verdieping van de aandacht voor talentontwikkeling en innovatie. Daarbij heeft het Bestuur verkenningen gedaan naar versterking van het huidige besturingsmodel. Het resultaat is dat het Bestuur in 2018 de transitie naar een Raad van Toezichtmodel in gaat zetten. Het Bestuur van het NFF nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van Algemeen Directeur, beoogd Directeur-Bestuurder. 

Ruurd Bierman, bestuursvoorzitter NFF: "Nu de  film- en mediacultuur meer dan ooit in de wind staat van internationale concurrentie, zijn we gebaat bij een krachtige Nederlandse sector. Hét platform om dat te stimuleren is het NFF, en er is dan ook een prachtige rol weggelegd voor de nieuwe Algemeen Directeur. Ik kijk met enthousiasme uit naar de selectiegesprekken."

NFF heeft Cultuur+Ondernemen, in de persoon van Elisabeth Dielesen, ingeschakeld om de werving en selectieprocedure te begeleiden. De werving en selectieprocedure is een open procedure waarbij kandidaten gevraagd wordt te solliciteren door middel van het toesturen van een motivatiebrief en een curriculum vitae.


NFF

Het Nederlands Film Festival is aanjager en ijkpunt van de Nederlandse filmcultuur in al zijn diversiteit. Het jaarlijkse festival voor publiek en professionals is hét toonaangevende platform voor de beste films, documentaires, kwaliteitsdrama’s en interactieve producties van eigen bodem met het gala van de Gouden Kalveren, de Nationale Filmconferentie en de internationale Holland Film Meeting. Het film, televisie en interactive programma bestaat uit o.a. Gouden Kalf-genomineerden, het Forum van de Regisseurs en brengt (jonge) talenten voor het voetlicht. Daarnaast is het NFF jaarrond actief in het hele land ter versterking van de Nederlandse audiovisuele sector in interactie met publiek en professionals.


De toekomst

Het is onze ambitie om het NFF samen met de partners binnen en buiten de sector de komende vijf jaar op een aantal punten verder uit te bouwen:

- Verdieping en samenhang in het programma voor professionals, zowel tijdens het festival als door het jaar heen;

- Vergroting en verdieping van de aandacht voor talentontwikkeling, innovatie, televisie en interactive;

- Het vergroten en verbreden van het publieksbereik en de diversiteit in de publiekssamenstelling.

De afgelopen periode heeft het Bestuur van NFF verkenningen gedaan naar versterking van het huidige besturingsmodel. Het resultaat is dat het Bestuur in 2018 de transitie naar een Raad van Toezichtmodel in gaat zetten.


De rol

De Algemeen Directeur (AD) is in de huidige structuur eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan het Bestuur. De AD is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het algemene en het inhoudelijke beleid: de visie en doelstellingen van het NFF, de ontwikkeling van korte en lange termijn plannen en de programmering.

Bij de voorbereidingen op de overgang naar het Raad van Toezichtmodel, waarbij het bestuur van de stichting wordt overgedragen aan de Directeur-Bestuurder, hoort ook onderzoek naar de optimale inrichting van de organisatie. In de nabije toekomst is het de Raad van Toezicht die erop toeziet dat de Directeur-Bestuurder bestuurt conform de doelstelling van de stichting. De Directeur-Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


De organisatie

Het bureau van NFF is gevestigd in het centrum van Utrecht, daar waar ook het festival zijn hoogtepunt beleeft. De organisatie bestaat uit een kernteam van circa 15 medewerkers gedurende het jaar. In de aanloop naar en tijdens de festivalperiode groeit dit naar circa 175 tijdelijke medewerkers én 350 vrijwilligers.

De AD vormt samen met de Zakelijk Directeur (ZD) de directie van NFF. De taakverdeling binnen de huidige directiestructuur is dat de AD eindverantwoordelijk is en de afdelingen Programma, Profe
ssionals en Marketing & Communicatie direct aanstuurt. De ZD is verantwoordelijk voor het zakelijk beleid en de aansturing van de afdelingen Productie & ICT, Partnerships & Sales en Office Management/Personeelszaken. Het Managementteam bestaat uit de hoofd en van de verschillende afdelingen.

Op dit moment is de algemene leiding van NFF belegd bij de Algemeen Directeur ad interim. NFF heeft de ANBI status en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur.


De opdracht

De beoogd Directeur-Bestuurder:

- Werkt samen met het huidig Bestuur aan de invulling van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen overeenkomstig de Governance Code Cultuur.

- Verbindt de bij het NFF betrokken partijen en versterkt de constructieve samenwerking met de diverse partners.

- Weet met inhoudelijke bevlogenheid en kennis een aansprekende visie te creëren.

- Start meteen met de ontwikkeling van een meerjarenplan voor de nabije toekomst (2020-2025), dat in 2019 klaar moet zijn.

- Realiseert de inhoudelijke, organisatorische en zakelijke condities voor uitvoering van deze visie, door kansen te creëren en te benutten.

- Zorgt voor een optimale ontwikkeling en bloei van de organisatie.

- Koestert het Gouden Kalf als het unieke merk van het NFF én laat het groeien. Denkt na over een nieuwe opzet voor de Gouden Kalveren, inspelend op de veranderingen in de
sector.

- Maakt de functie van het NFF als ‘het platform van en voor de Nederlandse sector’ waar en stimuleert breed overleg over de velden heen.

- Geeft verder vorm en inhoud aan de samenwerking met de Dutch Academy for Film (DAFF).

- Draagt als ‘het gezicht van het NFF’ de strategische koers en de beleidskeuzes met flair uit, is een stevig boegbeeld.

- Onderhoudt in samenwerking met de ZD contacten met subsidiënten, fondsen, sponsoren, (potentiële) partners en stakeholders.


De kandidaat


- Heeft enthousiasme en passie voor de Nederlandse film, televisie en interactive cultuur en haar makers.

- Beschikt over een breed netwerk in de film/AV/media-sector, het culturele veld, de overheid en het bedrijfsleven en wórdt ook gekend; is een netwerker pur sang.

- Heeft aantoonbare kennis van de Nederlandse film/AV/media-sector in een internationale context, inzicht in trends en kan hier proactief op inspelen.

- Is een strategisch denker, inhoudelijk creatief en conceptueel inventief.

- Barst van de ambitie en heeft een gezonde dosis lef.

- Heeft sterke communicatieve vaardigheden, verbindend vermogen en aantoonbare leidinggevende, zakelijke en organisatorische kwaliteiten en ervaring.

- Is ondernemend, kan commerciële kansen zien en omzetten in resultaten en heeft ervaring met sponsoring.


Honorering en dienstverband

Het betreft een dienstverband voor 1,0 fte. NFF heeft een eigen arbeidsvoorwaarden regeling, waarbij de salariëring passend is voor de sector. De overeenkomst wordt aangegaan voor een
contractperiode van vier jaar. Na een jaar zal een evaluatiemoment ingebouwd worden. Verlenging van de contractperiode na 4 jaar is mogelijk


Solliciteren en procedure

NFF heeft Cultuur+Ondernemen ingeschakeld om de werving en selectieprocedure te begeleiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Dielesen via elisabeth@cultuur-ondernemen.nl of op nummer 0629-00 02 31.

De werving en selectieprocedure is een open procedure waarbij kandidaten gevraagd wordt te solliciteren door middel van het toesturen van een motivatiebrief en een curriculum vitae. Reacties per mail graag uiterlijk 4 februari 2018 via elisabeth@cultuur-ondernemen.nl

- De eerste ronde selectiegesprekken is met drie afgevaardigden van het Bestuur. De gesprekken zijn gepland op zaterdag 10 februari 2018.

- De tweede ronde bestaat uit een selectiegesprek met de selectiecommissie (de drie afgevaardigden van het Bestuur en twee MT-leden). Deze gesprekken zijn gepland op 13 februari 2018 (avond).

- Vervolgens spreekt de geselecteerde eindkandidaat met het voltallig Bestuur (22 februari, ochtend).

- Tot slot voert de eindkandidaat met het Managementteam een kennismakingsgesprek (23 februari, ochtend).

Het inwinnen van referenties behoort tot één van de stappen in de procedure.

Wij zien uit naar uw reactie.

www.filmfestival.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie