[Column] Bob Goulooze: De brief van de premier
21-02-2017 10:16:00 | Hits: 4593 | columnist: Bob Goulooze | Tags:

Ik ben een collega van premier Mark Rutte. Ook hij geeft enige uurtjes maatschappijleer, maar dan op een andere Haagse school. In het verplichte curriculum komen allerlei maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde. Een van die onderwerpen is de pluriforme samenleving en een ander de verzorgingsstaat. Actueel en inzet bij menig discussieprogramma.

Mark publiceerde laatst een open brief aan alle Nederlanders. Ik heb hem gelezen. Mijn leerlingen ook. Ik vroeg hen - in het kader van zelf nadenken - zijn open brief langs de zaken, die ook Mark als docent behandelt, te leggen. Het oordeel van een 5 VWO-klas vat ik het netst  samen onder de noemer verkiezingsquatsch. Middelbare scholieren geloven Mark niet. Zijn open brief staat haaks op wat hij leerlingen bijbrengt.

Marks quatsch

Collega Mark begint zijn open brief aan de Nederlanders met een aantal vragen. Hij zegt:

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Een klassiek geval van de schuld van alles wat misgaat bij de ander leggen, meningen als feiten presenteren en het bekende bord voor de kop hebben. Zijn vraag hoe het komt dat we als welvarend land zoveel armzalig gedrag laten zien, bevat een mooie tegenstelling. Mark stelt de vraag waarin het antwoord al ligt besloten. Het land mag dan welvarend zijn, er zijn heel veel individuen die blijkbaar niets merken van de welvaart in ons land. Armzalig betekent: armoedig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, droevig, ellendig, gekweld, jammerlijk, moeilijk, noodlijdend, treurig, zorgelijk. Genoeg redenen voor armzalig gedrag als ik kijk naar wat Mark samen met die andere schaamrode partij heeft gerealiseerd: de schuldenpositie van de Nederlander is verslechterd en groter dan ooit. De komende jaren wordt dat nog erger. Wijlen D66 minister Els Borst noemde het zorgstelsel in Nederland “een systeem met onbeperkte winstmogelijkheden voor verzekeraars, uitkeringen aan aandeelhouders en winstbejag.”Miljoenen armzaligen, volgens het NIVEL 15 procent, zien af van bezoek aan huisarts, nog eens 8 procent heeft geen geld voor vervolgbehandeling in het ziekenhuis. Zij wachten op uitzaaiingen. Dat is wel duurder en erger op de middellange- en lange termijn, maar wie dan leeft, die dan ook geen zorg krijgt...

Uit balans

De belangrijkste oorzaak? Het marktdenken is te ver doorgeschoten. Er lijkt bij Rutte geen rem op marktdenken. Als docent maatschappijleer zou hij moeten weten dat het altijd gaat om een goede balans tussen collectief, markt- en particulier initiatief. Te ver doorgevoerde marktwerking brengt de maatschappij uit balans en dat is nou precies wat die armzaligen niet willen. Die armzalige heeft wel legitieme wensen: lagere kosten voor gezondheidszorg, goed en betaalbaar onderwijs, een baan waarmee hij of zij een gezin kan onderhouden en wonen in een betaalbare woning. Jongeren en studenten kunnen vaak niet zelfstandig wonen en vallen terug op ouders. Ouderen kloppen aan bij hun kinderen omdat zij de kosten voor de gezondheidszorg en levensonderhoud niet meer kunnen betalen. De armzalige moet jarenlang extra wachten tot ie met niet-geïndexeerd pensioen kan, terwijl de werkloosheid hoog blijft. 

Mark zet zich met de armzalige aanpak af tegen hetgeen op onze scholen wordt geleerd. Hij meent dat armzaligen beter het land kunnen verlaten als ze het niet eens zijn met zijn idee van de ideale samenleving. Nu al horen we verhalen over hoogopgeleide Turken die het hier niet meer zien zitten. Mark vindt het niet erg dat deze mensen hun biezen pakken. Zo’n brain drain is markt-wise niet goed. Al die mensen zijn straks hard nodig om onze pensioenen en andere voorzieningen op peil te houden. En wij hebben al veel in hun opleiding geïnvesteerd, dus migratie van deze groepen zou een dubbel verlies zijn.

Maar ja, het is verkiezingstijd. Dan zeg je wel eens wat…. Gelukkig is het collectief geheugen kort.

---

Bob Goulooze is een onafhankelijk communicatieconsultant voor creatieve oplossingen. 

@Goulooze

 

Lees ook:

19-01-2017 | [Column] Bob Goulooze: Moderne seks is niet ultiem intiem
20-12-2016 | [Column] Bob Goulooze: Politieke correctheid zorgt voor impasse en stagnatie

15-11-2016 | [Column] Bob Goulooze: Dwaas met z’n allen of wijs alleen?

18-10-2016 | [Column] Bob Goulooze: Knuffelterrorist

21-09-2016 | [Column] Bob Goulooze: Boemerang

17-08-2016 | [Column] Bob Goulooze: Discipline

21-07-2016 | [Column] Bob Goulooze: Saved by the Ramadan

22-06-2016 | [Column] Bob Goulooze: Facebook Democratie
17-05-2016 | [Column] Bob Goulooze: Het O-woord; dé tip voor zakelijk ontvrienden
19-04-2016 | [Column] Bob Goulooze: De kantelgeest
15-03-2016 | [Column] Bob Goulooze: Cock and Bull
16-02-2016 | [Column] Bob Goulooze: Vaccineer organisaties
19-01-2016 | [Column] Bob Goulooze: Fear of foning

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie