[Column] Bob Goulooze: Ongevraagd herpositioneringsadvies voor de SP
18-11-2021 16:29:00 | Hits: 4184 | columnist: Bob Goulooze | Tags:

Op deze plaats schrijf ik vaak over vertrouwen. Datgene wat in de corporate communicatie centraal staat. Vertrouwen ontstaat door de belofte na te komen. De Nederlander heeft het vertrouwen in de politiek nagenoeg verloren. Recent onderzoek gaf aan dat van de Nederlanders, nog maar 29 procent vertrouwen heeft in de huidige (demissionaire) regering. De regeringspartijen roepen om het hardst dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen. Als cultuurexpert zeg ik: Dat zal nooit gebeuren met de vier partijen, die voor dit vertrouwensmoeras verantwoordelijk zijn. Alleen de Baron von Münchhausen trok zich aan zijn eigen haren uit het moeras.

De SP is de enige partij die stemt in lijn met de beloften die de partij de kiezers deed. Dit blijkt uit verkiezingsonderzoek van de Volkskrant eerder dit jaar.

Zowel in de Tweede Kamer als in Europa. Toch zweeft de partij tussen de 6 en 10 zetels. In deze tijd van tanend neoliberalisme, liggen er kansen, maar moeten de bakens worden verzet. Het jonge electoraat heeft niets met het socialisme. Daaraan vasthouden is dan ook geen reële optie. Socialistisch roept een verkeerd beeld op. Alle socialistische landen zijn van het dictatoriale type. Dus zit de SP met een 'verkeerde imago'.

Onderscheidend

Daarom zou ik herpositionering adviseren, zeker nu de uiterst linker vleugel het lidmaatschap is opgezegd. Een goede zet, want in de onterechte beleving van velen, bestaat de SP uit linkse gestaalde kaders met een stalinistische inslag. De klassenstrijd is er in Nederland nooit gekomen, dus daar hoeft de partij zich niet op te richten. De naam Socialistische herinnert hier wel aan en dat is in dit tijdsgewricht onwenselijk.

Daarom zou ik de naam veranderen in Solidariteits Partij. Dat sluit aan bij de maatschappelijke behoefte aan verbinding, om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken. Het vormt een duidelijk onderscheidende positie ten opzichte van de neoliberale partijen als D66, VVD, PvdA en GL.

De Solidariteits Partij kan solidair zijn met de lagere- en midden salarisklassen. De middengroepen zakken economisch gezien, steeds verder weg. Solidair met ouderen, zieken en economisch gedepriveerden. Met studenten en het milieu. De focus kan onverminderd gericht blijven op meer woningen voor starters en ouderen, op geïndexeerde pensioenen. En om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook op het immateriële vlak kan de partij traditionele links-liberale ideeën rond abortus en euthanasie ondersteunen.

Een partij van Afspraak is afspraak en United we stand, divided we fall.

Niet opschuiven naar rechts of links, maar klaar zijn voor een realistische rol in de toekomst. Er is teveel overgelaten aan de neoliberalen, die nooit doen wat ze zeggen. Daardoor is Nederland de afgelopen decennia stil blijven staan. En stilstand is achteruitgang. Nederland glijdt steeds meer af op alle gebieden. Op volksgezondheid, op milieugebied, op volkshuisvesting, op onderwijs en op immigratie.

Bestuurscultuur voor allen

Solidariteit betekent ook samenwerking. Samen met anderen werken om Nederland weer op de rails te krijgen. Daarbij geldt echter altijd: Afspraak is afspraak; geen gekonkel, maar heldere besluitvorming waar Nederland mee vooruit komt. Ophouden met het neoliberale pappen en nathouden, maar kiezen voor vooruitgang. Dat is echte andere bestuurscultuur.

De Solidariteits Partij is voor gelijke rechten en kansen voor iedereen en tegen racisme. Maar niet woke. Dat is een verkeerde, discriminerende denkwijze, die blanke mannen de schuld geeft van alles wat er mis is in de wereld. En die moet de Solidariteitspartij juist zien terug te winnen.

Wacht niet

Begin vroeg met de herpositionering. Laat onderzoek uitvoeren onder het electoraat. Positioneer de SP als de echte bouwer aan een leefbare toekomst, waar anderen slechts praten en praten. Wijs op de economische en sociale achteruitgang van de armere en middengroepen de laatste 20 jaar. Vrijwel alle huishoudens en studenten lijden onder de toegenomen schuldenlast. Bewijs het met cijfers van CBS of Rabobank. Drie kabinetten Rutte hebben, met behulp van de PvdA en D66 de bevolking doen verarmen. Alleen de Voedselbanken tieren welig. Nederland telt internationaal nauwelijks meer mee.

Positioneer de SP als een brede vooruitstrevende volkspartij. Die de ellende van 40 jaar neoliberalisme wil helpen oplossen. Want solidariteit betekent ook samen ergens de schouders onder zetten om vooruit te komen. De SP wil best water bij de wijn doen, maar de wijn niet verwateren. Spendeer dus veel geld aan goede communicatie. Dat geeft 25 zetels.

--

Drs. Bob G. Goulooze is antropoloog en publicist.
www.qontentfox.com

Lees ook:

02-11-2021 | [Column] Bob Goulooze: QR-code oorzaak van Covid-explosie
19-10-2021 | [Column] Bob Goulooze: Pijn en ongeloof
20-09-2021 | [Column] Bob Goulooze: Feit en fictie
17-08-2021 | [Column] Bob Goulooze: Metafoor
15-07-2021 | [Column] Bob Goulooze: Een ander woord voor!

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie