[Column] Bob Goulooze: QR-code oorzaak van Covid-explosie
02-11-2021 10:20:21 | Hits: 4779 | columnist: Bob Goulooze | Tags:

Rond 1920 ontston door samenwerking van de linguïst Edward Sapir en diens leerling de chemisch ingenieur Benjamin Lee Whorf de Sapir-Whorf Hypothese. Die gaat er simpel gezegd van uit dat de taal ons denken bepaalt.

Uit ons denken komt ook ons handelen voort. Zo onderzocht Whorf waarom er zoveel branden waren in een olieopslagplaats. Het bleek dat Engelstaligen een onderscheid maakten tussen full en empty oil drums. Bij de volle vaten rookten de arbeiders niet, want dat was gevaarlijk omdat die vol met brandbare olie zaten. Zij rookten wel bij de lege vaten, want daar zat geen olie in. Leeg vonden zij ongevaarlijk. Zij waren echter niet bekend met de sterk ontvlambare oliedampen die in de lege olievaten hingen. Hierdoor ontstonden op grote schaal branden die begonnen in ruimtes met lege olievaten.

Een soortgelijke zaak speelt rond de QR-code. Die is ingevoerd om mensen meer veiligheid te bieden en de eerder genomen maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, niet teveel mensen in een afgesloten ruimte en het dragen van mondkapjes, af te schaffen. Nu is een QR-code niets anders dan een bewijs dat de betreffende persoon een halfjaar geleden is gevaccineerd of een negatieve test heeft ondergaan. Het is geen bewijs van gezondheid of afwezigheid van Covid-19. Integendeel.

Uit onderzoeken in vele landen blijkt dat gevaccineerden vrij vaak het virus met zich meedragen en anderen kunnen besmetten. De Delta-variant heeft zelfs de grootste kans om zich via gevaccineerden te verspreiden. Al in augustus stelde het Centre for Disease Control (Amerikaanse RIVM) dat gevaccineerden veel vaker besmet werden dan men aanvankelijk dacht.

In Provincetown, Massachusetts, lieten mensen met gezondheidsklachten zich testen. Van de 469 positief geteste mensen waren er 346 (73,7 procent) volledig gevaccineerd. In de gehele populatie zal dat getal lager liggen, omdat niet iedereen gezondheidsklachten heeft. Het staat echter vast dat gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn. Daarom zouden horeca- en evenementenbezoekers zich eigenlijk moeten laten testen. Want de QR-code biedt geen enkele zekerheid.

Dat blijkt ook wel uit de RIVM-cijfers. Sinds de introductie van de QR-code voelen velen van ons zich veilig. Maar de RIVM-cijfers tonen aan dat sinds de QR-code is ingevoerd het aantal besmettingen snel oploopt. Die stijging komt voort uit het onterechte veilig signaal dat gevaccineerden kregen en het bijbehorende alles-kan-weer-gedrag. Feitelijk heeft de QR-code hetzelfde desastreuze effect als de empty oil drum. Het lege olievat was net zo min veilig als de QR-code. De QR-code geeft het verkeerde signaal en bevordert juist besmettingen.

Los van het feit dat de QR-code het tegenovergestelde effect heeft van wat men beoogt, veroorzaakt het ook een maatschappelijke tweedeling, tussen wel en niet-gevaccineerden. Die laatsten vormen geen homogene groep en bestaan grotendeels uit mensen met een migratieachtergrond. Het benaderen van deze mensen via hun eigen instituties en in de eigen taal is veel effectiever dan de drang en dwang van De Jonge c.s. De Israëlische casus toont aan dat een nagenoeg volledig gevaccineerde bevolking ook  geen garantie tegen het virus vormt.

Daarom pleit ik ervoor om a) direct de schijnveilige QR-code te schrappen, b) alle gevaccineerden te bewegen tot veilig gedrag in combinatie met afstand houden en waar nodig mondkapjes dragen, c) effectief te communiceren met de diverse groepen ongevaccineerden. Het is immers altijd beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen!

--

Drs. Bob G. Goulooze is antropoloog en publicist.
www.qontentfox.com

Lees ook:

19-10-2021 | [Column] Bob Goulooze: Pijn en ongeloof
20-09-2021 | [Column] Bob Goulooze: Feit en fictie
17-08-2021 | [Column] Bob Goulooze: Metafoor
15-07-2021 | [Column] Bob Goulooze: Een ander woord voor!
16-06-2021 | [Column Bob Goulooze: Ouderwetse Meningen

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie