[Column] Bob Goulooze: Zuigen
28-05-2018 09:21:22 | Hits: 3738 | columnist: Bob Goulooze | Tags:

Er is weer een relletje in journalistiek Nederland. Het gaat over Zembla-journalist Ton van der Ham. Bij uit de hand lopende disputen wil de ene partij de andere nog wel eens het ziekenhuis in slaan. Hier speelt het omgekeerde; het UMC-ziekenhuis zette Van der Ham eruit. Voor een jaar. Heel journalistiek Nederland spreekt schande over het optreden van het UMC, in de persoon van woordvoerder Eric Trinthamer.

Eerder had Van der Ham al onderzoek gedaan bij het UMC. Zijn conclusie was: er heerst een angstcultuur, met interne ruzies die mogelijk gevaarlijk zijn voor patiënten. “Nou nou,” dacht ik toen ik het las, “what’s new?” Zelf kom ik wel eens bij het LUMC, de Leidse variant van het UMC en daar staan ook niet alle neuzen dezelfde kant op. Sterker nog, daar vechten sommigen elkaar de tent uit. Het zijn hoogopgeleide mensen die zich met politieke machtsspelletjes bezighouden. In die zin is een ziekenhuis een prima gestratificeerde mini-maatschappij, met dezelfde problemen als buiten. En ook in de gewone samenleving is niet alles pais en vree. Dus waarom in een ziekenhuis wel?

Van der Ham zegt: “Trinthamer probeert de gebeurtenissen te framen als een vertrouwenskwestie, waar subjectieve waarnemingen en emoties leidend zijn. En daar pas ik voor. Want het gaat in de journalistiek om feiten en context.”

Quootjes-jager

Ja, dank je de koekoek, het gaat bij dit soort journalistiek om context, waarin eclectisch gekozen feiten de legitimering van het verhaal zijn. Woordvoering is belangrijk voor de reputatie van een organisatie. Ik gaf het zelden uit handen. Zo kwam ik eens als spokesman in contact met een vileine KRO-reporter. Het was zo’n jongen die zijn story al klaar had en er alleen nog een paar quotes in wilde hangen om zijn magere verhaal cachet te geven. Liefst van een tegenstander, zodat hij kon laten zien hoe slecht die was. De KROket legde me woorden in de mond die ik niet wilde gebruiken. Onder het mom "Ik leg het even simpel uit aan het publiek" herhaalde deze journalist drie keer op camera de door mij verworpen woorden. Hij begon zijn zin met: "Dus u zegt dat..." en dan kwam zijn feitelijk onjuiste, overgesimplificeerde statement. Ik zei: “Nee, dat zeg ik niet, dat zeg jij en het is onjuist bovendien." Na de derde keer wees ik hem en zijn medekroketten de deur. Dan weet je dat je te kakken wordt gezet. Deze "journalisten" zijn niet uit op waarheidsvinding, of het correct informeren van het publiek. Integendeel; men misbruikt de macht van de camera. Woordvoerders die zich verweren en niet laten misbruiken, pakken zij terug in de montage.

Verknipt

Er lopen "journalisten" rond, die niet geïnteresseerd zijn hoe de zaak in elkaar steekt, maar die slechts één kant, hun eigen, als de waarheid zien. Dat is ook mijn bezwaar tegen zichzelf kritisch noemende programma’s als Zembla, Keuringsdienst van Waarde, et cetera. We krijgen maar één stukje van de werkelijkheid te zien. Zo’n journalist knipt en plakt in de montage, zodat zelfs Onze Lieve Heer nog als een moorddadige biker op het scherm komt. Daarom zijn live uitzendingen te prefereren boven reportages. Daar kun je ongeknipt en ongemanipuleerd je verhaal kwijt.

Zuigverbod

Vooropgesteld dat niemand verplicht is mee te werken aan negatieve berichten over de eigen organisatie, lijkt het feit dat Van der Ham al drie jaar rondloopt bij het UMC een teken van goede wil van het ziekenhuis. Hij klaagde dat er in die tijd niet veel was veranderd. Logisch, want een organisatiecultuur is niet een-twee-drie veranderd en als UMC een proeve van voortgang wil tonen, is het vrij de journalisten te vragen die het wil. Net zoals journalisten zelf beslissen of zij wel of niet op zo’n uitnodiging ingaan. Dat zuiger Van der Ham daar niet bij zit, lijkt logisch. Die heeft zijn krediet verspeeld.

Het is goed dat UMC inmiddels de verbanning - dat klinkt als Berufsverbot - heeft opgeheven. Dat past niet bij het streven naar openheid en transparantie. Hou het klein en als praten niet meer helpt, zijn er genoeg mogelijkheden om de zuiger anderszins te chicaneren. Dus Trinthamer: recht de rug!

---

 

Bob Goulooze is een onafhankelijk communicatieconsultant voor creatieve oplossingen. 

@Goulooze

 

Lees ook:

24-04-2018 | [Column] Bob Goulooze: Onze Lieve Google
21-03-2018 | [Column] Bob Goulooze: Boy in the bubble
20-02-2018 | [Column] Bob Goulooze: Blank Goed, Zwart Fout
22-01-2018 | [Column] Bob Goulooze: Monkey business
21-12-2017 | [Column] Bob Goulooze: AD, stop ermee
21-11-2017 | [Column] Bob Goulooze: Radar Love
19-10-2017 | [Column] Bob Goulooze: Got a minute voor mij?
21-09-2017 | [Column] Bob Goulooze: Trollen en dwarsliggers
21-08-2017 | [Column] Bob Goulooze: Overheids oxymoron
20-07-2017 | [Column] Bob Goulooze: Weg met John de Mol
21-06-2017 | [Column] Bob Goulooze: Zeven vette en zeven magere jaren
19-05-2017 | [Column] Bob Goulooze: Het F-woord

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie