[Column] Roland Sars: Het belang van RTV Monitoring: Mediaverslaggeving kan onnodige ophef creëren
01-12-2017 11:39:25 | Hits: 4451 | columnist: Roland Sars | Tags:

“Wij vonden hem in 3 minuten” vertelde Arjen Lubach zijn kijkers tijdens zijn satirisch programma Zondag met Lubachvorige week. Hij verwees naar de niet-nadergenoemde website die de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren had gebruikt als voorbeeld van Russische inmenging en manipulatie in Nederland.

Naar aanleiding van waarschuwingen van verschillende ministers van Buitenlandse Zaken in de Europese Unie met betrekking tot (online) politieke inmenging vanuit Rusland, diende minister Ollongren een brief in aan de Tweede Kamer. Daarin waarschuwde ze haar collega’s en verhoogde het bewustzijn voor de mogelijkheid van fake news-beïnvloeding en -manipulatie vanuit het buitenland, Rusland in het bijzonder, in Nederland. Minister Ollongren gaf aan in gesprek te willen gaan met bedrijven zoals Google, Facebook en Twitter om de inmenging en manipulatie tegen te gaan.
Niet helemaal verassend zat het Nederlandse nieuws er bovenop. Zelfs talkshows (o.a. Pauw en De Wereld Draait Door) hadden Ruslandexperts uitgenodigd om de zaak grondig te bespreken: Wat was de website? Waarom gaf de minister maar één voorbeeld? Bestond de website wel? Was dit echt een probleem voor Nederland?

De invloed van fake news is de afgelopen jaren enorm toegenomen en lijkt een onderwerp waar we ons bewust van moeten zijn – ook in Nederland. In mijn perceptie is dit alles wat minister Ollongren probeerde over te brengen. Natuurlijk kan dit vragen oproepen zoals: Is het al voorgekomen? Zijn er voorbeelden? En zo ja, wat zijn de voorbeelden? Of is dit een dringende kwestie in Nederland? Vragen waarop een minister kan en zou moeten reageren. Echter, als dan het nieuws en een tal van talkshows de woorden van de minister dramatiseren, iets groot maken dat aanvankelijk als een waarschuwing was bedoeld en antwoorden eisen op vragen waarvoor de minister wellicht een goede reden heeft om deze niet te onthullen of simpelweg niet heeft, wordt het werk van de minister ondermijnd.
In plaats van het onderwerp te bespreken zoals het is, bespotten ze de minister bijna en desinformeren ze het publiek, dat hierdoor emotioneel kan worden zonder enig goede reden. Ook een satirisch programma zoals Zondag met Lubach heeft een enorme draagwijdte en kan de publieke opinie beïnvloeden.

Het belang van Radio en Televisie (RTV) monitoring voor de overheid en ministeries is nog nooit zo evident geweest. Nieuwsmedia en talkshows bestaan er om relevante onderwerpen te bespreken en, in politiek opzicht, als controle op de regering. Maar het is niet bedoeld om de regering te ondermijnen.

Het is echt niet zo moeilijk om kritische vragen te stellen zonder ophef te genereren of een verhaal te creëren dat helemaal niet bestaat -  helaas lijkt deze aanpak erg aantrekkelijk en levert het vandaag de dag meer kijkers en omzet op.
Niet alleen overheidshandelingen moeten kritisch worden bekeken en goed worden gecontroleerd, maar ook de manier waarop de media – die af en toe lijkt te vergeten hoeveel invloed ze hebben op het publiek – omgaat met dergelijke handelingen. Ministeries moeten kunnen reageren op fouten en inconsistenties in verschillende (nieuws)verhalen. Dit is precies wat RTV monitoring faciliteert. Het hebben van een duidelijk overzicht over wanneer en in welk programma specifieke ministers of onderwerpen werden genoemd of aan bod zijn gekomen, zal ministers helpen omgaan met bepaalde situaties of verhalen in de media.
Door hun zichtbaarheid op radio en televisie bij te houden kunnen ministeries (onnodige) branden blussen en reageren waar nodig. Bijvoorbeeld, mochten ze dat willen, zou het ministerie van Binnenlandse Zaken een verklaring kunnen afgeven waarin staat dat de website die werd gevonden door Zondag met Lubach helemaal niet de website was waarnaar de minister verwees in haar brief naar de Tweede Kamer.

---

Roland Sars is ondernemer en CEO bij Media Distillery. Media Distillery is een softwarebedrijf dat video analyseert op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning.

www.mediadistillery.com
@RolandSars

 

Lees ook:

26-09-2017 | [Column] Roland Sars: Tv-operators moeten zich snel gaan gedragen als softwarebedrijven

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie