Hartenhuisje campagne Vergeten Kind Zilveren Cross Media Case 2018
20-03-2018 08:18:00 Door: | Hits: 4179 | Tags:

Op 25 april werden de Cross Media Awards uitgereikt. De Hartenhuisje campagne van Stichting het Vergeten kind, ingestuurd door The Gardeners, is Zilveren Cross Media Case van het Jaar 2018

De jury: "De wijze waarop de touchpoints in het dagelijks leven zijn gecreëerd, is indrukwekkend en inspirerend. Er is knap gebruikgemaakt van zowel oude als nieuwe technieken. De bedoeling was om mensen in beweging te krijgen en dat is heel goed gelukt. Extra knap omdat het een bescheiden budget betrof. Chapeau!"

Dit is het winnende case-interview met Maira Evers, managing director The Gardeners.

Kun jij The Gardeners introduceren?

Negen jaar geleden ben ik The Gardeners begonnen als online pr- en social bureau. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar een allround creatief bureau waarin creatie, social en pr nauw met elkaar samenwerken. In alles wat we doen staat de doelgroep centraal. Consumenten zijn volgens ons de nieuwe media; zij en hun netwerk laten een merk groeien. Daarom geloven we sterk in de combinatie van storytelling (het bedenken van een merkverhaal) en storybuilding (het (door)vertellen en zo laten groeien van het verhaal). Dat doen we uiteraard middelenvrij, maar altijd met als gemene deler ons motto: where good things grow.

Hoe kijken jullie vanuit jouw bedrijf/organisatie naar Cross Media?

We geloven heel erg in Cross Media áls het relevant is (en het budget het toelaat). Omdat binnen ons bureau creatie, pr en social verenigd zijn, kunnen we zowel gerichte campagnes maken als opschalen naar crossmediale inzet. Van daaruit (en de marketingdoelstelling) bepalen we wat de beste, meest relevante combinatie is van middelen. Waar en wanneer staat de doelgroep het meest open voor onze boodschap en belangrijker nog: hoe betrekken we ze erbij, zodat er interactie ontstaat en ze onderdeel worden van het mediaconcept.

Kun je de case omschrijven?

Ieder jaar organiseert Stichting Het Vergeten Kind de 'Week van Het Vergeten Kind:' een week vol activiteiten om aandacht te vragen voor kinderen in Nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie opgroeien en daardoor sociaal uitgesloten worden. Binnen deze algehele problematiek staat ieder jaar een ander thema centraal.

Dit keer stond het in het teken van de 7.000 kinderen die noodgedwongen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang in Nederland terechtkomen. Kinderen worden vaak gezien als 'bagage' van de ouder en hebben daardoor geen eigen cliëntpositie. Hierdoor ontbreekt de structurele financiering voor goede begeleiding.

Een overkoepelende, crossmediale campagne moest publiek en politiek eraan helpen herinneren de 'vergeten kinderen' juist niet te vergeten.

Centrale campagneboodschap:

GEEF ELK KIND EEN VEILIG EN LIEFDEVOL THUIS

Laat je hart spreken! Doe mee op hetvergetenkind.nl

Als campagnebeeld is gekozen om de oplossing en niet het probleem centraal te stellen. 'Het Hartenhuis' is een positief symbool als uiting van een veilig en liefdevol thuis, ook voor de kinderen in de opvang. Dit beeld staat centraal in alle communicatie en verbindt alle initiatieven van de Week van Het Vergeten Kind met elkaar.

Het symbool is bewust zo vormgegeven dat iedereen het ook zelf kan maken uit 72 gele en roze pots-its. Zo kon iedereen makkelijk meedoen met de campagne, en Nederland eraan helpen herinneren de vergeten kinderen juist niet te vergeten. Dit Hartenhuis in combinatie met de oproep 'Laat je hart spreken! Doe mee op hetvergetenkind.nl' vormde letterlijk het hart van het campagneconcept.

Het Hartenhuis zagen we terug in het straatbeeld doordat mensen en bedrijven meededen wat resulteerde in een grootse outdoor campagne. Maar ook online in banners en social advertising van ambassadeurs en influencers die hun achterban opriepen om mee te doen met de campagne. Verder heeft het Hartenhuis een prominente plek in de tv-commercials en online video's die de problematiek op een emotionele manier tussen de oren van alle Nederlanders moest krijgen.

Een poppenhuis verbeeldt de onveilige thuissituatie van vergeten kinderen waardoor ze in de opvang terecht zijn gekomen. In drie tv spots worden drie verschillende verhalen verteld over traumatische ervaringen rondom huiselijk geweld, alcoholverslaving en uithuiszetting. Deze verhalen worden realistisch verteld binnen de symboliek van het poppenhuis. Waarna op het eind van de commercial het poppenhuis van een onveilig huis verandert naar een veilig huis met kloppend hart.

Welke media- en reclamebureaus waren betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de campagne?

The Gardeners ontwikkelde het concept en deed de pr voor de campagne. In samenwerking met de volgende bureaus is de productie gedaan (ieder vanuit zijn eigen expertise): Jalt, Growing Minds, The Boardroom/Made for Digital, Massive Music en GroupM.

Welke media - en mediumtypes - zijn voor de campagne ingezet?

De kick-off was bij RTL Late Night waar ambassadeur Johnny de Mol Nederland opriep hun hart te laten spreken voor de vergeten kinderen in de opvanghuizen.

Vervolgens zag je het Hartenhuis terugkomen in het straatbeeld: Ziggo Dome, Naturalis en Theater Carré, maar ook bij de lokale bakker en je eigen buurman achter het raam.

Drie tv-commercials zijn ingezet om de problematiek onder de huid van zoveel mogelijk Nederlanders te krijgen. Diezelfde commercials waren ook online te zien als pre-rolls.

Verschillende ambassadeurs en influencers, waaronder Angela Schijf, Jamai, Chef'Special, Emile Roemer, Marco Borsato motiveerden hun volgers via hun eigen social kanalen Facebook, Instagram en Twitter om mee te doen met de campagne.

Kern van de campagne was de zichtbaarheid van het Hartenhuis-symbool. Iedereen kon uit 72 gele en roze post-its het symbool zelf maken. Bedrijven, instellingen en bekende Nederlanders kregen een kant-en-klaar Hartenhuisje opgestuurd om de campagne aan te jagen.

Op de campagnesite kon iedereen de petitie ondertekenen waarmee ze aangaven dat ze de kinderen in de opvang niet vergeten en de politiek opriepen actie te ondernemen. Voor het aanjagen en promoten van deze online petitie hebben radio, bannering en social advertising ingezet, omdat deze middelen een meer conversiegericht karakter hebben.

Wat waren de resultaten van de campagne?

 • Meer dan 10.000 mensen plakten een Hartenhuisje op hun ramen en 
 • Er deden 3.000 bedrijven mee. Er verscheen zelfs een 42 meter lang doek op de Euromast. 
 • Naast de bedrijven deden er ook 500 scholen mee. De Hartenhuisjes die zo het Nederlandse straatbeeld geel en roze kleurden, werden breed opgepakt door zowel landelijke als lokale media.
 • Resultaat: € 5 miljoen pr-waarde
 • Doelstelling: € 2 miljoen
 • Dat veel mensen de kinderen in de opvang niet langer vergeten, blijkt ook uit bijna een verdubbeling van het aantal handtekeningen dan vooraf was verwacht. Onder andere de inzet van ambassadeurs en influencers motiveerde Nederlanders om de online petitie te ondertekenen.
 • Resultaat: 63.838 petitie-ondertekeningen
 • Doelstelling: 35.000
 • De petitie is vervolgens na de Week van Het Vergeten Kind in Den Haag aangeboden en in ontvangst genomen door Staatsecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 • Naar aanleiding van deze petitie heeft Vera Bergkamp van D66 een motie ingediend over de positie van en hulp aan kinderen in de opvang.

 

Wat is het laatste nieuws?

Tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp bleek een Kamerbrede steun en is de motie aangenomen. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

De Hartenhuisjes campagne heeft er niet alleen voor gezorgd dat de problematiek op de politieke agenda is gezet, maar dat er ook echt een beleidswijziging komt. Hierdoor krijgen getraumatiseerde kinderen in de opvang een eigen cliëntpositie en wordt de hulp voortaan gefinancierd.

www.holistik.nl
www.thegardeners.nl

Lees hier alles over de Cross Media Awards 2018.  

 

Sponsors.
 • `
 • `
 • `
 • `
 • `

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie