[Forum] NPO deels reclamevrij. Goed idee?
08-06-2019 14:53:00 Door: Bas Vlugt | Hits: 8994 | Tags:

Met regelmaat leggen wij een aantal bepalende spelers in de markt een vraag voor.

Naar aanleiding van het bericht NPO op tv tot 20:00 uur en online reclamevrij, derde net regiokanaal hebben we deze vraag:

 

[Forum] NPO deels reclamevrij. Goed idee?

 

Frank Volmer, Directeur Ster, schreef een brief aan minister Arie Slob: "In reactie op hetuitgelekte coalitieplanwaarinreclame op televisie tot 20:00 uur wordt afgeschaft en de digitale kanalen van NPOvolledigreclamevrij worden gemaakt, wil ik u namens Stervia deze briefnog eens–in vervolg op mijn eerdere mails –wijzen op de negatieve gevolgen van dit plan. Coalitieplankost 80tot 90 miljoeneuroper jaarin plaats van 60 miljoen

Ik wil u er in dit stadium nadrukkelijkop wijzen dat de cijfers die momenteel in de media circuleren onjuist zijnen dat Ster zich niet herkentin de onderliggende berekeningen. Wij vrezen in dezen derhalve voor overhaaste besluitvorming op basis van onjuiste informatie.Het financiële verliesaan omzet doorhet afschaffen van tv-reclame tot 20:00 uur en online zalnamelijk 80-90 miljoen euro per jaarbedragen, welk bedrag substantieel hogeris dan de 60 miljoen euro per jaar –waarvan 40 miljoenmetbelastinggeld zal wordengecompenseerd –waar de coalitiepartijen vanuit lijken te gaan... lees de volledige brief hier

RTL Nederland, Talpa Network, DPG Media en Mediahuis in een gezamenlijke verklaring: "Wij zien de inperking van reclame op televisie - tot 20:00 uur - en het afschaffen van reclame in het digitale domein als een juiste stap. Marktpartijen pleiten al geruime tijd voor het terugdringen van de reclame inkomsten bij de NPO en het stimuleren van een gelijk speelveld. De dubbele inkomstenstroom van de publieke omroep, een unicum in het Europese medialandschap, is al jaren een doorn in het oog van de lokale commerciële mediapartijen vanwege de marktverstorende werking.

De bekend gemaakte plannen zullen de positie van alle Nederlandse mediapartijen ten opzichte van buitenlandse mediaspelers moeten versterken. Door een eerlijke marktwerking komt er ruimte die het Nederlandse publiek ten goede komt. Dat de politiek hierin nu een concrete stap zet, is te prijzen en noodzakelijk om een divers, innovatief en gezond medialandschap voor de langere termijn zeker te stellen.

Wat de details en de financiële impact van de plannen zijn, zal moeten blijken. Uiteindelijk is het van belang om ook verder door te denken en praten over de onhoudbare situatie dat private mediapartijen moeten concurreren met een publiek orgaan."

David de Jong, redacteur Nederlands MediaNetwerk: "Zal ChristenUnie-minister Arie Slob de geschiedenis ingaan als de minister die het derde net regionaliseerde en reclame bij de NPO inperkt? Het uitgelekte voornemen leidt alleen al tot de nodige reuring in met name de publieke opinie. Vanuit de regering is dit jaar in totaal 971 miljoen euro voor publieke media gereserveerd, daar zitten niet alleen de NPO-budgetten in, maar ook de financiering van regionale publieke omroepen en anderen door de overheid gefinancierde initiatieven.

Nederland kende een reclameloos publiek bestel. In het verzuilde Nederland waren de publieke radio- en televisiezenders tot 1967 reclamevrij. Eigenlijk waren er in de jaren '60 heel veel tegenstanders van de start van de STER. Nadat eind jaren '80 commerciële radio en televisie via legale weg hun intrede deden, kwam de discussie over de nut en noodzaak van reclame bij de publieke zenders opnieuw op. Met name de VVD was en is tegenstander van reclame bij publieke zenders... lees verder

Michiel Rotteveel, Managing Director MediaTest: "Publieke omroep en reclame, het blijft een spannende combinatie. Het tot 20:00 uur reclamevrij maken is politiek wellicht een logische keuze maar kent, op basis van onze ervaring, een aantal negatieve consequenties. Uitgangspunt in onze onderzoeken is dat het effect van reclame een optelsom is van bereik en creatie. Met het (deels) wegvallen van de publieke omroepen, en hun doelgroep, neemt het unieke bereik voor adverteerders af. Je bereikt met je commercial gewoonweg minder mensen, waarvoor je alternatieve wegen moet zoeken. Nu al zien we bij veel van onze opdrachtgevers de discussie om meer in te zetten op online video en minder op tv-commercials. Deze trend zal zich bij een lager uniek bereik voor tv-commercials versnellen.

Spannend wordt het helemaal bij grote evenementen zoals het Olympische Spelen, EK- en WK-voetbal. Veel opdrachtgevers stemmen inzet en creatie af op deze evenementen. Vraag is hoe de publieke omroep hier straks mee om moet gaan. Is reclame overdag dan wel toegestaan om de uitzendrechten deels te financieren, springt de overheid hier financieel bij of betekent dit het einde van dit soort evenementen op de publieke omroep. Publieke omroep en reclame, het blijft een interessante discussie waarover het laatste woord ongetwijfeld nog niet is gezegd. Nu maar afwachten wat er daadwerkelijk in de brief van de minister komt te staan?"

Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur NPO: "Hoewel de minister zijn brief nog niet heeft gestuurd, ziet het er wéér niet goed uit voor de publieke omroep. Opnieuw dreigt een extra bezuiniging van vele miljoenen, een bezuiniging die dit keer echt de programma’s zal raken.

U kunt van mij aannemen dat wij als raad van bestuur blijven vechten als leeuwen voor onze publieke omroep... lees verder

Aschwin de Bruijn, Managing Director Magna Global: "Wij scharen ons achter de mening van de BVA dat dit een slechte ontwikkeling is voor adverteerders. Merken kunnen specifieke doelgroepen, zoals ouderen, niet meer goed bereiken, televisie wordt onbetaalbaar voor kleinere adverteerders en startups en miljoenen euro’s lekken weg naar buitenlandse tech partijen.

Voor adverteerders zal dit betekenen dat GRPs, als gevolg van toegenomen schaarste, wederom duurder zullen worden bij zowel Ster, Talpa als RTL/BrandDeli. Wat helemaal bijzonder is, is dat dit voornemen zelfs voor de Ster als een verrassing kwam. Wij voorzien dat dit vooral goed nieuws is voor de commerciële televisiepartijen (Talpa en RTL/BrandDeli), omdat een deel van het Ster-geld vermoedelijk hun kant op zal vloeien.

De kans bestaat echter ook dat een deel van het budget naar OOH of Online gaat, waarbij de grote buitenlandse tech-partijen het meest zullen profiteren.”

Henriette van Swinderen, directeur Bond van Adverteerders: "De coalitieplannen voor een gedeeltelijk reclamevrije publieke omroep zijn onlogisch en onbegrijpelijk. Waarom zou je iets afschaffen dat een essentieel onderdeel is van onze samenleving en markteconomie?

Reclame stelt de consument in staat om goed geïnformeerde keuzes te maken over goederen en diensten, jaagt concurrentie aan en is een katalysator voor innovatie.  
Het voorstel om geen TV-reclame meer toe te staan tot 20.00 uur ‘s avonds en stopzetten van online reclame heeft ingrijpende gevolgen... lees verder

Vincent Siegelaar, Commercial Director bij Hearst: "Uiteraard alle begrip voor de BVA en het idee dat je specifieke doelgroepen bij de NPO op televisie kunt bereiken, zeker gezien het feit dat de televisie spotmarkt  dan in feite op een duopolie uitkomt.

Dat gezegd hebbende: commerciële mediabedrijven worden geconfronteerd met een concurrent die in feite geen kosten voor content (creatie) maakt en wel vergelijkbare commerciële advertentieposities aan de markt aanbiedt. Vooral in de digitale advertentiedomeinen, waar de kosten van contentcreatie moeilijker opwegen tegen de opbrengsten, wordt die pijn gevoeld. Er is en blijft dus sprake van een marktinterventie die schadelijk is voor de industrie.

Een ander, eerlijker model zou kunnen zijn dat de door de overheid gefinancierde content ook voor alle andere partijen beschikbaar is, zodat het publieke doel van iedereen, voor iedereen ook daadwerkelijk gaat gelden. Als bijvangst wordt de content ook aan doelgroepen getoond die geen idee hebben wat de publieke omroep is en waar deze voor staat."

Niels Bruinsma, strategisch directeur bij Abovo Media: "Een volgens ons opmerkelijke stap, die moeilijk te verdedigen is los van politiek gewin en de publieke opinie. Want wat kan de reden zijn van deze aanpassing van het huidige beleid? Indien het om de tere kinderzieltjes gaat die tegen verderfelijke invloeden van reclame beschermd moeten worden, dan is men toch wel enigszins aan de late kant. Kinderen kijken tegenwoordig meer online video dan TV via het lineaire signaal.

Tevens zou men dan alleen maar de subzenders Zapp en Zappelin (NPO3) reclamevrij hoeven te maken, zonder daarmee ook de andere zenders erbij te betrekken. Ook is het opmerkelijk dat ook de websites van de NPO geheel reclamevrij worden.

Als het ergens eenvoudig is om kinderen of andere makkelijk beïnvloedbare groepen uit te sluiten van reclame is het wel online... lees verder

Sjoerd van der Meijden, Director Sales & Business Development bij Mannenmedia: "Dat er iets moet gebeuren vanuit de overheid lijkt me logisch, gezien de oneerlijke concurrentie met lokale spelers. Aan de andere kant snap ik niet dat de overheid nu komt met dit voorstel, aangezien dit het weer net niet is! Je moet volgens mij links- of rechtsaf; of je schaft de inkomsten via advertising in zijn geheel af of je maakt een keuze waarmee ze volledig advertising kunnen draaien zodat de NPO zijn eigen broek kan ophouden. Je begrijpt toch niet dat we dit uit de schatkist gaan betalen, terwijl adverteerders aangeven hier graag te adverteren. Volgens mij kan de business case dus prima uit maar er zal hard moeten worden gewerkt .

Daarnaast is het vanuit lokale spelers behoorlijk naïef om te denken dat die 60 miljoen euro nu verdeeld gaat worden over de lokale spelers. Het gros van dit televisiegeld zal uiteindelijk verdwijnen in de zakken van YouTube of andere grote buitenlandse spelers. Ik geloof overigens wel in het idee dat lokale partijen de content van de NPO ook digitaal mogen gaan verspreiden. Hierdoor kunnen we andere (jongere) doelgroepen bereiken voor de content die NPO maakt en hebben lokale uitgevers ook de mogelijkheid om geld te verdienen met de door de NPO gemaakte en door overheid gefinancierde content."

Jeroen Verkroost, Managing Consultant Verkroost.com: "Ingewijden lekten de info naar RTL nieuws. Tuurlijk. Minister Arie Slob werkt nog aan de officiële mediabrief, die ergens in juni naar de Tweede Kamer gaat. Arie is behoedzaam. Eerst ff checken hoe het valt...

Ruud Hendriks denkt dat Talpa Network en RTL de vrijkomende 60 miljoen euro reclamegeld gaan verdelen maar dat is wat naïef. Ten eerste; met minder reclame wordt de NPO een geduchtere concurrent voor RTL en Talpa Network, ten tweede; een groot deel van deze uitgaven zullen zich verplaatsen naar digitaal en ten derde; 70 procent van dat digitale geld verdwijnt straks via commerciële onlinepartijen naar Amerika. Kthxbye.

Dat er minder reclame komt bij de NPO vind ik prima. Laat dat maar aan de commerciëlen. Wat ik onbegrijpelijk vind is dat de NPO, ondanks het begrotingsoverschot, opnieuw 20 miljoen euro mag gaan bezuinigen. De fusieomroepen worden dan nog extra eens bestraft voor het feit dat ze samen zijn gegaan en zo de kosten terugbrachten.

Bezuinigingen. Met de kaasschaaf - en dat in deze tijden van fake news en enorme druk op de journalistiek. Droevig.

Joost Istha, Mediabureau ZIGT: "De overheid overweegt advertenties op TV en online uit te bannen. De reclame-industrie is hier uiteraard faliekant tegen. Deze staat al jaren onder druk en heeft met het adverteren op de Publieke Omroep een belangrijk podium voor ons werk.

Dat wij zo gemakkelijk  kunnenworden weggezet, bevestigt de volledige veronachtzaming en onderschatting van de toegevoegde waarde van de reclamebranche. Een overheid die qua communicatie zelf niet uitblinkt en slechts functionele boodschappen uitvaardigt, zoals betaal belasting voor 1 mei en ga stemmen, laat zelf zien dat ze ons niet nodig hebben. Dan kun je gerust doorpakken, is het adagium geworden... lees verder

Paolo Martorino, CEO Join: “We zien een groeiende doelgroep die nauwelijks, of helemaal geen televisie meer kijkt. Voor bedrijven met een jonge doelgroep is het nagenoeg onmogelijk om via traditionele marketingkanalen consumenten te bereiken.

De claim wordt ondersteund door de cijfers: zowel de dalende cijfers voor televisie onder jongeren als de teruglopende reclame-inkomsten bij de Publieke Omroep. Veel bedrijven zoeken daarom hun heil in samenwerkingen met influencers: bloggers, vloggers, Instagrammers en YouTubers die met hun content een hoofdzakelijk jonge doelgroep bereiken.

Waar inkomsten van de omroepen dalen, groeit het budget dat wordt besteed aan influencers al een decennium stug door... lees verder

 

Stuur jouw bijdrage aan  dit forum naar Bas Vlugt | bas@nederlandsmedianetwerk.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie