[Interview] Jolanda Holwerda: Vrouwelijk talent in de spotlight zetten blijft mijn missie
07-12-2020 12:08:00 Door: Saskia van Weert | Hits: 4901 | Tags:

Jolanda Holwerda is hoofdredacteur en oprichter van het platform Lof. Wij spreken haar over de broodnodige cultuurverandering in typische mannenbolwerken als het bedrijfsleven en het openbaar bestuur en dus ook in marketing en media.

Tekst: Renate Tromp

Dag Jolanda, de Tweede Kamer gaf vorig jaar op 3 december een krachtig signaal af met haar instemming met een vrouwenquotum voor de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Stond je te juichen?

Ik word inmiddels een beetje moe van deze vraag. Er wordt te veel over gepraat en er wordt te weinig gedaan aan het bereiken van inclusiviteit. Mensen kiezen van nature graag mensen die op hen lijken. Dus daarom denk ik wel dat quota wel noodzakelijk zijn om uit dat patroon te stappen.

Zijn ze er wel, die topvrouwen?

Hoezo, ze zijn er niet? Dit horen we inderdaad maar al te vaak. En niet alleen van Raden van Bestuur, ook hr-managers en Executive Search-bureaus roepen nog al te vaak dat vrouwen met een sterk leiderschapsprofiel niet te vinden zijn in Nederland. Volstrekte onzin natuurlijk en dat is ook direct de aanleiding van deze special, waarmee we een meerjarige campagne aftrappen. Samen met partners als stichting Topvrouwen en stichting TOPFEM, maar ook bekende topvrouwen als Neelie Kroes, Mariette Hamer, Leoni Janssen en minder bekende vrouwen zoals Marjolein Jansen (bestuursvoorzitter Kadaster), Yasemin Tümer (investeerder en voormalig partner KPMG) en bedrijven als KPN en Luchtverkeersleiders Nederland (LVNL) willen we het vrouwelijk perspectief in verschillende bestuurslagen concreet handen en voeten geven.

Wat was de directe aanleiding voor deze speciale editie van Lof?

De directe aanleiding voor deze editie is de tentoonstelling Vrouwen met Kracht, die in samenwerking met Topvrouwen.nl is uitgebreid tot een indrukwekkende collectie portretten van inspirerende vrouwen uit het bedrijfsleven. Dit nummer staat vol topvrouwen die op waardevolle wijze bijdragen aan onze economie en maatschappij en die zowel zichzelf als de next generation zichtbaar willen maken. Dat daarmee soms twijfel gepaard gaat, steken ze ook niet onder stoelen of banken. Nog steeds is het niet makkelijk om jezelf als vrouw in de spotlight te zetten. Dus sluit ik me graag aan bij de boodschap van Neelie Kroes in deze Lof: laten we elkaar helpen en steunen, ons inzetten voor andere vrouwen.

Waarom blijft een doorbraak van vrouwen op leiderschapsposities eigenlijk uit?

Hoewel het aantal vrouwen op bestuursposten in Nederland de laatste jaren flink is gegroeid, is een cultuurverandering nog altijd even dringend nodig. Enerzijds komt dat omdat vrouwen nog steeds te bescheiden zijn over hun ambities en zichzelf niet zien in een leidende rol in de bedrijven. Met als gevolg dat vrouwelijk talent onvoldoende zichtbaar is en te weinig invloed heeft in het beantwoorden van de huidige dilemma’s en prioriteiten in onze maatschappij. Een andere belangrijke horde die nog moet worden beslecht, is dat talent nog te vaak door een mannelijke lens beoordeeld wordt.

Op welke manier draagt Lof bij aan het nemen van deze hordes?

Met de reizende tentoonstelling, een jaarlijkse special van Lof-magazine en het match- en mentorprogramma speelt Lof in op de behoefte aan zichtbaarheid van vrouwen en hun rolmodellen bij de huidige en nieuwe generatie vrouwen. Eerder onderzoek van Lof, Motivaction en het ministerie van OC&W toont aan dat het hebben van één of meerdere rolmodellen in de verschillende fasen van hun carrièrepad een positieve invloed heeft op de doorstroom van vrouwen naar topfuncties. Net als het bespreekbaar maken van ongeschreven regels en blinde vlekken op de werkvloer.

Wat zijn die ongeschreven regels en blinde vlekken?

De Me-Too- en Black Lives Matter-beweging hebben aangetoond dat er nog steeds taboes en blinde vlekken zijn die bespreekbaar gemaakt moeten worden voordat het vrouwelijk en mannelijk perspectief daadwerkelijk in balans zijn. Wij doen in opdracht van verschillende bedrijven en organisaties onderzoek naar hun cultuur waaronder bijvoorbeeld bij de Nederlandsche bank, maar ook bij reclamebureaus en hun opdrachtgevers: de grote merken. Interessant is dat hier vaak wel veel vrouwen werken, maar dat het mannelijk perspectief nog altijd de cultuur bepalen. Net als in het reclamevak kan je in cultuur een scheiding aanbrengen tussen above en below the line. Functieprofielen zijn een typisch voorbeeld van above the line. Je zult in geen enkel profiel lezen dat je 80 uur per week moet werken of niet zwanger mag worden als je carrière wil maken. Below the line zijn de ongeschreven regels, gevoed door grappen en overtuigingen die heersen van de werkvloer tot de bestuurskamer.  En in vrijwel elke branche is het nog altijd de stoere grap, mannelijke bril en dito omgangsvorm die de maat slaan. Het zijn dat soort ongeschreven regels die vrouwen doen geloven dat een richtinggevende rol niet voor hen is weggelegd, tenzij ze een stuk van hun eigen persoonlijke wensen inleveren. Met onze meerjarige campagne bieden wij de huidige en volgende generatie topvrouwen het noodzakelijke vliegwiel om die cultuurverandering samen aan te jagen.”

Waarom Nederlandse vrouwen niet werken, is een documentaire die de afgelopen weken te zien was op tv. Wat is jouw antwoord?

Vrouwen verdienen lof voor hun ambities in werk, gezin en maatschappij in plaats van continue kritiek dat ze niet werken, simpelweg omdat ze niet fulltime werken. Uit divers onderzoek weten we dat vrouwen heel veel onbetaald werk in de zorg voor kinderen, mantelzorg en het huishouden op zich nemen. Daarvoor worden ze dus én niet betaald én niet gewaardeerd. We moeten echt ophouden met te hameren op wat ze niet doen en meer zichtbaarheid geven aan wat vrouwen wel doen.

Ambitie speelt een belangrijke rol op jullie platform. Wat betekent dat voor jou?

Mijn definitie van ambitie is tegelijk mijn levensmotto: Durven doen waar je goed in bent. Op mijn veertigste startte ik het platform en magazine Lof. Mijn doel was om de ambities van vrouwen in de spotlight te zetten. De verhalen van rolmodellen waren en zijn nog steeds de basis van Lof. Want juist die verhalen inspireren andere vrouwen om ook te geloven in zichzelf. Hoe meer vrouwen zichzelf op nummer 1 zetten, des te zichtbaarder wordt hun toegevoegde waarde.’

Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar de beweging die je sinds 2007 in gang hebt gezet?

Terugkijkend ben ik er trots op dat ik een positieve beweging in gang heb gezet en veel vrouwen en bedrijven heb geïnspireerd om meer gebruik te maken van vrouwelijk talent. Ik ben ook trots op de Joke Smit-prijs die ik daarvoor heb gewonnen. Vrouwelijk talent in de spotlight zetten blijft mijn missie en Lof-magazine speelt hierin een belangrijke rol. De special edition kun je zien als een jaarboek, waarin we samen met al die topvrouwen, politici, bedrijven en organisaties die net als wij een betere balans willen tussen vrouwelijk en mannelijk perspectief terugblikken op wat al goed gaat en nieuwe piketpaaltjes slaan en richting geven aan de noodzakelijke (r)evolutie van de dominante mannencultuur van BV Nederland.’

www.lofvoorjou.nl

Lees ook:

[Interview] Neelie Kroes en Janneke Niessen: Als we onze nek niet uitsteken, gebeurt er niets

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie