Autoriteit Persoonsgegevens legt DPG Media boete van 525.000 euro op
25-02-2022 14:50:00 | Door: David de Jong | hits: 2680 | Tags:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft DPG Media een boete op van 525.000 euro opgelegd. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. Dat is in deze situatie volgens de AP niet nodig. Daardoor vroeg het mediabedrijf te veel persoonsgegevens op.

Identiteitsbewijs

De AP ontving verschillende klachten over de manier waarop het toenmalige Sanoma Media Netherlands omging met dit soort verzoeken. De mensen die een klacht indienden, hadden bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of zij kregen reclame van Sanoma Media Netherlands. In april 2020 werd Sanome Media Netherlands overgenomen door DPG Media en kreeg de naam DPG Media.

Wie wilde weten welke persoonsgegevens Sanoma Media Netherlands en DPG Media bijhielden, of gegevens wilde laten wissen, moest eerst een identiteitsbewijs uploaden of opsturen. Deze mensen werden er bovendien bij het digitaal versturen van het identiteitsbewijs niet door Sanoma Media Netherlands en DPG Media op gewezen dat zij gegevens daarvan mochten afschermen.

Het ging om klanten van DPG Media die geen online account hadden aangemaakt bij DPG Media. Deze klanten konden moeilijker bij hun gegevens om ze in te zien of te wijzigen. DPG Media heeft na de overname van Sanoma Media Netherlands deze werkwijze gewijzigd. DPG Media stuurt nu een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen. Daarmee is de overtreding beëindigd.

Te zwaar middel

Sanoma Media Netherlands en DPG Media vroegen veel te veel gegevens op door een kopie van het identiteitsbewijs te eisen. En maakte het daardoor veel te ingewikkeld voor klanten om gegevens in te zien of te laten wissen.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Een identiteitsbewijs mag je nooit zomaar opvragen. Er staan veel persoonsgegevens op. Zelfs als er delen van een identiteitsbewijs zijn afgeschermd, blijft een kopie vaak een te zwaar middel om vast te stellen of iemand is wie diegene zegt te zijn. Kopieën van identiteitsbewijzen moeten ook met grote zorgvuldigheid worden bewaard. Je moet er niet aan denken dat kopieën via een ransomware-aanval of een ander datalek in verkeerde handen komen. Dat kan tot identiteitsfraude leiden en grote gevolgen hebben voor de mensen achter deze persoonsgegevens.”

Bezwaar

DPG Media heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit. Veerle Maris, communicatieadviseur Corporate Communicatie bij DPG Media: “De boete is opgelegd, ondanks dat DPG Media na de overname van Sanoma Media Netherlands de werkwijze van persoonsverificatie zo snel mogelijk heeft gewijzigd en in lijn heeft gebracht met de werkwijze van DPG Media. Vanaf dat moment werd geen kopie ID-bewijs meer gevraagd ten behoeve van identiteitsverificatie.”

“DPG Media beraadt zich op dit moment over de te nemen stappen omdat zij van mening is dat het opleggen van de boete, en ook de hoogte daarvan, totaal niet in verhouding staat tot de vermeende overtreding die bovendien al is gestaakt. Ook is het niet evident dat Sanoma Media Netherlands destijds inderdaad de regels van de AVG heeft overtreden.”

De boete is overigens aan DPG Media opgelegd en niet aan de Finse voormalige eigenaar Sanoma.

www.dpgmedia.nl
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie