MMA-leden keuren beleidsplan goed
15-12-2021 13:18:00 | Door: David de Jong | hits: 1501 | Tags:

De Algemene Ledenvergadering van de Magazine Media Associatie (MMA) heeft het strategisch beleidsplan van hun brancheorganisatie met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 2022 zal door de MMA proactief worden ingespeeld op de complexe en kansrijke ontwikkelingen die op de magazine mediabranche afkomen. Kennisdeling ten behoeve van andere vormen van omzet en businessmodellen, het onder de aandacht brengen van succesvolle producten en innovaties van de leden bij consument en stakeholders en intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

De aanpak

In voorbereiding op de ontwikkeling van het beleidsplan 2022-2025 voor de MMA is een inventarisatie onder de leden gehouden. Hierbij is feedback gevraagd op de huidige rol van de MMA en welke positie en activiteiten de leden de komende jaren van hun brancheorganisatie wensen. De input van de leden vormden de basis voor het bestuur voor de formulering van de visie, missie en speerpunten voor de komende jaren.
 
Speerpunten

Naast de corebusiness die tot de brancheorganisatie behoort (onder meer informatieverzameling, communicatie, belangenbehartiging, reglementering) zijn strategische speerpunten benoemd. Het belangrijkste speerpunt vormt het onderling delen van kennis en ervaring die aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit alles ten behoeve van de ontwikkeling van andere vormen van omzet en businessmodellen. Denk hierbij aan kennisdeling op het vlak van marketing, distributie, vormgeving en sales. Maar ook het delen van informatie op het gebied van events, e-commerce, data, digitale abonnementen en podcasts is van belang. Voor specifieke onderwerpen zal externe expertise worden ingezet.

Daarnaast worden vanuit de MMA succesvolle producten en innovaties van de leden onder de aandacht gebracht om de impact ervan te vergroten bij de consument en stakeholders. Hiermee wordt getoond dat de sector volop in ontwikkeling is en zich voortdurend weet te vernieuwen.

De MMA zal zich tevens sterker gaan inzetten op het signaleren van, en het informeren over marktverstorende ontwikkelingen. De leden worden geïnformeerd over de impact van deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan. De MMA kan hierbij ondersteuning bieden of expertise inhuren. De huidige belangenbehartiging, gericht op het beheersen van de kosten, wordt belangrijker en zal, evenals de lobby-inspanningen, worden geïntensiveerd.

www.mma.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie