Arie Slob: NPO krijgt 866,3 miljoen euro; STER-resultaat stijgt naar 168,2 miljoen in 2022
16-11-2021 15:23:00 | Door: David de Jong | hits: 30367 | Tags:

De NPO krijgt in 2022 866,27 miljoen euro uit de Mediabegroting van de rijksoverheid. Dat is exact het bedrag dat de NPO heeft aangevraagd. Dit bljikt uit de Mediabrief die demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Arie Slob verwacht dat het netto Ster-resultaat zal stijgen naar 168,2 miljoen euro in 2022. Dit is 22 miljoen euro dan eerder verwacht volgens de minister vanwege een grotere omvang van de markt voor spotzendtijd op televisie in de recente raming van de Ster. 

Bij de NPO is 18 miljoen geoormerkt voor grote evenementen als de Olympische Winterspelen en het WK Voetbal. 17 miljoen euro is bestemd voor de Stichting Omroep Muziek en nog eens 2,4 miljoen voor het Cobo-fonds. Ook geeft de minister 2,4 miljoen euro als correctie op 2021.

Het Commissariaat voor de Media merkte op dat de individuele omroepinstellingen geen individuele organisatiekosten rapporteren maar dat deze wel gewenst zijn. De minister gaat dit met de NPO bespreken

De regionale publieke omroepen krijgen in 2022 gezamenlijk 154,87 mijoen euro; dat is in totaal 1,8 miljoen euro meer dan 2021. Daarmee krijgen de regionale publieke omroepen iets meer dan ze gevraagd hebben aan de minister. Voor de regionale publieke omroepen verwacht Arie Slob een dalende trend van advertentie-inkomsten, neveninkomsten en programmagebonden bijdragen van fondsen van co-producenten. De regionale publieke omroepen hebben van het Commissariaat voor de Media het advies gekregen meer jongeren te bereiken, aangezien het bereik thans vooral bij de leeftijdsgroep 50+ relatief hoog is. 

NPO krijgt coulance voor prestatieafspraken

Minister Arie Slob beschouwt dat de NPO voor niet gerealiseerde prestatieafspraken niet-toerekenbaar is in het kader van coulance vanwege de coronacrisis. De NPO had de demissionair minister gewezen op het inhalen van achterstanden waardoor de afspraken alsnog over meerdere jaren gehaald kunnen worden. De NPO heeft prestatieafspraken over onder meer investeringen in minimaal 16 speelfilms (het waren er 15), het produceren van 6 telefilms, het produceren van 95 klassieke concerten (het waren er 74) en het maken van minimaal 25 pilots, 

De regering is voornemens om een beleidsdoorlichting uit te voeren op het onder Media. Daarbij komt de focus op de landelijke publieke omroep, waarbij dit zal moeten dienen als input voor het mediabeleid en de positie van de NPO op middellange termijn (tot 2027 en daarna). Daarbij gaat het om ontwikkelingen van mediagebruik, economische ontwikkelingen in de audiovisuele sector waaronder de advertentiemarkt, technologische ontwikkelingen, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de publieke taken en wetstechnische kwesties alsmede de financiële kaders en de reclame-inkomsten van de Ster. Deze beleidsdoorlichting zal in twee delen tot april 2022 en juli 2022 worden uitgevoerd. 

www.rijksoverheid.nl
www.ster.nl
www.npo.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie