Arie Slob zorgde zelf voor onbestuurbaarheid Commissariaat voor de Media
04-09-2019 22:52:00 | Door: David de Jong | hits: 4603 | Tags:

Minister Arie Slob heeft, door een benoeming van een voorzitter uit te stellen na de schorsing van Eric Eljon, het Commissariaat voor de Media onbestuurbaar gemaakt. Ook blijkt de minister veel situaties waar de integriteit in het geding is, te accepteren. Dit blijkt uit brieven die de minister van Mediazaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin hij uitleg geeft over zijn standpunten over de ontstane onbestuurbaarheid, integriteit en belangenverstrengelingen bij de mediatoezichthouder.

De ChristenUnie-minister schrijft dat hij een benoemingsprocedure voor de vervanging van de vertrokken voorzitter, heeft aangehouden door de ontstane situatie met betrekking tot commisaris Eric Eljon, door de minister ontslagen in juli 2019. Nu kan de toezichthouder op de Mediawet geen bestuursrechtelijke besluiten nemen en alleen standaardbesluiten via een mandaatregeling uitvoeren.

Over de integriteit en belangenverstrengeling van de overgebleven commisaris Jan Buné schrijft de minister dat het ministerie in 2017 is ingelicht over klachten bij de accountantskamer, maar niet op de hoogte is gebracht van de uitkomst en een ingesteld hoger beroep. Jan Buné blijkt een berisping te hebben gekregen, iets wat NRC in juli 2019 onthulde.

Commissaris Jan Buné heeft een functie bij de omstreden emaildienst Mail.ru. De minister zegt gesproken te hebben met de commissaris en vooralsnog de mening te hebben dat er geen reden is te concluderen dat het om een ontoelaatbare nevenfunctie is. Mail.ru is omstreden vanwege censuur en is in handen van een omstreden Russische oligarch die tot de intimi van Vladimir Poetin behoort.

Arie Slob: "Terugkijkend had de lopende zaak en het signaal dat daarover informeel is afgegeven, moeten leiden tot het opvragen van meer informatie en een duidelijker afweging over of het gegeven de omstandigheden niet beter was geweest de herbenoeming al dan niet aan te houden. Doordat dit destijds niet is gebeurd, is die afweging niet gemaakt. Aan de informatie verbind ik voor betrokkene geen consequenties. Betrokkene is tegen de uitspraak van de Accountantskamer in beroep gegaan bij het CBB. Ik neem daarbij in ogenschouw dat zowel de Accountantskamer als het CBB heeft uitgesproken dat niet is gebleken dat betrokkene niet integer heeft gehandeld en dat het CBB de berisping heeft teruggedraaid en volstaan heeft met een waarschuwing. Wel concludeer ik dat in dit geval de informatievoorziening niet voldoende was nu achteraf is gebleken dat ik bepaalde informatie niet had. De communicatie en informatievoorziening in zaken als deze moeten op orde zijn en ik zal intern en met het Commissariaat zorgen dat dit gebeurt."

Over nevenfuncties van zowel medewerkers als de commisarissen zegt de minister in overleg te gaan met de door hem nieuw te benoemen voorzitter hoe transparantie en toetsing bereikt kunnen worden.

De minister ontkent dat de mediatoezichthouder een stuurloze organisatie is. Wel is er extra aandacht nodig en schrijft de minister dat het klopt dat er een hoog personeelsverloop is waarnaar onderzoek wordt gedaan. Over het vertrek van directeur Suzanne Teijgeler naar Discovery, dat vlak daarvoor allerlei belangrijke uitzendlicenties en ontheffingen had verkregen, zegt de minister in algemene zin dat naleving van bestaande regels afdoende waarborg geeft om belangenverstrengeling en de schijn daarvan tegen te gaan. Wel wijst de minister op de geheimhoudingsplicht die ook na vertrek bij de toezichthouder blijft bestaan. En dat er een afkoelingsperiode bestaat bij overstap naar een marktpartij. Bij het Commissariaat voor de Media is deze periode voor de directeur slechts 1,5 maand gebleken.

De minister heeft ABDTOPConsult opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de governancestructuur van het Commissariaat voor de Media. ABDTOPConsult valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat het onderzoek voor eind 2019 afgerond is. Ook zal de minister een verkenning van de wettelijke taken van het Commissariaat uitvoeren. Die zal rond het voorjaar van 2020 gereed zijn.

De Tweede Kamer zal op 11 september 2019 in debat gaan met de minister over onder andere deze informatie.

Zie ook:
Teleurgestelde Eric Eljon neemt juridische stappen tegen minister Arie Slob

Minister Arie Slob ontslaat Eric Eljon bij Commissariaat voor de Media
De beerput is open: politiek vraag minister om opheldering Commissariaat voor de Media
Suzanne Teijgeler stapt over van Commissariaat voor de Media naar Discovery
Commissariaat voor de Media neemt voorlopig geen besluiten meer
Column: Wat is de (on)zinnigheid van het Commissariaat voor de Media

www.rijksoverheid.nl
www.cvdm.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie