B&W Amsterdam willen AT5, Salto, FunX en Concertzender houden
03-07-2019 10:58:00 | Door: David de Jong | hits: 1882 | Tags:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam wil de zenders van AT5, Salto, FunX Amsterdam en Concertzender behouden. Dit wordt de Amsterdamse gemeenteraad geadviseerd die daar op 10 en 11 juli 2019 over vergadert. Op basis van een zwaarwegend advies van de gemeenteraad van Amsterdam zal het Commissariaat voor de Media - indien deze weer beslisbevoegd is - daartoe de concessie opnieuw kunnen toekennen aan Publieke Omroep Amsterdam. AT5, Salto, FunX Amsterdam en Concertzender zijn daarin ondergebracht.

Er is het afgelopen jaar veel discussie geweest over de rol en positie van Publieke Omroep Amsterdam, nadat programmarmaakster Mildred Roethof trachtte zelf de publieke uitzendlicentie in handen te krijgen.

In Amsterdam is de constructie zo dat via de uitzendlicentie van Publieke Omroep Amsterdam vier aparte organisaties lokale publieke zenders exploiteren. AT5, de bekendste, wordt in een organisatie met de regionale publieke omroep NH gemaakt. FunX Amsterdam is als lokale variant van de landelijke FunX-organisatie actief en Concertzender werkt als specifiek kanaal voor klassieke muziek. Salto is de organisatie die als open toegangsomroep vier lokale televisiekanalen (waarvan twee via de kabel en IPTV) en vier lokale radiostations exploiteert. Salto-Mediadirecteur Willem Stegeman, die bekend is als mede-oprichter van FunX, organiseerde onlangs een symposium om het belang van het medium als open toegangsomroep te benadrukken.

Het College van B&W stelt de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving van de huidige lokale omroep belangrijk te vinden. Er is getracht C-Amsterdam te laten samenwerken met Publieke Omroep Amsterdam, maar dat is mislukt. Volgens het College van B&W is er een te rooskleurig beeld geschetst van de haalbaarheid van de plannen van C-Amsterdam en zijn Salto en FunX onmisbaar voor de hoofdstad gezien de goed aansluiting op de diversiteit in de stad.

C-Amsterdam stelt middels een persverklaring alles op alles te hebben gezet samenwerking te zoeken, noemt het eindoordeel van het College van B&W oneigenlijk en stelt dat conclusies haaks staan op eerder gemaakte rapporten over de lokale media. C-Amsterdam had in haar plannen slechts een televisiezender en vier radiostations voor ogen en wilde met name de nieuwsvoorziening over een andere boeg gooien dan AT5 doet en hintte daarbij telkens op het fenomeen inclusiviteit en diversiteit.

In 2012, toen AT5 ging samenwerken met NH, kreeg AT5 de garantie mee tien jaar gefinancierd te zullen worden. AT5 krijgt jaarlijks een subsidie van 2,9 miljoen euro. Touria Meliani, de wethouder van GroenLinks die over lokale media gaat, maakte het voor AT5, Salto, FunX Amsterdam en Concertzender onzeker in de afgelopen periode door C-Amsterdam te overwegen als lokale omroep. AT5 en Publieke Omroep Amsterdam hebben verklaard verheugd te zijn over de adviezen van de gemeente Amsterdam en gaan de governance van de organisaties verbeteren en inhoudelijke en programmatische vernieuwingen doorvoeren.

www.publiekeomroepamsterdam.nl
www.amsterdam.nl
www.concertzender.nl
www.at5.nl
www.funxamsterdam.nl
www.salto.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie