Commissariaat voor de Media tot nader order op vakantie
26-06-2019 13:22:00 | Door: David de Jong | hits: 6318 | Tags:

Het Commissariaat voor de Media zal voorlopig geen besluiten nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Daarmee kan het feitelijk toezicht op reclameregels en de Mediawet niet worden uitgevoerd. Van de drie college-leden is er per 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De ChristenUnie-minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter - ondanks dat dit lang van tevoren bekend was - niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de huidige voorzitter, vertrekt per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verloopt en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waarmee alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft. Ook over Eric Eljon heeft de minister nog geen besluit genomen, ondanks dat hij eerder had toegezegd dit voor eind mei 2019 te zullen doen. De overgebleven actieve commissaris mag volgens een woordvoerder niet zelfstandig besluiten nemen, daar dienen minstens twee actieve commissarissen voor te zijn.

Jan Buné is tot september 2023 benoemd. Het Commissariaat voor de Media gaat daarom tot de benoeming van een nieuwe voorzitter als het ware met reces, aldus de woordvoerder. Simpelere besluiten mogen dankzij een mandaatregeling wel worden genomen.

Het Commissariaat voor de Media gaat over toezicht in de Mediawet, waaronder reclameregels op televisie van Nederlandse zenders, de boekenprijzen en bepaalde media-uitingen op internet, net als specifiek toezicht op de publieke omroepsector en (meta-)toezicht op de bescherming van content voor kinderen.

Het onlangs uitgebrachte jaarverslag 2018, dat nog wel door de drie commissarissen is ondertekend, geeft aan dat er in 2018 slechts twee formele toezichtsmaatregelen zijn genomen in het kader van de Mediawet en nul rondom de vaste boekenprijs. In het jaarverslag geeft het Commissariaat aan gericht toezicht uit te voeren, maar ook zogeheten normoverdragende gesprekken te voeren om overtredingen te voorkomen.

De medewerkers gaan  door met hun werk, aldus de woordvoerder, maar bepaalde besluiten zullen moeten wachten tot er een nieuwe benoeming is. De woordvoerder van de minister van OCW reageerde niet op vragen van het Nederlands MediaNetwerk.

www.cvdm.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie