DDMA toont resultaten van de AVG Status Check
16-05-2018 17:29:48 | Door: | hits: 3019 | Tags:

DDMA onthult de resultaten van de AVG Status Check waarin 1239 organisaties laten weten hoe zij er voor staan. Een week voor de complexe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd gaat worden is nog niet iedereen klaar met de voorbereidingen. Een grote meerderheid (62 procent) heeft nog geen intern privacybeleid, en slechts 21 procent draagt dit beleid actief in de organisatie uit. Dit is opmerkelijk, aangezien privacybewust werken een cultuurverandering in de organisatie vereist, waarbij interne communicatie cruciaal is.

Diana Janssen, directeur DDMA: "Gelukkig zien wij dat organisaties veel aandacht en prioriteit geven aan het compliant worden met de AVG. De wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te interpreteren, wij zijn dan ook niet verbaasd dat organisaties nog niet klaar zijn. Onze boodschap aan die organisaties, laat je hierdoor niet verlammen. Ga snel aan de slag en maak een plan. Het is immers jouw verantwoordelijkheid en gaat over de relatie met de klant. Mocht je er niet uit komen, zoek dan advies van objectieve instanties die je kunnen helpen."

De AVG is meer dan het uitvoeren van een uitgebreide checklist. De wet vereist dat organisaties na  denken over hoe zij in de toekomst met data om willen gaan en tegelijkertijd de relaties met klanten en derden veilig kunnen stellen. Om organisaties te helpen is DDMA een online onderzoek gestart de AVG Status Check. Deze is tussen november 2017 en eind april 2018 door 1239 respondenten ingevuld. Daarvan deden 1000 respondenten (waarvan 80 procent MKB bedrijven) mee tussen 1 februari en eind april 2018. De belangrijke uitkomsten hebben we hieronder opgesomd:

  • Governance: 62 procent geeft aan nog geen intern privacybeleid te hebben, slecht 39 procent heeft een intern privacybeleid en slechts 21 procent draagt dit actief in de organisatie uit. Het wordt onder de AVG verplicht om passende beleidsmaatregelen te treffen, het uitdragen ervan niet. Aangezien het privacy bewust werken een cultuurverandering in de organisatie vereist is actieve communicatie over het privacybeleid wel belangrijk voor het slagen ervan.
  • Informatieverstrekking: Slechts 14 procent zegt een AVG proof Privacy Statement te hebben. 34 procent zegt hier nog niet aan begonnen te zijn. Een privacy statement was al verplicht onder de Wbp en zal moeten worden uitgebreid om te voldoen aan de AVG.
  • Rechten van de betrokkene: 50 procent zegt nog geen procedure rond te hebben om de 6 rechten van betrokkenen uit te kunnen voeren. De andere helft is beter bezig. 17 procent heeft 1 tot 2, 15 procent 3 tot 4 en 17 procent 5 tot 6 van deze (onderstaande) punten verwerkt in de procedures om de rechten uit te kunnen voeren als een consument daarom vraagt. Zes rechten van betrokkene (persoon op wie de data betrekking heeft) die een organisatie moet uitvoeren: recht van inzage en correctie, recht om vergeten te worden, recht van verzet, recht op overdraagbaarheid van gegevens, rechten van betrokkenen bij profilering, terugtrekken van toestemming.
  • Verwerkersovereenkomst: Meer dan de helft (54 procent) heeft een overzicht van alle opdrachtgevers of -nemers waarmee zij gegevens verwerken. 37 procent zegt AVG-proof verwerkersovereenkomsten te hebben of daarmee bezig te zijn. De AVG verplicht organisaties om intern inzichtelijk te maken met welke derde partijen zij persoonsgegevens verwerken en daar passende afspraken mee te maken.
  • Beveiliging: Het is positief dat 49 procent aangeeft een beveiligingsbeleid te hebben of daaraan werkt. Opvallend is dat 33 procent aangeeft hier nog aan te moeten beginnen. Een beveiligingsbeleid is niet verplicht onder de AVG, maar uiteraard wel belangrijk. Organisaties moeten er namelijk voor zorgen dat persoonsgegevens 'technisch en organisatorisch' passend beveiligd zijn.


www.ddma.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie