De beerput is open: politiek vraagt minister om opheldering Commissariaat voor de Media
18-07-2019 15:43:00 | Door: David de Jong | hits: 8633 | Tags:

De beerput is open. Half juni kwam de situatie bij het Commissariaat voor de Media volop in de aandacht en vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer om opheldering. NRC Handelsblad pakte uit met een uitgebreid artikel over de chaos en het stuurloos zijn van de media-toezichthouder. Ook schetste NRC een beeld van belangenverstrengeling, niet gemelde nevenfuncties van de zittende commissaris Jan Bune, de merkwaardige benoemingsprocedures en adviesopdrachten waarbij met name voormalig PvdA-kamerleden Marja Wagenaar en Mariëtte Hamer samen met de inmiddels vertrokken Madeleine de Cock Buning betrokken zijn.

Ook de tienjarige wachtgeldregeling voor de vertrokken Madeline de Cock Buning, de conflicterende dubbelfuncties die alle commissarissen hebben en de wijze waarop de organisatie en beslissingen genomen werden, zijn benoemd. Nederlands MediaNieuws berichtte eerder over de onmogelijke bestuurbaarheid van de mediatoezichthouder door een gebrek aan benoemingen. In mei 2019 is door deze website aan de woordvoerder van minister Arie Slob  gevraagd naar wat deze zal doen aan de situatie, een reactie is tot op heden uitgebleven.

Jan Buné de enige overgebleven commissaris, blijkt een dubbelrol te hebben bij het Russische Mail.ru, waar hij voorzitter is van de boekhouderscommissie. Mail.ru is omstreden vanwege censuur en is in handen van een omstreden Russische oligarch die tot de intimi van Vladimir Poetin behoort. Tegelijkertijd dient Jan Buné in Nederland als onafhankelijk commissaris te waken over de persvrijheid in Nederland. Jan Buné is als voormalig partner van Deloitte eerder door de tuchtcommissie accountancy berispt vanwege onzorgvuldig en ondeskundig handelen als accountant, maar heeft dat verzwegen bij zijn herbenoeming in 2018.

Eric Eljon, die geschorst is door minister Arie Slob na publicatie van een boek en onenigheid met de andere commissarissen, runt twee adviesbureaus waaronder Eric Eljon Advies en Binnenhof Advies waarbij hij naar eigen zeggen ministeries en overheden adviezen geeft.

De overstap van Suzanne Teijgeler van het Commissariaat voor de Media naar Discovery wordt als een merkwaardige situatie gezien, door het belang dat Discovery had bij het verkrijgen van allerlei ontheffingen en kortingen op toezichtskosten, waarbij er een belangenconflict en mogelijk ambtelijke corruptie aan de orde kan zijn vanuit Discovery richting het Commissariaat voor de Media en Suzanne Teijgeler. Noch Discovery noch het Commissariaat voor de Media wil daar desgevraagd op ingaan. Wel is het duidelijk dat de benoeming mogelijk ingaat tegen zowel het integriteitsbeginsel van het Commissariaat voor de Media als de wereldwijde ethische code van Discovery.

Kamerleden Peter Kwint (SP) en de coalitiepartijvertegenwoordigers Joost Sneller (D66), Thierry Aartsen (VVD), Harry van der Molen (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) hebben via schriftelijke vragen verantwoordelijk minister Arie Slob (Christenunie) om opheldering gevraagd. Daarbij benadrukken de kamerleden het belang van integriteit en transparantie. Ook trekken de kamerleden de handelwijze van de minister over de benoemingen en anticiperen op het verlopen van de benoemingstermin in twijfel en vragen zij om wat de tuchtrechtberisping betekent voor de benoeming van commissaris Jan Buné en zijn rol bij het Russische mediabedrijf. Verder vragen de kamerleden om opheldering over de schorsing van Eric Eljon en vragen ze zich af welke maatregelen de minister zal nemen omtrent de continuiteit van bedrijfsvoering en slagkracht van het Commissariaat voor de Media.

Het Commissariaat voor de Media zelf doet de zaak af als dat ze zich niet herkent in het beeld van een stuurloze organisatie en het betreurt dat deze signalen naar buiten zijn gekomen. Ook stelt het Comissariaat voor de Media een externe organisatie te hebben ingehuurd om aanbevelingen in een evaluatierapport dat door PwC was opgesteld uit te voeren. Verder stelt de toezichthouder dat haar medewerkers zich dagelijks vol toewijding inzetten voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland. Op de concrete kritiekpunten wil de toezichthouder niet ingaan.

De situatie heeft inmiddels ook GeenStijl bereik, dat kopte: Newnieuwsheks De Cock Buning faalt als mediacommissaris NPO en krijgt 6,5 ton wachtgeld. Wordt vervolgd.

Zie ook:
Column: Wat is de (on)zinnigheid van het Commissariaat voor de Media

www.cvdm.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie