Fair Data: een nieuw keurmerk voor dataprivacy
22-06-2017 09:15:00 | Door: | hits: 3701 | Tags:

MOA, de branchevereniging voor Marketing Insights, Research en Analytics, lanceert het keurmerk Fair Data. Een keurmerk dat consumenten inzicht biedt in welke (onderzoek)organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens (bron: Euro Barometer 2011).

Wim van Slooten, directeur MOA: “Consumenten maken zich steeds meer zorgen over hoe bedrijven omgaan met hun persoonsgegevens. En dus is het zaak voor steeds meer (research – en analytics) organisaties om te laten weten dat privacy bij hen in vertrouwde handen is. Daarom dit nieuwe keurmerk.”

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA Tien Gouden regels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Met de lancering van het Fair Data keurmerk loopt Nederland voorop als het gaat om transparantie met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.

Van Slooten: “Wij hopen met dit keurmerk een voortrekkersrol te kunnen vervullen in Europa, want privacy en data is ook een issue buiten Nederland.”

De Fair Data Privacy Code

Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk op de uitingen van deze organisaties geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code.
10 regels over de privacy van consumenten:
1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse
4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens1 alleen met uw toestemming verzamelen.
5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn.
10. Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy Code.

1 Bijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag

www.moaweb.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie